Beth yw'r Sefydliad?

0

Beth yw'r Sefydliad? Mae'n bosibl lleihau'r gair, sy'n golygu stop parhaus unrhyw beth, i ystyr sylfaenol 3. Gellir ei diffinio fel cymuned sydd wedi'i sefydlu'n ffurfiol trwy ddarparu amodau a gofynion amrywiol er mwyn sicrhau bod gwasanaeth neu weithgaredd sy'n cael ei wneud neu'n cael ei gynnal hefyd yn bodoli yn y dyfodol. Diffiniad arall yw cyfleoedd ariannol a rheolaeth unigolion. Mae'r diffiniad olaf yn cyfeirio at sefydliadau y gellir eu sefydlu gan lawer o unigolion a'u nod yw gweithio er budd y gymdeithas.

 

Sylfaen sylfeini; gellir sefydlu sylfeini trwy ddiffinio llawer o wahanol ddibenion. Yn ystod y broses sefydlu, gall personau naturiol neu gyfreithiol sefydlu sylfeini. Gellir ei sefydlu gan berson sengl neu gan sylfaenydd. Gellir egluro sylfeini yn unol â nodiadau addawol swyddogol neu arbedion sy'n gysylltiedig â marwolaeth. Tra bod sefydliadau'n caffael personoliaeth gyfreithiol, fe'u prynir trwy gael eu cofrestru yn y gofrestrfa i'w cadw yn y llys yn yr aneddiadau lle mae'r sylfeini wedi'u sefydlu. Er bod asedau yn gymuned o nwyddau, gallant fod yn aelodau.

 

yn fyr; mae sylfeini yn gasgliad o nwyddau, yn ogystal ag un neu fwy o bobl. Er ei bod yn ddigonol i'w sefydlu o dan gofrestriad, mae gan sefydliadau'r gallu i weithredu. Sylfeini, a all hefyd gymryd rhan mewn gweithgareddau masnachol; Mae'n cael ei oruchwylio gan Gyfarwyddiaeth Gyffredinol y Sefydliadau.

 

Sylfeini mewn hanes; Er bod ei hanes yn dyddio'n ôl i'r hen amser, mae sylfeini ar y cyfan yn eang yn niwylliant yr Ymerodraeth Otomanaidd. Ar ôl sefydlu'r Weriniaeth, parhaodd y sylfeini heb leihau eu hasedau. 5 Mehefin Fel ar gyfer 1935, sefydlwyd Cyfarwyddiaeth Gyffredinol y Sefydliadau a sefydlwyd yn ôl y gyfraith. Goruchwylir sefydliadau gan y sefydliad hwn.

 

amcanion; nod sylfeini yw helpu ac undod ar draws cymdeithas. Yn ôl eu gweithgareddau, nod sylfeini yw cefnogi pobl sy'n economaidd wan.

 

Meysydd gwasanaeth; mae sylfeini'n gweithredu mewn sawl maes fel cred, maes, addysg, materol ac ysbrydol, economaidd.

 

Cyrff sy'n ffurfio sylfeini; fel mewn llawer o sefydliadau, mae angen i sylfeini gael organau amrywiol er mwyn cael eu sefydlu a dangos parhad. Mae gan y sefydliadau ddau organ hanfodol a dau organ ddewisol. Mae gan yr un cyntaf gyrff gorfodol sy'n cynnwys bwrdd yr ymddiriedolwyr, y bwrdd cyfarwyddwyr yn ogystal â'r bwrdd cyfarwyddwyr. Yn ogystal, byrddau undod ac anrhydedd yw byrddau dewisol sylfeini.

 

Terfynu sylfeini; mae sylfaen sefydledig yn dod i ben yn ddigymell pan ddaw'n analluog i gyflawni ei nodau neu'n dod yn anghyfnewidiol. Yna caiff ei ddileu o'r gofrestr gan benderfyniad llys. Ar ôl diwedd sylfaen, ar ôl i ddyledion y sylfaen gael eu dileu, trosglwyddir y nwyddau neu'r hawliau sy'n weddill i sefydliadau eraill sydd ag amcanion tebyg i amcanion diwedd y sylfaen. Mae terfynu sylfeini nid yn unig yn ymwneud â'r elfennau hyn. Terfynir sylfaen hefyd os penderfynir ei bod yn anelu neu'n dilyn pwrpas gwaharddedig neu'n cael ei wahardd ar ôl sefydlu'r sylfaen. Trosglwyddir asedau'r sylfeini hyn, a gaewyd gan benderfyniad y llys, i'r endid cyfreithiol cysylltiedig.

 

Wythnos sylfaen; 1985 - 3 Mae dyddiadau Rhagfyr yn cael eu dathlu at y diben hwn bob blwyddyn ar ôl 9.

 

 

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.