Geiriau Almaeneg sy'n dechrau gyda'r llythyren R.

0

Geiriau sy'n Dechrau gyda'r Llythyr R yn Almaeneg a'u hystyron Twrcaidd. Annwyl ffrindiau, paratowyd y rhestr eiriau Almaeneg ganlynol gan ein haelodau ac efallai y bydd rhai diffygion. Mae wedi bod yn barod i roi gwybodaeth. Gall aelodau ein fforwm gyhoeddi eu gwaith eu hunain. Trwy danysgrifio i'n fforwm, gallwch gyhoeddi eich astudiaethau Almaeneg.

Mae yna eiriau Almaeneg yn dechrau gyda'r llythyren R yma. Os ydych chi eisiau dysgu'r geiriau mwyaf cyffredin yn Almaeneg ym mywyd beunyddiol, cliciwch yma: Geiriau Almaeneg

Nawr, gadewch i ni roi ein rhestr o eiriau a brawddegau:

Ymunwch â Rabatt
Brân Rabe
rabenschwarz, stoc dyrnaid, pechschwarz jet du, ticiwch
Dial (cymryd) Rache (nehmen), Vergeltung (üben)
Olwyn rad
Radiergummi; Abwischlappen Eraser
Tyrbin Radieschen
Radio Radio
Rahe, Fühler, antenna Antenne, aer
Ffrâm Rahmen
Rand, Seite; Ymglymu, ymyl Küste, traeth
Glaswellt Rasen (platz) (cy)
rasend, stürmisch, toll, wütend horny
Ystafell eillio Rasierapparat
Rasor Rasierklinge
Ras (au) Rasse
rassistisch
Eillio Rasur
Llygoden fawr, cyngor Ratschlag (-id), cwnsler
Rat, Versammlung, Vorstand Parliament
Cyfradd rhandaliad (-di)
gwybod y gyfradd
Cyfraddwch y nwyddau! Dyfalwch beth!
Rathaus, Gemeinde, Stadtverwaltung
Pos pos, Rätsel
Rat Rat
Rauch, Qualm Smoke


ysmygu (defnydd Moment; gewöhnlich), ysmygu
Rauchen schadet der Gesundheit Mae ysmygu yn niweidiol i iechyd
rauchen; trinken
räuchern fumigation, incense sych
raue Gweler y môr tonnog
cyw iâr / mildes Aerdymheru aer caled / meddal
cyw iâr / mildes Aerdymheru aer caled / meddal
Raum, Laderaum; Geschäft, Kaufladen, Lagerhaus, Magazin, warws Warenhaus
Ram; Vacuum; Gofod Leere
Llong ofod Raumschiff
Lindys
Lindys
rauswerfen, verjagen expel
Ravioli ravioli
Reactieren React Show (-e)
Adwaith adwaith
Adwaith, Adwaith Gegenwirkung
Rebell gwrthryfelgar
rebellieren gwrthryfelwr a allai beri pen terfysg
Cyfrifwch Rechnen Uberlegen
Rechnung, (Cyfrif banc) Konto (-bi)
recht viel
tafell rech, sehr yn addoli llawer,
recht; Cyfraith Rechtswesen, Jura, Rechtswissenschaft
recht; hawliau ankil zukommender
Petryal Rechteck
rechts herenfahren
Cyfreithiwr Rechtsanwalt

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!


Rechtsanwaltstätigkeit eiriolaeth
Canllaw sillafu Rechtschreibwörterbuch
rechtskräftiges Urteil wedi torri hanner
Rechtsradikale dde eithafol
Ymgyfreitha Rechtsstreit, Klage, Streitsache, Prozess
Idewendung, idiom Ausdruck
reduziert (er Preis) yn rhad (pris)
adlewyrchiad, rückstrahlen
Silff Regal
Rheol Regel
regelmäßig, ordentlich <=> unregelmäßig rheolaidd, canonaidd <=> afreolaidd, heb ei reoleiddio
regelwidrig
Regen glaw
Enfys Regenbogen
Regenmantel Raincoat
Regenschauer, Wolkenbruch Downpour
Rembarchirm Umbrella
Llywodraeth Regierung, llywodraeth
Regierungsform rheoli
Parti rheoli Regierungspartei
lleol rhanbarthol
cofrestrydd
Cyhyrau haf cofrestrydd
adennill glaw
regnerisch <=> trocken, niederschlagsfrei glawog, glawog <=> dim glaw, dim glaw
Ceirw
ail-atgyfodi
reich; kostenpflichtig <=> braich; darn arian kostenlos <=> am ddim
reichlich digon
reichlich, yn großer Menge; weit, groß <=> eng, schmal; wenig bol <=> cul; ychydig
mae reif (auch bei menschen) yn aeddfed
reifen, ar ôl ei aeddfedu
Reihe (nfolge), cyfres Serie, cyfresol

