kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

hebrwng gaziantep
Hebrwng Manavgat hebrwng manavgat Hebryngwr Bella Hebrwng Manavgat hebrwng manavgat stori rhyw stori rhyw hebryngwr ochr hebrwng stori rhyw
Hebryngwr Myrtle

Cystadleuaeth Gwybodaeth Almaeneg a Gynhelir yn Sivas

Cystadleuaeth Gwybodaeth Almaeneg rhwng Ysgolion Uwchradd a Gynhelir yn Sivas Noddir gan almanx

Eleni, cynhaliwyd Cystadleuaeth Gwybodaeth Almaeneg ymhlith Ysgolion Uwchradd yn Sivas mewn cydweithrediad â Llywodraethiaeth Sivas, Cyfarwyddiaeth Daleithiol Addysg Genedlaethol Sivas ac Athrawon Almaeneg Sivas. Mae traean y gystadleuaeth, a gynhaliwyd am y 3 blynedd diwethaf, wedi'i chynnal eleni.
Cymerodd talaith Sivas ac ysgolion uwchradd dosbarth ran yn y gystadleuaeth.
Cafodd y tri myfyriwr gorau, enillwyr cyntaf pob ysgol a'r cyntaf 10 wobrau amrywiol.
Yn ogystal, rhoddwyd amrywiol roddion i bob myfyriwr a gymerodd ran yn y gystadleuaeth.
Cyfrannodd Almanx hefyd at y gystadleuaeth gyda dwsinau o anrhegion fel yr Set Addysg Almaeneg, Geiriadur Electronig a phen Almanx.

Trefnwyd y poster arholiad am gwis yr Almaen rhwng ysgolion uwchradd Sivas a'r gwobrau i'w rhoi fel a ganlyn a'u crogi mewn rhai mannau yn y ddinas cyn yr arholiad.

Fel tîm Almanx, hoffem ddiolch i'n holl athrawon a gyfrannodd at y sefydliad hwn yn Sivas a dymunwn eu llwyddiant gorau i'w myfyrwyr.

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig