BETH YW CYNNIG AC YMGYSYLLTU

0

BETH YW CYFLYMDER AC YMGYSYLLTU?
Y camau cyntaf yng nghyfnod y briodas a'r briodas yw'r addewid a'r ymgysylltiad. Amharir ar y gair ar ôl i'r priodfab a'i deulu fynd i ochr y ferch a gofyn am ymweliad. Mae'n ddatganiad answyddogol o briodas cyn priodi. Derbynnir ystyr yr arwydd gair, ystyr arwydd y cyplau hefyd fel arwydd bod y cyplau yn camu i briodas. Gellir gwneud y ddwy seremoni hyn ar wahân ar yr un pryd neu gellir eu gwneud trwy gyfuno. Mae bwndel priodferch yn cael ei ddwyn i'r briodferch fel anrheg gan yr ochr wrywaidd, ond yn ein cymdeithas, yn gyffredinol, mae'r ferch yn talu cost ymgysylltu, ond mae'r briodas yn perthyn i'r ochr wrywaidd.
Mae'n seremoni ofyn am y briodferch a'r priodfab gyda henuriaid y teulu. Mae'r ymgysylltiad yn seremoni fwy lle mae'r cylch teulu hefyd yn cael ei wahodd. Yn y seremonïau hyn, mae'r modrwyau ynghlwm wrth y llaw dde. Ar ôl y briodas, mae'n cael ei wisgo ar y llaw chwith. Traddodiad arall yn y seremonïau geiriau a gofyn yw coffi. Cynigir coffi i westeion ar gais. Fodd bynnag, mae rhywfaint o halen yn cael ei ychwanegu at y coffi i'w roi i'r priodfab. Mae'n golygu, os bydd ymgeisydd y priodfab yn yfed hyn, y bydd yn dioddef y problemau y bydd yn eu hwynebu yn ystod eu priodas a byddant yn eu goresgyn gyda'i gilydd. Un o'r traddodiadau yn y seremonïau sy'n gofyn amdani yw bod yr ochr wrywaidd yn dod â siocled, blodau a losin. Mae'r ymgeiswyr priodferch hyn yn werthfawr; Fe'i gwasanaethir ar ôl y seremoni ar gyfer gofyn am ddanteithion siocled a gwisgir modrwyau geiriau.

BWRDD BRIDE

Pwrpas traddodiadau o'r fath yw helpu teuluoedd i ddod i adnabod ei gilydd yn well a sefydlu didwylledd. Mae'n cwmpasu'r anrhegion y bydd yr ochr wrywaidd yn eu derbyn i ymgeisydd y briodferch. Er y gall y cynhyrchion hyn amrywio; Cynhwysir setiau dillad nos, setiau dillad isaf, sliperi, esgidiau, dillad, colur, cynhyrchion croen, persawr, bagiau, ystafelloedd ymolchi, cynhyrchion dillad gwely. Fodd bynnag, gellir cynyddu nifer y cynhyrchion hyn neu gellir ychwanegu cynhyrchion ychwanegol ychwanegol at y cynhyrchion. Yn ogystal â'r rhain, mae rygiau gweddi, tyweli, bwtis a samplau ffibr yn y bwndel priod. Mae setiau tywel hefyd ar gael ar gais.
Gall nifer a math y cynhyrchion yn y set lle bydd y deunyddiau colur yn digwydd amrywio ar gais. Heddiw, mae bwndeli priod hefyd yn cael eu pacio mewn cês yn lle bwndel. Pan roddir y bwndel hwn yn amrywio o ranbarth i ranbarth. Gellir hefyd rhoi bwndel y briodferch, y gellir ei roi cyn yr ymgysylltiad, ar ôl yr ymgysylltiad. Yn ychwanegol at y pecynnau hyn, rhoddir sawl darn o roddion yng nghyffiniau agos y briodferch. Yn gyffredinol, cynhyrchion fel rygiau gweddi, bwtis, tyweli a darn o ddillad yw'r rhain.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.