Sut mae gwartheg yn Nhwrci?

0

Cysylltwch ag YELDA yn uniongyrchol

Camodd y llywodraeth ar y nwy i fagu gwartheg a defaid. Yn y Gyfarwyddiaeth Gyffredinol Mentrau Amaethyddol (TİGEM) sy'n gweithredu o dan y Weinyddiaeth Bwyd, Amaethyddiaeth a Da Byw, ymdriniwyd â phresenoldeb 17 Mil o wartheg yn magu gwartheg 45 Mil. 71 Mae presenoldeb defaid bridio defaid, sy'n fil o bennau, wedi cynyddu i 185 mil. Daeth y datganiad gan y Gweinidog Bwyd, Amaethyddiaeth a Da Byw Ahmet Eşref Fakıbaba. Mewn ymateb i gynnig gan aelod seneddol ar gyfer cwestiwn hadau domestig ac anghenion bridio, anghenion tyfwyr ac addasu i amodau'r rhanbarth ar gyfer cynhyrchu bridwyr, fe wnaeth buddsoddiadau 2002-2017 a wnaed rhwng y blynyddoedd gynyddu capasiti'r lloches, dywedodd eu bod yn trefnu ymgyrchoedd hyrwyddo ar gyfer hadau grawn. Rhoddodd y Gweinidog Fakıbaba y wybodaeth ganlynol: bar Gyda'r buddsoddiadau a wnaed rhwng y blynyddoedd 2002-2017 ar gyfer cynhyrchu bridwyr sydd wedi'u haddasu i amodau ein gwlad ac anghenion y bridwyr, mae'r gallu cysgodi wedi'i gynyddu, 17 mil pen, 45 mil pen a defaid defaid. Mae 71 wedi cael ei drin gan fil o bobl ac mae ymdrechion i gynyddu capasiti yn parhau. ”

GWAITH PARHAUS 

Dywedodd Fakıbaba: canolbwynt Yn enwedig hadau grawnfwyd a gynhyrchir mewn mentrau cysylltiedig TİGEM sydd wedi'u lleoli mewn gwahanol ranbarthau ecolegol yn ein gwlad, hadau sydd â nodweddion addasu da yn unol ag ecoleg y rhanbarth y maent yn cael eu tyfu. Mae TIGEM yn parhau i weithio ar gynyddu faint o hadau sy'n cael eu cynhyrchu ac annog ffermwyr i ddefnyddio hadau.

Bydd diffyg o filiwn yn cau 

Yn ogystal, dywedodd y Gweinidog Fakıbaba, 500 mil o ddefaid gwreiddgyff a phrosiect heffrod 250 mil ddydd Mawrth, Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Mentrau Amaethyddol, Cwmnïau Cydweithredol Credyd Amaethyddol a dywedodd y bydd yn cael ei arwyddo rhwng Banc Ziraat. Gan nodi y byddent yn rhoi 500 mil o ddefaid gwreiddgyff i'r cynhyrchydd o fewn cwmpas y prosiect, parhaodd Fakıbaba fel a ganlyn: Rwy'n gobeithio ein bod wedi cynllunio'r 3 ar gyfer eleni. Ein nod yw i agor yn agos Twrci at filiwn o heffrod. Rwy’n credu y byddwn yn cau hyn. ” 

Ymgyrchoedd hyrwyddo

Dywedodd Fakıbaba, "Yn y cyd-destun hwn, trwy gymryd rhan ym mhatrwm cynhyrchu amrywiaethau newydd sydd â chynnyrch ac ansawdd uchel, a gofrestrwyd gan sefydliadau ymchwil ein Gweinidogaeth, mae hadau'r amrywiaethau hyn yn cael eu danfon i'r ffermwyr trwy ymgyrchoedd hysbysebu a hyrwyddo yn y maes. . "  

Busnesau gwirioneddol wych 

Dywedodd Fakıbaba fod ganddo gysylltiadau yn Niğde ac Afyonkarahisar ar y diwrnod 2 diwethaf a dywedodd, “Mae yna fusnesau rhagorol iawn. Rwy'n llongyfarch fy holl ffrindiau a gyfrannodd. Fel Sefydliad Cymorth Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig (ARDSI), rydym wedi cefnogi fel y Weinyddiaeth. ” Gan nodi ei fod yn falch iawn o weld bod yr astudiaethau ym maes bwyd, amaethyddiaeth a hwsmonaeth anifeiliaid yn dod yn fwy llwyddiannus, meddai Fakıbaba, ümüz Rydym yn agored. Rwy'n gobeithio y bydd busnesau llawer mwy prydferth yn dod i'r amlwg ”.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.