maent yn Sumer

0

Gwybodaeth am Sumerians

BC Er mai hi oedd y ddinas fwyaf yn yr 2800, roedd ei phoblogaeth yn amrywio rhwng 40.000 a 80.000. Un o'r pwyntiau hyn yw'r tabledi clai gyda'r Rhestrau Brenin. Yn ôl hyn, roedd yna reolwr benywaidd o'r enw Kubaba yn y Sumerians hefyd. Roedd 35 yn cynnwys dinas-wladwriaeth.
Defnyddion nhw cuneiform. Defnyddir graffeg a symbolau yn yr erthygl. Gelwir y symbolau hyn yn ideogramau. Mae'r cysyniad o pitogram yn cyfeirio at fynegiant mynegiant trwy baentio. Mae'r Gilgamesh, Epics y Creu a'r Stori Llifogydd yn perthyn i'r Sumeriaid. Mae'r iaith o'r enw Emegir yn perthyn i'r teulu iaith Ural - Altaig. Pobl Sumerian a ddaeth o hyd i'r erthygl BC. 3500 - CC Roedd 2000s yn byw ym Mesopotamia.
Yn ôl mytholeg Sumerian, mae creu dyn yn cynnwys camau. Yn gyntaf mae'r môr. Yna unodd y môr a'r tir. Yna mae ffurfiant mynydd cosmig. Yn y cam olaf, mae duwiau a phobl wedi ffurfio.
Ar wahân i gael ei adnabod fel y bragwr hynaf mewn hanes, mae hefyd yn feddw ​​trwy welltyn arbennig.

Crefydd mewn Sumeriaid

Er eu bod yn credu mewn crefydd amldduwiol, roedd gan bob gwrthrych dduw. Er y gall y duwiau hyn ymddangos yn ddynol, roeddent yn dduwiau anfarwol â phwerau goruwchddynol. Roedd pobl yn cyfathrebu â'u duwiau trwy demlau o'r enw Ziggurat. Rheolwyd Zigurats gan yr Offeiriaid. Pan benodwyd hwy gan y brenhinoedd, roedd y brenhinoedd yn cynnwys yr offeiriaid uchaf. Er mai demigodau oeddent, cymerasant genhadaeth ddwyfol. Adeiladwyd yr ardaloedd o'r enw Ziggurat mor uchel â phosib ac roedd ganddyn nhw o leiaf dri llawr. Roedd y llawr isaf yn storfa o gyflenwadau a chyflenwadau, tra bod y lloriau canol yn cael eu defnyddio fel ysgolion a themlau. Dyluniwyd y llawr uchaf fel arsyllfa. Y nod oedd bod yn agos at y Duw mwyaf pwerus a nerthol, Sky God. Yn ôl y duwiau Sumerian, y duw cyntaf, y prif dduw a'r duw nefol Anu; Ki fel duw benywaidd a daear y duw cyntaf; Enlil, duw awyr a thad pob duw arall; duw doethineb Enki; y ddynes fawr a'r fam dduwies Ninmah y duw lleuad Nanna; Utu, mab duw'r haul a Nanna; Ecem, brenhines y duwiau; Inanna, duw cariad a ffrwythlondeb; duwiau Ashnan a duw cig eidion Lahar.

Strwythur Cymdeithasol a Diwylliant yn Sumerians

Mynegodd Kenger eu hamgylchedd eu hunain, tra mai Emegir oedd yr iaith roeddent yn ei siarad. Rhennir y strwythur cymdeithasol hefyd yn ddau gyfnod. Y gwahaniaeth yw cyn-llifogydd (4000-3000 BC) ac ar ôl llifogydd. Er y mabwysiadwyd strwythur matriarchaidd yn y broses cyn llifogydd, bu trosglwyddiad o'r strwythur hwn i'r strwythur patriarchaidd yn y broses ôl-lifogydd.
Er bod y dosbarth yn cynnwys dosbarthiadau, y radd uchaf oedd y clerigwyr. Mae'r dosbarth hwn yn cynnwys milwyr a chlerigwyr. Yn yr ail ddosbarth, cymerodd y cyhoedd ran ac yn y trydydd dosbarth roedd caethweision. Ar ôl y llifogydd cymerodd y clerigwyr y weinyddiaeth drosodd a chymryd drosodd gweinyddiaeth y wladwriaeth, a lywodraethwyd fel dinas-wladwriaethau. Cymerodd yr offeiriaid drosodd weinyddiaeth y dinas-wladwriaethau, tra bod yr Offeiriaid uchaf yn ymgymryd â gweinyddiaeth y wladwriaeth fel y Brenin Sanctaidd.

Llifogydd Mawr

Dyma'r trobwynt yn y Sumerians. Mae'r llifogydd hyn yr un fath â Llifogydd Noa. Y ddinas-wladwriaeth gyntaf a sefydlwyd ar ôl y llifogydd hwn oedd Kish.

Gwyddoniaeth yn Sumerians

Maent wedi datblygu mewn gwyddoniaeth a thechnoleg. Defnyddiwyd cynhyrchion fel crochenwaith, pot, crochan, tandoori bara, ond fe wnaethant adeiladu tai deulawr a thri llawr wedi'u gwneud o gerrig, bric llaid a briciau. Mae sianeli dyfrhau a systemau dyfrhau ar gael. Fe wnaethant ddyfeisio'r olwyn. Fe wnaethant ffurfio sylfaen mathemateg a geometreg a datblygu pedwar gweithrediad. Fe wnaethant ddefnyddio'r calendr cyntaf yn seiliedig ar y flwyddyn lleuad. Y misoedd mewn dyddiau 360 yw diwrnodau 30. Fe wnaethant hefyd ddatblygu'r deial haul.
Gyda'r arsylwadau a wnaethant yn eu harsyllfeydd, fe wnaethant recordio symudiadau Mercury, Venus, Mars a Jupiter. Yn ogystal, defnyddiwyd mesuriadau pwysau arwynebedd, cyfaint, hyd. Mae celfyddydau fel rhyddhad, cerfio, cerflunydd a gemwaith wedi datblygu. Dyma'r wladwriaeth gyntaf i ddod o hyd i reolau'r gyfraith.

Cwymp Sumeriaid

Dechreuodd y Sumerians wisgo allan ar ôl brwydrau'r dinas-wladwriaethau ar ôl y Llifogydd. BC Yn yr 2800, rheolwyd llawer o ddinasoedd Sumeriaidd gan Etana, Brenin y Gaeaf, ond arweiniodd hyn at ehangu dinasoedd eraill. Felly, er gwaethaf y gwendid, y bygythiad cyntaf a achoswyd gan yr Elamis a dechrau ymosod ar y Sumeriaid. Ar ôl ymosodiadau Akkadian, ni allai sicrhau sefydlogrwydd a afradloni.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.