Munud Neis mewn Bywyd

0

Mae bywyd yn anrheg a gyflwynir inni gyda'i wirioneddau a'i gamweddau. Er gwaethaf yr holl resymau i fod yn ddiolchgar inni, pa mor bell oddi wrthym. Mae bywyd yn anghywir neu'n iawn, ond mae'n rhaid i ni fyw trwy leihau ein camgymeriadau. Oherwydd ein bod ni'n gwybod bod yna lawer o bobl sy'n gallu siarad â ni pan maen nhw'n gwneud cam. Ond pan rydyn ni'n ei wneud yn iawn, nid oes llawer i'n cefnogi.

Mae yna bethau eraill sy'n disodli cyfeillgarwch a sgwrs mewn bywyd. Yna does dim mwy o ddynoliaeth ar ôl yn fy safle lle roedd yr hen ddyddiau. Beth yw trosedd bywyd os yw'n well gennym unigrwydd? Y rhesymau dros yr eiliadau pan na allwn fod gyda'n hanwyliaid yw ein dewisiadau ein hunain. Neu’r rheswm dros yr eiliadau arbennig rydyn ni wedi’u creu i ni ein hunain.

P'un a ydym yn byw bywyd yn hyfryd ac yn hapus ai peidio. Ond ni ddylem weld bywyd fel ddoe nac yfory, na hyd yn oed heddiw. Dibynnu ar yfory, gohirio yfory yw ansicrwydd yfory. Ac nid ydym yn gwybod beth fydd yfory yn dod â ni mewn pryd. Ond mae'r haul yn codi bob dydd fel y gallwn ei weld. Mae bywyd bob eiliad ohonom.

Mae bywyd yn anodd, ond rhaid inni gael athroniaeth bywyd. bywyd; yn dangos eich wyneb poenus. Ond mae ystyr y term o'r enw bywyd yn newid gyda'r ystyron rydyn ni'n bodau dynol yn eu hychwanegu. Dim ond un sy'n ei wneud yn dda ac yn ei wneud yn ddrwg. Gan fynd ar draws peth negyddol, ceisio, dioddef, dioddef, crio, dioddef, yn fyr, nid yw person eisiau i unrhyw beth orffen a bwyta. Oherwydd bod dyn yn meddwl ei fod yn gysylltiedig â bywyd ag edau cotwm. Ac os yw'n mynd trwy hyn i gyd, mae'n credu y bydd yn torri pob cysylltiad â bywyd.

Ond wyddoch chi byth? Os byddwch chi'n cyrraedd lle heb ymdrech, ni allwch fod yn hapus, os ydych chi'n hapus heb ddioddef, ni allwch ddeall beth yw hapusrwydd, ni allwch ddeall yr hyn nad yw'r llawenydd yn ofidus, sut i chwerthin os nad ydych chi'n gwybod sut i ddiffuant, crio. Mae'n anodd dod o hyd i'r iawn heb gam. Pan ddaw'n amser, gadewch i ni dorri, hyd yn oed torri os oes angen, ond peidiwch byth â rhoi'r gorau i fod yn adeiladol.

Efallai bod angen profiad marwolaeth ar bob un ohonom. Er mwyn deall ei fod wedi'i rifo yn yr anadliadau yr ydym yn eu gwario mor ddidostur â pheidio byth â dod i ben. Y ffaith bod amser yn mynd heibio heb basio unrhyw un, yn y rhuthr na allwn ei ddatrys yn ddyddiol, efallai bod bywyd yn disgwyl inni chwerthin a'n hatgoffa o'r farwolaeth rhy fach.

Bywyd nad ydym yn gwybod faint o anadliadau a roddir inni. Ac rydyn ni'n malu ein hanfodlonrwydd arnon ni. Nid ydym yn edrych yn ôl, nid yw'n dod i'r meddwl pwy sy'n dweud beth mae'n teimlo. Nid yw pwy a ŵyr pa boen yn y byd a allai fod yn ei brofi o gwbl yn peri pryder inni o gwbl. Yna, yn amhosibilrwydd y mynyddoedd, rydyn ni'n symud i ffwrdd oddi wrth y bobl yn y mynyddoedd. Rydyn ni'n cadw ein disgwyliadau mor uchel fel bod mynydd o'n blaenau cyn i ni ei wybod.

Bob tro rydyn ni'n deffro, rydyn ni'n ceisio teimlo bod un diwrnod arall o fywyd yn cael ei faddau; heb sôn am y ffaith y bydd pob person byw yn profi marwolaeth un diwrnod, gadewch inni barhau i fyw bob dydd, heb anwybyddu'r posibilrwydd y gallai fod ein diwrnod olaf. Gadewch inni ofalu am anrheg a gyflwynir inni mewn bywyd ona

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.