Sut i Dynnu Smotiau Du

0

Crwyn llyfn a heb smotyn yw pwyntiau harddwch mwyaf sylfaenol. Y problemau mwyaf cyffredin a wynebir yn y croen yw'r smotiau duon. Fodd bynnag, un o'r pwyntiau i'w hystyried yw pam mae'r dotiau du yn tarddu cymaint â sut i'w glanhau.

Dotiau du; yn fath o acne y gellir dod ar ei draws ymhlith menywod a dynion. Mae wyneb ac yn enwedig trwyn yn fwyaf cyffredin. Fodd bynnag, fe'i gwelir nid yn unig ar y pwyntiau hyn ond hefyd ar y cefn, y gwddf a'r frest, y breichiau a'r ysgwyddau.

Dotiau du; Yn gyffredinol, mae'n cael ei achosi gan rwystro ffoliglau yn y croen. Mae'r ffoliglau yn cynnwys chwarennau gwallt ac olew sy'n cynhyrchu braster. Mae'r olewau hyn, o'r enw sebwm, yn cadw'r croen yn feddal. Mae celloedd croen marw a braster yn yr ardaloedd hyn o ganlyniad i gasgliad rhannau o'r croen yn parhau ar gau os yw'r smotyn gwyn, y croen ar ôl agor y smotiau duon ar ôl dod i gysylltiad ag aer.

Gall smotiau duon ddigwydd oherwydd amryw ffactorau. Gellir cynhyrchu gormod o fraster yn y corff oherwydd bod rhai bacteria yn cronni ar y croen, anallu'r croen marw i ddisgyn oddi ar y croen, oherwydd amryw newidiadau hormonaidd a'r defnydd o gyffuriau amrywiol. Rheswm arall dros y smotyn du yn y croen yw cynnydd y pigmentiad yn y croen. Mae'r cynnydd hwn yn digwydd o ganlyniad i effaith neu effeithiau amrywiol ar ran benodol y croen. Gall amlygiad gormodol i olau haul ac anhwylderau croen amrywiol effeithio ar y cyflwr hwn. Mae afiechydon yr afu hefyd yn effeithiol yn y smotiau duon sy'n digwydd o ganlyniad i ddod i gysylltiad â chlefydau amrywiol.

Trin pennau duon; gellir defnyddio llawer o ddulliau. Cyffuriau presgripsiwn, cynhyrchion dermocosmetig, dulliau glanhau â llaw, microdermabration, pilio cemegol a dulliau trin laser neu ysgafn yw'r rhai cyntaf sy'n dod i'r meddwl. Mae cynhyrchion dermocosmetig fel arfer yn cael eu gwerthu mewn fferyllfeydd ac mae cynhyrchion hufen, gel neu fasg ar gael mewn amrywiaethau fel. Lladd bacteria, sychu gormod o fraster, puro celloedd marw yn y croen, fel nodweddion. Nid yw'r dull microdermabrasion yn ddull llawfeddygol ond mae'n plicio'r croen yn fecanyddol mewn ffordd gemegol neu heb laser. Mae ymadrodd Saesneg yn golygu plicio. Er bod yna gynhyrchion y gall y person ei hun eu defnyddio, mae ar gael yn gyffredinol o fferyllfeydd. Defnyddir dulliau laser neu therapi ysgafn fel trawstiau golau dwys bach i leihau cynhyrchiant braster yn y corff neu ladd bacteria.

Glanhau pennau duon; mae golchi rheolaidd, defnyddio cynhyrchion heb olew a chynhyrchion cyswllt wyneb fel dulliau glanhau aml yn cael eu defnyddio.

Defnyddir masgiau amrywiol ar gyfer glanhau pennau duon. Ni ddefnyddir masgiau fel masgiau mêl, masgiau lemwn, masgiau mêl a lemwn, masgiau carbonad, masgiau ceirch a iogwrt. Gellir defnyddio masgiau fel masgiau afocado, masgiau clai, masgiau llaeth a gelatin, masgiau gwynwy hefyd.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.