Baner Twrcaidd

0

Baner Twrcaidd

Tabl cynnwys

 
Mae coch baner Twrci yn symbol o waed ein merthyron a'r cilgant ac mae'r seren arno yn symbol o'n hannibyniaeth. Mabwysiadwyd ein baner, sy'n hysbys gyda'i chilgant gwyn a'i siâp seren ar gefndir lliw Al, yn 1844 gyntaf yn ystod teyrnasiad Abdulmecid. Roedd Mai 29 1936 Gweriniaeth Twrci yn yr oes Weriniaeth â'r gyfraith deddfu deddfwriaeth ddisgrifio fel y faner Twrcaidd fel y faner genedlaethol. Medi 22 Yn 1983, eglurir cyfraith baner Twrci gydag erthygl 2893 a phennir dimensiynau'r faner hefyd. Mae'r faner wedi cymryd ei ffurf derfynol. Dywedir bod y faner ar y faner yn goch. Mae'n cynrychioli gwaed y merthyron a'r bywydau a roddir i'r wlad hon. Am hanner nos, roedd y lleuad a'r sêr ar ffurf lleuad cilgant a adlewyrchwyd ar y gwaed hwn yn ffurfio delwedd baner Twrci.
 
Yn anffodus, nid oes unrhyw wybodaeth glir am y lliwiau a'r symbolau a ddefnyddir yn nhaleithiau Twrcaidd Anatolian cyn yr Ymerodraeth Otomanaidd. Defnyddiwyd baner Twrci gyntaf gan reolwr Seljuk Gıyaseddin Mesud. Fe'i gelwir yn seren wen a anfonwyd at Osman Bey. 15. Ar ôl yr 16eg ganrif, defnyddiwyd y faner werdd yn ystod teyrnasiad Sultan Selim I. Siâp agosaf baner Twrci yw 3. Dechreuodd cyfnod Selim ddod i'r amlwg. Defnyddir y faner hon hefyd gyda'r cilgant a'r seren wyth pigfain. Mae gan wyth seren â phwynt ystyr gogoniant fel sy'n ofynnol gan wyddoniaeth morffoleg. Yn ystod teyrnasiad Abdulmecid yng nghyfnod Tanzimat, cymerodd y seren siâp pentagon ac mae'n symbol o'r bod dynol.

Nodweddion Baner Twrcaidd

Fel y soniasom o'r blaen, mae baner Twrci yn deillio o waed ein merthyron. Fe'i gelwir yn faner gysegredig ynghyd â chilgant a seren. Pan ystyrir ystyr baner Twrci, mae'n llawer mwy ystyrlon na'r baneri eraill yn y byd ac yn rhagori ar bob un ohonynt. Pan fyddwn yn siarad am nodweddion ein baner, rydym yn dod ar draws meddyliau amrywiol. Y nodwedd fwyaf cyffredin yw'r cilgant. Mae'r Cilgant yn cynrychioli Islam. Dywedir bod y seren yn cynrychioli Twrceg. Dywedwyd hefyd ei fod yn cynrychioli dynoliaeth ar ôl dod yn seren pum pwynt yn ystod teyrnasiad Abdulmecid. Mae'r lliw coch yn cynrychioli gwaed ein milwyr a ferthyrwyd am annibyniaeth.
 
Yn ogystal, roedd y lleuad a'r sêr yn cynrychioli'r Twrciaid o Ganol Asia. Dywedir bod y lliw coch yn cynrychioli ein gwlad. Yn ôl barn arall, dywedir ei bod yn faner a gafwyd trwy newid baner y wladwriaeth Otomanaidd. O ran yr eiddo ffisegol, mae'r faner Dwrcaidd wedi'i dylunio fel un a hanner gwaith ei lled. Mae'r lleuad a'r sêr ar yr un echel. Pan fyddwch chi'n tynnu cylch i lunio'r siapiau hyn, mae eu canolfannau'n dod i'r amlwg ar yr un echel. Mae'r siâp hwn yn cael ei ffurfio wrth i'r cylchoedd mewnol ac allanol dorri ei gilydd tra bod y lleuad yn digwydd. Mae ceg y lleuad wedi'i gosod i gyfeiriad hedfan.
 

Ystyr Baner Twrcaidd

 
Mae ystyr baner Twrci yn ystyrlon iawn ac yn amlwg iawn pan ystyrir baneri llawer o wledydd. Mae pob gwlad yn gwerthfawrogi ei baneri ei hun ac yn eu cadw wyneb i waered. Fodd bynnag, dewisir y cilgant a'r seren ar faner Twrci, ynghyd â phob un o'r lliw coch fel un penodol. Yn ôl y wybodaeth a gafwyd gan sawl weldiwr 1. Digwyddodd 28, rhyfel Kosovo, ar Orffennaf 1389. Mae Iau a'r Lleuad wedi'u halinio o'r digwyddiad awyr hwn. Felly, digwyddodd digwyddiad myfyrio yma. Dywedir bod baner Twrci hefyd yn dod o'r fan hon. Fodd bynnag, dylid dweud bod ystyr y lliw a gynrychiolir gan waed y merthyron sy'n eu diystyru mewn rhyfeloedd, yn enwedig yn y rhyfeloedd sy'n cadw'r wlad hon i sefyll mewn coch, yn mynd y tu hwnt i bopeth. Ar yr un pryd, mae'r cilgant a'r seren arni bob amser yn gwneud baner Twrci yn fwy ystyrlon.
 

Llun Baner Twrcaidd

 
Pan fyddwch chi'n dweud y llun baner Twrcaidd, gallwch chi gyrraedd llawer o wahanol luniau. Yn wyneb y llun godidog hwn, nid yw'n bosibl i lygaid rhywun lenwi wrth lympiau gwydd.
 

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.