Gorffennaf Aseiniadau Athrawon

0

Gorffennaf 2014 Penodiadau Athrawon, Penodiadau Athrawon Almaeneg. Cyhoeddodd Nabi Avcı, y Gweinidog Addysg Genedlaethol, y canghennau o 40 mil o benodiadau athrawon. Gorffennaf 2014 Cyhoeddwyd penodiadau athrawon.

Rhoddodd Nabi Avcı, y Gweinidog Addysg Genedlaethol, ddyddiad penodi 40 mil o athrawon. Dywedodd Nabi Avcı y bydd 2014 mil o athrawon yn cael eu penodi ym mis Gorffennaf 40. Dyma esboniadau Nabi Avcı:

Rhoddodd y Gweinidog Addysg Cenedlaethol Nabi Avcı 40 ddyddiad penodi mil o athrawon, a rhoddodd Gweinidog Addysg Cenedlaethol Nabi Avcı y nifer yn ymwneud â phenodi athrawon ym mis Gorffennaf. Yn unol â hynny, ym mis Gorffennaf, disgwylir i 40 mil o athrawon gael eu penodi.
Aseiniadau Gorffennaf: Dywedodd Nabi Avcı, ğ Pan ddaethom i'r swyddfa roedd gennym 425 mil o athrawon. Nawr mae gennym 812 mil o athrawon. Ym mis Gorffennaf, byddwn yn cael athro 40 arall. Byddwn yn cael gwared â'r diffygion yn gyflym Testun yn yr ystafell ddosbarth: gweinidog addysg cenedlaethol nabi helwyr iler Buom yn siarad am nifer o flynyddoedd a rhieni a orfodir yn ariannol, bydd ein plant yn cael eu harbed rhag baich yr ystafell ddosbarth hon yn drysu diwrnod y nos. Rydym yn troi ysgolion preifat yn ysgolion preifat. Mae ysgolion Addysg Cenedlaethol yn annigonol, mae angen atgyfnerthu plant. Dyna pam rydym yn ei anfon i'r dosbarth. Os oes gennych y gallu i wneud addysg well na'ch ysgolion addysg cenedlaethol, rydym yn ei alw ar agor yn yr ysgol. Ar agor yr ysgol, rydym yn gadael i chi ddyrannu'r adeilad, gadael i chi ddyrannu'r plot, gadael i'r benthyciad fod yn rhwydd. Gadewch i ni neilltuo hyfforddwyr sy'n gweithio ym Mwrdeistref y Weinyddiaeth Addysg Genedlaethol

Aseiniadau athro Almaeneg

Yn yr apwyntiadau a wnaed fis Chwefror diwethaf, gwnaed cais am 1135 ar gyfer addysgu Almaeneg ond dim ond athrawon 167 y gellid eu neilltuo.

Athrawon Almaeneg mewn perthynas â'r pwnc; Yr ail gwrs iaith dramor orfodol ym mron pob un o ysgolion uwchradd Anatolian yw Almaeneg; addysgir ysgolion uwchradd gwyddoniaeth, ysgolion uwchradd athrawon a gwyddorau cymdeithasol hefyd fel rhai dewisol mewn ysgolion uwchradd. Pan gafodd yr apwyntiadau cyntaf eu stopio, nid oedd bron dim ysgolion ar ôl i athrawon Almaeneg gael eu penodi.

Am y rheswm hwn, rydym am i'r Weinyddiaeth Addysg Genedlaethol osod rheoliad, er mwyn atal yr anghyfiawnder hwn a phenodi'r staff yn ddigon teg. 29 Cynhelir yr holl athrawon yn Ankara ar gyfer yr athrawon na chânt eu penodi ym mis Rhagfyr. 29 Mae'n bwysig iawn cefnogi'r ymgyrch hon gyda'ch llofnod a'i rannu gyda'ch ffrindiau i ledaenu'r ymgyrch fel y gallwn wneud ein llais yn gliriach tan fis Rhagfyr.

Yn Ewrop, mae'r famiaith siaredir fwyaf yn bwysig iawn Almaen ar gyfer Twrci. Diolch i'w gwybodaeth o Almaeneg, mae'n bosibl cyfathrebu â 180 miliwn o Ewropeaid yn eu hiaith frodorol.

Ar ben hynny, yr Almaen yw Twrci partner masnachu mwyaf pwysig. Mae'r cwmni Almaenig wedi mwy na 1000 3 miliwn bob blwyddyn yn Nhwrci ac Almaeneg dwristiaid sy'n ymweld Twrci. Almaeneg, felly Twrci o ran masnach a thwristiaeth i'r economi genedlaethol mewn achos o ail iaith i ddangos yr effaith fwyaf.

Ar y llaw arall, gwelsom na allai myfyrwyr ysgol uwchradd dreulio gormod o amser yn dysgu'r ail iaith dramor yn ystod cyfnod paratoi'r brifysgol. Yn benodol, 2 mewn adrannau ieithoedd tramor. mae cwrs iaith dramor yn annigonol o ran nifer.

Felly, 2. 1 o gyrsiau ieithoedd tramor. Mae'n iachach i ddechrau yn yr ysgol uwchradd fel cyrsiau ieithoedd tramor. Felly, gallwn hyfforddi ein myfyrwyr mewn amgylchedd mwy brwdfrydig, egnïol ac wrth ddarganfod talent yn gynnar.
Maent yn mynnu.

Yn ôl y wybodaeth a dderbyniwyd, bydd Athro Almaeneg 2014 420 yn cael ei neilltuo ym mis Gorffennaf.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.