Cerddi Almaeneg Twrcaidd

0

Cerddi Almaeneg Twrcaidd, cerddi Twrcaidd o'r Almaen, cerddi Almaenaidd, cerddi cariad yr Almaen, cerddi cariad Almaeneg, cerddi newydd yr Almaen, 9. Cerddi Almaeneg yn y dosbarth.

Annwyl ymwelwyr, lluniwyd y gwersi Almaeneg canlynol o swyddi aelodau sydd wedi'u cofrestru yn fforwm yr Almaen, a chaiff rhai o'r mân gamgymeriadau, gwallau ffurflen, ac ati eu casglu o gyfranddaliadau'r aelodau. Nid yw'r cyrsiau canlynol wedi cael eu paratoi gan hyfforddwyr germanx, felly efallai bod gennych rai camgymeriadau a gallwch ymweld â fforwm yr Almaenwyr i ddysgu gwersi yr hyfforddwyr germanx.

Wenn ich ein Vöglein wäre,
Dadlwythwch flas Flüglein,
Floge yw ich zu;
Weil ich es aber nicht sein kann,
Mae Bleib ich yn atal hier.

Bin ich yw Gleich Weit von,
bin doch im Schlaf bei,
Heb ei ail-liniaru;
Wenn ich erwache,
bin ich allein.

Es vergeht keine Stunde in der Nacht,
Da mein Herz nicht erwacht,
Undod dich denkt,
Daß du mir tausendmal
Dein Herz schenkst.

Pe bawn i'n aderyn,
Ac os oedd gen i ddwy adain,
Roeddwn i'n arfer dweud wrthych;
Ni allaf fod
Rwy'n aros yma.

Rwy'n bell oddi wrthych,
Rydw i yn fy nghwsg,
A dw i'n siarad â chi,
pan fyddaf yn deffro,
Yanlizim,.

Dim amser o'r nos
cyn i'm calon ddeffro
A heb i chi feddwl
Eich meinciwr i mi
Eich bod wedi rhoi eich calon

Cân ddychmygol / gwerin


Cyfansoddwr Dein Freund

Solltest Du Dich einsam fühlen,
verlassen und ganz allein,
solltest Du Hilfe brauchen,
gürde gern für Dich da sein.

Sollte Dir an Liebe fehlen,
solltest Du Dich langweilen,
Du einen zum Reden,
würde mich zu Dir aralln.

Solltest Du Eine Schulter
brauchen,
um Dich einfach auszuweinen,
Brauchst Du etwas Aufmunterung,
ruf mich, ich werde erscheinen.

Der Baufritze
Eich ffrind gorau

Os ydych chi'n teimlo'n unig,
chwith ac ar ei ben ei hun,
Os oes angen help arnoch gyda'r cyfrwy,
Rwy'n bod yno i chi,

Os ydych chi'n teimlo'n drist,
canlyn cyfrwy
os oes angen pobl arnoch i siarad,
Rwy'n dal i fyny gyda chi yn gyflym,

Os oes angen cyfrwy arnoch chi,
dim ond i wylo,
Os oes angen ychydig o ymgnawdoliad arnoch,
ffoniwch fi, byddaf yn sefyll o'ch blaen

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!


TREFN STERNE UND
Weisst du noch,
wie ich dis marw Sterne vom Holmel holen wollte
Traum zu erfüllen?
Aber du meintest
sie hingen viel zu foch…!
Ddoe
streckte ich mich zufällig
dem Himmel entgegen
und ein Stern fiel yn meine Hand hinein
Er war noch yn gynnes
und zeigte mir,
dass Träume vielleicht nicht meddal
yn Erfüllun gehen;
aber irgendwann …….?!

STARS A DREAMS
Ydych chi'n gwybod (yn dal i gofio)
Sut y gallaf eich rhoi chi yn seren o'r awyr *** i lenwi ein breuddwyd
Roeddech chi'n arfer credu eu bod yn hongian yn rhy uchel.
ddoe
trwy siawns i mi gyrraedd yr awyr
A syrthiodd seren yn fy llaw.
roedd hi'n boethach ac yn dangos i mi
Efallai na fydd breuddwydion yn dod yn wir ar unwaith.
ond someday ……?!


Kannst du zeigen wo der Weg ist auf? ..
Mae Ich yn twyllo Fragen über das Leben ..
Hast du einige Antworten für mich? ..
Ich weiss nicht oedd ich genws muss ...
Hast du einige Meinung du du yn ewyllysio drych? ..
Ich suche das Recht, womit du je getroffen yn sâl? ..

Allwch chi ddangos i mi y ffordd?
Mae gen i lawer o gwestiynau am fywyd.
Oes gennych chi unrhyw atebion i mi?
Nid wyf yn gwybod yn union beth i'w wneud.
Oes gennych chi unrhyw syniadau yr ydych am eu dweud wrthyf?
Rwy'n ceisio cyfiawnder, ydych chi erioed wedi cwrdd ag ef?


Ich wünsche dir
das du immer jemand hast,
der dir sagt: ich mag dich.
Der dir sagt;
Der dir sagt: ich hör dir zu.
Der dir auch mal die Meinung sagt,
pasbst wenn sie dir nicht passt.
Jemand, sich Zeit nimmt für dich,
wenn du sie brauchst,
het awn wenn er eigentlich keine zeit
und sich trotzdem dir lledaeniad.
Jemand, der es mit dir aushält
bist auch wenn du mal schwierig
Jemand, dich mor nimmt wie du bist,
denn für mich bist du ein wundervoller Mensch.

Dymunaf i chi.
Gadewch iddo fod yr un sydd bob amser yn dweud wrthych chi: Rwy'n dy garu di.
Rwy'n gwrando arnoch chi.
Weithiau mae'n dweud wrthych beth rydych chi'n ei feddwl, hyd yn oed os nad ydych chi'n ei hoffi.
Hyd yn oed os nad oes ganddo amser, mae ganddo amser i chi, ac eto mae'n rhoi ei hun i chi.
Rhywun sy'n gallu gwrthsefyll chi hyd yn oed os yw'n anodd weithiau.
Rhywun sy'n eich derbyn chi fel chi,
Oherwydd eich bod chi'n berson gwych i mi ...


llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.