Reihe (nfolg A); Zeitpunkt; Rhes Sitzbank
rein (Sache); pur (person) pur
rein blau, himmelblau azure
yn mireinio Englisch
Glanhawr wedi'i adsefydlu
ailddechrau
ail-ddeifio plymio (-e)
Reis (im Rohzustand)
Reis und Teigwaren reis a theisennau
Teithio (allgemein)
Reise-) Pasbort Pasio
Swyddfa deithio Reisebüro
Aildrefnu costau teithio
ailddechrau teithio
Renderer, Passagier Passenger
Bag teithio Reisetasche
Reisgericht, Reis im zubereiteten Zustand reis
Reißen, Zerreißen Break
Marchogaeth Reiter
Tâp Rekorder
Crefydd crefydd
religiös, die Religion betreffend, Crefyddau - crefyddol, crefyddol
religiös, fromm; Gläubiger pious
gwledd grefyddol y crefydd
adnewyddu
Ceirw rhentwyr
Ymddeolodd Rhentwr
Atgyweiriadau adfer, atgyweiriadau, atgyweiriadau
Mae ffordd Reparaturbaustelle yn drymio
Gweithdy Reparaturwerkstatt
trwsio (neu) atgyweirio, atgyweirio (gwaelod)
Cronfa Wrth Gefn, Ersatz
resolut, entschlossen <=> sefydlog unentschlossen <=> ansefydlog
Respekt, Ehrerbietung, parch Hochachtung, parch
respektvoll <=> taktlos, unhöflich parchus <=> amharchus
Gorffwys, Wechselgeld, top yr arian, gweddill yr arian
Crynodeb Resumé, Zusammenfassung
retten
achubwch y retten (jmdn. vor) (-i)
Radisys Rettich

edifeirwch
Chwyldro chwyldro, chwyldro
Revolver revolver
Presgripsiwn resept
Rhein Ren
Barnwr Richter, barnwr (barnwr)
Richter (a kleinen Gerichten)
cyfoethog
cyfoethog
perfedd cyfoethog
richtig, wahr; gerecht; gerade (aus), uniongyrchol <=> falsch / Fehler yn wir <=> ffug
Richtung, Seite; gegend; Cyfeiriad Hinsicht
Cyfarwyddiadau cyfoethog
arogl riechen (duften, stinken) (hardd, drwg)
Llithrwyr Riegel (zum Schieben)
riesengroß (Sache) <=> groß, älter <=> mittel <=> klein gwr (dyn) <=> mawr <=> canolrif <=> bach, bach, bach,
Rinde, Schale shell
Cig eidion Rindfleisch (nicht: cig buwch)
Cig eidion Rindfleisch
Cylch Modrwy
Modrwy Modrwy Ringfinger
Reslo Ringkampf
Rippe Ribs (asgwrn)
risg
Riss, crac Spalte ()
Riss, Spalte; geplatzt, gerissen; einen Sprung yn der Schüssel
Ritter, marchog Kavalier
Cig Eidion Roastbeef Roast Cold
Rye Rye
Rohr, Röhre, Schlauch pibell
Chwarae rôl rholio
Rolle, Rîl Spule
Nofel
rhamant rhamantus
rosa pinc
Rose
Rosenarten Rose Giler
Ysgewyll Brwsel Rosenkohl
Gorymdaith carneval Rosenmontagszug
Rhineins Rosine
Rhosmari Rosmarin
Rust rhost
rhwd
di-staen rostfrei
Gwialen clymu coch / al / coch
pydru werden, erlöten blush
roto wie ein Granatapfel (= schön braun) pomgranad
grawnwin du Trauben
Beets picl wedi'u piclo â chât-Salad
Rotes Kreuz; Croes Goch Roter Halbmond; cilgant coch
Rotes Meer Red Sea
Rotkehlchen
Rotkraut, bresych coch Rotkohl
Llwybr Llwybr

rhost
gwallt coch y gors
Rucola, Arugula Arugula
Ruderboot, cwch: Sandelbaum sandal
Yn fy marn i, JMDM. galwad zurufen
Ruhe, Ausgeglichenheit; Ruheraum, veraltet: heddwch Audienzfeld
Ruhe, Stille Silence
ysbryd
sein rwig, Ruhe bewahren i fod yn ddigynnwrf
Ruhig friedvoll <=> aflonydd unruhig <=> aflonydd
Ruhig, leise <=> mit lauter Stimme tawel / digynnwrf, llais isel (le) <=> llais uchel, uchel (le)
mwdlyd, yn dal yn dawel
Fy enw da
Rumänien Rumanya, Romania
Rumänien, Rumäan, rumänisch Romania, Rhufeinig, Romani
rumgammeln (gammelig)
rumtreiben (aneinander) reiben; auch
Slut Rumtreiber (yn)
rundherum war niemand Nid oedd neb o gwmpas
Ruß yw
Rwsiaidd Russe
russisch yn Rwsia
Russland Rwsia
Rücken Backpack
Rückentasche, backpack sach deithio
Tocyn taith gron Rückfahrkarte
Rückfahrt, Rückkehr yn dychwelyd
Asgwrn cefn Rückgrat
Rückseite, (hefyd) colfa (Richtung, Ort), colofn pob cefndir; yn ôl; y tu ôl (Gen.); tu ôl
Rwhr mich nicht a!; Störe mich nicht! cyffyrddwch â mi
ysgwyd

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.