Geirfa Uned 9fed Gradd Almaeneg 1 Uned

0

Helo myfyrwyr gradd 9fed annwyl. Rydym yn dymuno llwyddiant i chi yn eich gwersi Almaeneg. Yn yr erthygl hon, byddwn yn canolbwyntio ar eiriau 9fed uned 1 Almaeneg gradd 10. Gall myfyrwyr Almaeneg gradd XNUMXfed hefyd elwa o'r cwrs hwn.

Fel y gwyddoch, rydym wedi cyhoeddi gwers o'r enw geiriau Almaeneg ar ein gwefan o'r blaen ac rydym wedi ei chyflwyno i chi trwy gategoreiddio'r geiriau y mae angen eu dysgu gyntaf yn y wers eiriau Almaeneg hon.

Yn ein gwers geiriau Almaeneg, mae yna eiriau Almaeneg a fydd yn ddefnyddiol iawn i'n ffrindiau yn ôl y 9fed wers Almaeneg gradd a'r wers Almaeneg gradd 10fed. Felly, dylai ffrindiau sy'n chwilio am eiriau Almaeneg 9fed radd 1 edrych ar ein gwers o'r enw geiriau Almaeneg, mae llawer o'r geiriau maen nhw'n chwilio amdanyn nhw ar gael yn y wers honno.

Cliciwch ar y ddolen isod i gael mynediad i'n gwers eirfa Almaeneg: Geiriau Almaeneg

I roi ychydig o enghraifft, er enghraifft, yn y gwersi cyntaf yn Almaeneg, dangosir i fyfyrwyr yr hyn rydyn ni'n ei alw'n eiriau a geiriau rhyngwladol sy'n swnio'n debyg mewn sawl iaith. Er enghraifft, mae rhai o'r geiriau hyn fel a ganlyn. Gallwch chi ddod o hyd i'r holl eiriau gradd 9fed eraill yn y wers rydyn ni newydd roi'r ddolen iddi.

Geiriau Gradd 9fed Almaeneg

 • Cyfeiriad
 • Alcohol
 • Wyddor
 • ambulanza
 • Pinafal
 • archifau
 • artist
 • Asffalt
 • Atlas
 • CD
 • Clwb
 • Comic
 • addurno
 • Disc
 • disgyblaeth
 • Doctor
 • Electroneg
 • E-bost
 • Energie
 • bwyd cyflym
 • Ffacs
 • Gwyl
 • gitâr
 • gramadeg
 • hobi
 • Hotel
 • Jeans
 • Joghurt
 • Coffi
 • Kakao
 • yn Kassetten
 • catalog
 • sos coch
 • kilo
 • Diwylliant
 • cwrs
 • Rhestr
 • deunydd
 • mathemateg

Annwyl fyfyrwyr, rydym yn dymuno llwyddiant i chi yn eich gwersi Almaeneg. Os ydych chi am i ni gynnwys unrhyw gwrs yn Almaeneg ar ein gwefan, cofrestrwch i'r fforymau almancax a'i anfon atom o'r adran gyswllt. Byddwn yn paratoi'r pwnc Almaeneg rydych chi ei eisiau a'i gyflwyno i chi.

Dymunwn lwyddiant i chi.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.