Gwybodaeth am geir heb yrrwr

0

Gwybodaeth am geir heb yrrwr

Tabl cynnwys

Mae edrych ar y ffilmiau hollywood sy'n pennu cynlluniau'r dechnoleg yn y dyfodol yn datgelu robotiaid deallusrwydd artiffisial uniongyrchol technolegau hologram a'u ceir hedfan hunan-yrru. Fel y mae'n cael ei gofio o'r ffilmiau ffuglen wyddonol a wyliwyd yn ystod plentyndod, gwyliwyd ceir hedfan gyda syndod mawr pan gawsant eu gweld gyntaf. Tybed a fydd y sefyllfa hon yn real yn y dyfodol gyda marciau cwestiwn wedi'u hystyried. O ganlyniad i ymchwil ledled y byd, mae miloedd o arbenigwyr sy'n delio â thechnolegau ceir heb yrrwr wedi gwneud gwelliannau aruthrol mewn caledwedd a meddalwedd. Gall gwylio robotiaid â'u holl reolaethau sy'n gysylltiedig â deallusrwydd artiffisial ymddangos fel y ffilm arswyd gyntaf i bobl eraill. Ynghyd â dyfeisiau electronig fel ffonau a thabledi sy'n gwneud ein bywydau yn haws hunan-actio a theithiol ceir yn ychwanegu lliw gwahanol i'n bywydau. Mae'r syniad perffaith hwn, a fydd yn gwneud bywyd yn haws, yn parhau gydag arloesiadau o ddydd i ddydd. Mae gwneuthurwyr technolegau blaenllaw fel Tesle, Audi, Ford a Volvo yn parhau i weithio yn eu hanterth gyda thechnoleg newydd er mwyn symud ein ceir yn uniongyrchol. Ymddangosodd 2010 gyntaf yng nghariau hunangynhaliol cyntaf Google, dywedir bod ceir yn mynd i mewn i'n bywydau yn 2020 yn unol â'r datganiadau a wnaed. Heddiw, mae'r holl reolaethau'n cael eu hadolygu i ddod â phobl ynghyd â'r dechnoleg ryfeddol hon a gymhwysir i ddileu'r damweiniau traffig trist.
heb yrrwr

Sut Mae Ceir Gyrwyr yn Gweithio?

Mae ceir di-yrrwr yn defnyddio cyfrifiaduron pwerus ac ystod o synwyryddion i gamu i fyd digidol. Mae'n gallu ymateb i bob perygl annisgwyl ac arwyddion ffordd aneglur. Y synwyryddion a ddefnyddir yw radar, camerâu fideo confensiynol a synwyryddion integredig laser. Gallwch weld y synwyryddion hyn yn uniongyrchol yn y compartment yn union o flaen y gril mewnol neu'r drych rearview. Cyn bo hir fe welwch draffig ceir heb yrrwr Gyda gwylio, bydd problemau traffig nawr yn dod i ben. Mae gyrru yn angerdd gwirioneddol i rai. Fodd bynnag, hyd yn oed os yw hyn yn wir, pan ddaw cerbydau heb yrrwr allan, bydd pawb yn tueddu at gerbydau o'r fath. Bydd offer technolegol, sy'n bwysig iawn o ran diogelwch bywyd, yn dal lle godidog yn ein bywydau.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.