Ffeiliau Paratoi Paratoadau Zertifikat (ZD): (Goethe-Zertifikats B1)

0

Eich cam ymlaen: Goethe-Zertifikat B1

Ffeiliau Paratoi Paratoadau Zertifikat (ZD): (Goethe-Zertifikats B1)

Paratoir y ffeil hon gan y Goethe Institut Mae llyfryn paratoi bach ar ffurf pdf a ffeil sain ar gyfer gwrando.

Goethe-Zertifikats B1: Trwy basio arholiad Zertifikat Deutsch (ZD), gallwch brofi bod gennych wybodaeth sylfaenol gadarn o'r iaith Almaeneg ac y gallwch chi fynegi eich hun ym mhob agwedd bwysig ar fywyd bob dydd. Mae'r arholiad yn cyfateb i drydydd cam gradd cymhwysedd chwe lefel (B1) y Fframwaith Cyfeirio Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Ieithoedd.

Er enghraifft,
gallwch ddeall yn fanwl yr wybodaeth bwysig mewn areithiau dyddiol, cyhoeddiadau cyhoeddus a newyddion radio,
deall yn llawn y wybodaeth bwysig yn y testunau papur newydd, ystadegau a diffiniadau o fywyd bob dydd,
ysgrifennu negeseuon cydgysylltiedig, preifat neu led-swyddogol fel llythyrau neu e-byst,
rhoi sgwrs syml am bwnc sydd o ddiddordeb personol i chi, mynegi eich barn yn gryno ac ymateb yn briodol i farn y person rydych chi'n siarad ag ef,
Yn sefyllfaoedd arferol bywyd bob dydd, gallwch roi gwybodaeth am rywbeth, awgrymu rhywbeth neu benderfynu.

Mae 'na raglen o'r enw Adobe Acrobat Reader ar eich cyfrifiadur i agor a darllen ffeiliau PDF gyda estyniadau gerekmektedir.adob i lawrlwytho'r rhaglen Acrobat Reader, ewch i'r cyfeiriad canlynol:
http://get.adobe.com/reader/

dymuniad almanx i chi lwyddo…

Cliciwch Yma i Lawrlwytho'r Rhaglen

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.