Geiriau Almaeneg sy'n dechrau gyda'r llythyren U.

0

Geiriau a Dedfrydau Gan ddechrau gyda'r Llythyr Ü yn Almaeneg. Annwyl ffrindiau, paratowyd y rhestr eiriau Almaeneg ganlynol gan ein haelodau ac efallai y bydd rhai diffygion. Mae wedi bod yn barod i roi gwybodaeth. Gall aelodau ein fforwm gyhoeddi eu gwaith eu hunain. Gallwch hefyd gyhoeddi eich astudiaethau Almaeneg trwy danysgrifio i'n fforwm.

Dyma eiriau Almaeneg yn dechrau gyda'r llythyren Ü. Os ydych chi eisiau dysgu'r geiriau mwyaf cyffredin yn Almaeneg ym mywyd beunyddiol, cliciwch yma: Geiriau Almaeneg

Gadewch i ni roi ein rhestr eiriau nawr:

ymarfer
über-erstaunt / entzückt siglen ffan sein (-e)
siarad am über e reden -e
über die grenze fahren, paswyr marw sy'n croesi'r ffin
über dies und jenes (ailddarllen) o'r (siarad), clapter, babbling, siarad o'r awyr
über dieses Thema, darüber ar y pwnc hwn
über ein Thema trafod yn trafod ar bwnc
über ein Thema yn siarad am bwnc
über etw. mit jmdm. einen Vertrag schließen yn gwneud cytundeb (gyda)
über ihn / siechen yn siarad amdani
über jmdn. herziehen, schwatzen, lästern, sich beschweren
Am über, hinsichtlich
überall bob ochr, ym mhob man
überaus, ziemlich, yn hohem Maße, einigermaßen yn iawn; 'n bert
überdrüssig werden (einer Sache / Person), peidiwch â diflasu (o)
übeininander ei gilydd
Übereinstimmung zeigen mit -e yn addas
überempfindlich tueddiad
Uberfluss, Fruchtbarkeit cornucopia
Überfluss; Digonedd o frathu
übergeben; zugeb hynny; (Mae) Liefern; nachgeben, weichen i ddosbarthu (-e) (-i)
übergroß, riesig (Mensch) <=> sehr klein mawr, burly <=> teeny
gorlif
überlegen Sie eiddo yn meddwl
Uberlegenheit superiority
übermenschlich uwchben dynol


übermorgen ar ôl yfory, y diwrnod o'r blaen, y diwrnod wedyn
übernachten aros dros nos
Übernachten; über Nacht bleiben, marw Nacht verbringen treulio'r noson
übernehmen i ddymchwel
überragend, überlegen yn well
überrascht werden
Uberraschung syndod
überreichlich yn ddigon
überschreiten, sy'n fwy na überwinden
übersehen anwybyddu
übersetzen; wenden, (um) drehen, umblättern translate (-i); cyfieithu
Zerarddangosydd, cyfieithydd Dolmetscher, cyfieithydd
Cyfieithu Übersetzung
Gwaith goramser
Goramser anwastad
übertragen werden (Krankheit)
übertragen, übergeben trosglwyddo
übertragend, berichtend yn byw
gorliwio
überzeugend yn argyhoeddiadol
Bloodberzeugung gwaed
Ymarfer anymwybodol
Ülkü gefällt das Geschenk yn hoffi'r rhodd kkk
Klkü gefiel das Geschenk yn cyflwyno Ülkü yn hoffi = Mae Ülkü yn hoffi'r anrheg
crio

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.