Pwy yw Sylvia Plath?

0

Hanes 27 Hydref Agorodd Sylvia Plath ei llygaid i'r byd pan ymddangosodd yn 1932. Ganwyd merch i fam Americanaidd a thad o'r Almaen, Sylvia Plath yn Bostan. Dechreuodd y nodweddion a barodd inni ei gydnabod heddiw ymddangos yn ifanc iawn. Ysgrifennodd Plath ei gerdd gyntaf pan oedd ond yn wyth oed. Ar gyfer Plath, nid y flwyddyn 1940 oedd yr unig gerdd ystyrlon. Collodd y bardd enwog ei dad hefyd yn yr un flwyddyn, a achosodd drawma iddo. Cafodd ddiagnosis o anhwylder iselder manig ar ôl y sefyllfa drist hon yn ystod plentyndod a phenderfynwyd bod y diagnosis hwn yn un difrifol.
Bywyd Ysgol Sylvia Plath
Erbyn y flwyddyn 1950, roedd Sylvia Plath yn ddeunaw oed a dyfarnwyd ysgoloriaeth iddi i astudio yng Ngholeg Smith. Mae gan yr ysgol hon hefyd nodwedd anodd ei hanghofio ar gyfer Plath. Yn ystod ei amser yno, ceisiodd gyflawni hunanladdiad am y tro cyntaf yn ei fywyd. Nid yw eu profiad yn gyfyngedig i hyn. Ar ôl yr ymgais beryglus hon, cafodd ei dderbyn i ysbyty meddwl lle cafodd driniaeth. Fodd bynnag, mae'r anawsterau hyn nid yn unig wedi ei atal rhag cwblhau ei ysgol, ond hefyd wedi coroni ei radd gyda llwyddiant ysgubol. Yn ystod ei astudiaethau ym Mhrifysgol Caergrawnt yn Lloegr y cynyddodd ei ysgrifennu o farddoniaeth a dod yn hysbys i gylchoedd o fri. Daeth Sylvia Plath i'r ysgol hon gydag ysgoloriaeth ac ysgrifennodd fwy na channoedd o gerddi.
Priodas Sylvia Plath
Mae'r flwyddyn 1956 yn un o ddyddiadau Plath, sy'n dra gwahanol ac o bwysigrwydd arbennig. Ym 1956, cyfarfu â'r awdur Saesneg Ted Hugnes, y gellir ei ystyried yn gariad at fywyd y bardd ac sy'n fardd enwog fel ef ei hun. Yn ogystal â chyfarfod, priododd hi yn yr un flwyddyn a threuliodd amser cyntaf ei phriodas yn Boston. Fodd bynnag, fe ddaeth yn feichiog yn ddiweddarach a dychwelodd i Lundain gyda'r beichiogrwydd hwn. Enwodd Frieda Hugnes eu plant deuawd enwog. Yn ddiweddarach, cawsant blentyn arall o'r enw Nick.
Marwolaeth Sylvia Plath
Dyddiad 11 Chwefror Pan fydd 1963 yn ymddangos, mae Sylvia Plath yn cychwyn diwrnod heb yfory. Mae'n mynd i gegin ei dŷ ei hun, yn troi nwy'r popty ac yn gorffen ei fywyd fel hyn. Pan wnaeth hyn, nid yw ei gerddi olaf wedi'u cyhoeddi eto.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.