Pa dda yw craciau sawdl?

0

Gall craciau yn y sawdl ddigwydd o ganlyniad i sefyll, esgidiau sefyll, gwisgo esgidiau gyda sodlau.
Os ceisiwch bob math o ddulliau llysieuol, ond na allwch gael gwared ar graciau sawdl, gallwch roi cynnig ar y dull y byddwn yn ei roi yn fuan.
Cafodd y rhai a roddodd gynnig ar y dull hwn eu trin â min 15. dywedant iddynt oroesi.
Dyma'r dull diddorol sy'n arbed craciau sawdl ...
Sudd cegolch ceg cwpan 1
Gwydr 2 o ddŵr cynnes
Gwydr 1 o finegr seidr afal
Cymysgwch y cynhwysion mewn dŵr cynnes. Yna gadewch i'ch traed sefyll yn y gymysgedd hon am oddeutu 15 munud. Mae'r rhai sy'n rhoi cynnig ar y gymysgedd hon yn dweud bod eu traed yn feddal yn 15 min.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.