Beth yw dylunio gwe?

0

Beth yw dylunio gwe?

Tabl cynnwys

Dylunio gwe yw'r broses drawsnewid o ran gweledol a chodio gwefannau Rhyngrwyd sydd wedi'u cynllunio at bwrpas mewn llinell esthetig ac a ddechreuwyd eu cyhoeddi yn unol â'i bwrpas. Mae dylunio gwe nid yn unig yn weledol ond mae'n gymhwysiad pwysig a wneir gydag iaith godio yn ei chyfanrwydd. Gall gwefannau a baratoir yn unol â'r meini prawf hyn roi llawer o fynediad i ddefnyddwyr. Dylai ffurfio nifer o gynlluniau mewn dylunio gwe fel yn y sector dylunio yn gyffredinol. Un o'r meini prawf hyn yw'r ffaith bod y wefan a ddyluniwyd yn mynd i'r afael â'r defnyddiwr yn uniongyrchol ac yn creu ceinder gweledol gwych. Mae gwefannau rhyngrwyd a grëwyd yng nghynllun y defnyddwyr yn dangos diddordeb dwysach. Mae'r dewis lliw mewn dylunio gwe yn gyffredinol yn dibynnu ar y pwrpas y mae'r wefan yn gwasanaethu ar ei gyfer. Mae peidio â defnyddio gormod o liwiau tywyll yn un o'r egwyddorion yn y diwydiant dylunio gwe. Mae gwefannau sy'n denu gwerthfawrogiad defnyddwyr ac yn adlewyrchu eu delwedd mewn ffordd syml iawn bob amser yn y blaendir. Gall gwefannau sydd bob amser yn cael eu gwneud gyda'r defnyddiwr mewn golwg ddangos eu llwyddiant yn y sector. Mae casglu'r holl wybodaeth sydd ei hangen o dan yr un teitl a chael cynnwys cyfoethog yn ei gwneud hi'n hawdd i'r defnyddwyr. Mae creu gwefan foddhaol nid yn unig yn llwyddiannus wrth arwain y defnyddiwr, ond mae hefyd yn datgelu ei ddelwedd ei hun. Mae gwefannau rhyngrwyd sydd wedi'u cynllunio mewn strwythur artistig yn symud ymlaen yn gyflym iawn. Mae cydraniad uchel ar wefannau a elwir yn sianeli gwybodaeth swyddogol yn fater pwysig arall. Bellach mae pobl yn dilyn y wybodaeth maen nhw am ei chwilio trwy beiriannau chwilio. Mae'r peiriannau chwilio bob amser yn cario gwefannau sydd wedi'u cynllunio mewn ffordd o ansawdd ac wedi'u cynllunio yn unol â'r meini prawf. Nid yw peiriannau chwilio yn anfon defnyddwyr i wefannau nad ydynt wedi'u cynllunio i'r llygad ac sydd â gwallau yn yr iaith godio. Mae creu dyluniad gwreiddiol yn unol â'r gwerthoedd craidd hyn bob amser yn darparu manteision pwysig i unigolion neu sefydliadau.
Gwe-ddylunio

Dylunio Gwe Sut i ...

Mae pobl yn treulio llawer o amser ar y Rhyngrwyd yn ystod y dydd. Efallai y bydd rhai pobl eisiau defnyddio'r gwefannau maen nhw'n eu defnyddio i gyfnewid gwybodaeth at ddibenion masnachol. Yn enwedig yn y sector e-fasnach, mae ymchwil ddwys ar y pwnc hwn. Mae dylunio gwefannau gan asiantaethau arbenigol yn dod yn opsiwn mwy rhesymegol. Mae hyn yn bwysig iawn ar gyfer creu dyluniad proffesiynol o ansawdd uchel a lansio gwefan gadarn. Wrth ddylunio'r wefan, pennir y lluniau a'r lliwiau i'w defnyddio gyntaf. Yn syth wedi hynny, cwblheir cynllunio dyluniad a chychwynnir yr holl weithrediadau lluniadu angenrheidiol. Mae'n amlwg y bydd yr amser a dreulir yn dod â chanlyniadau cadarnhaol mewn ystyr gadarnhaol. Am y rheswm hwn, mae gwefannau asiantaethau bob amser yn denu llawer mwy o sylw. Er mwyn cryfhau'ch delwedd yn y sector a gwarchod eich hunaniaeth, mae angen i chi gael gwefan wedi'i dylunio gan arbenigwyr. Dylai ansawdd darllen yr erthyglau ar y wefan a dimensiynau cyffredinol y ffotograffau a ddefnyddir gael eu cynllunio mewn ffordd nad yw'n trafferthu'r defnyddiwr. Yn ogystal, gall gwefannau sy'n gydnaws â ffonau symudol, yn ogystal â defnyddwyr sy'n gydnaws â ffonau symudol, roi mwy o fynediad i ddefnyddwyr.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.