Profion Almaeneg

Mae'r cwestiynau yn adran Profion Pwnc y Ganolfan Hyfforddiant Almaeneg - Almaeneg wedi'u paratoi ochr yn ochr â'r pynciau a ddisgrifir yn y dosbarth almanacs.