Effaith a Lle'r Sinema ar Seicoleg Torfol

0

Ers 1888, mae'r sinema wedi llwyddo i gyrraedd cynulleidfa fawr iawn. Roedd llwyddiant sinema, sy'n gangen gelf sy'n adlewyrchu pob math o ddigwyddiadau ar y sgrin, yn cyfuno'r pwnc dan astudiaeth â llawer o wahanol safbwyntiau, a rhoddodd gyfle hefyd i orfodi'r dychymyg i'r llu trwy addasu'r cyfleoedd technolegol i'r technegau.
Mae dyn yn endid emosiynau a meddyliau. Mae pob cyfnod yn creu ei elfennau diwylliannol ei hun trwy asio gyda'i orffennol ac mae cymdeithasau'n datblygu trwy gael eu heffeithio gan hyn. Felly, mae'r emosiwn dynol a'r bydysawd meddwl yn cael ei siapio gan ddychweliadau'r cyfnod y mae wedi'i leoli ynddo. Mae rhai ymholiadau yn sail i'r hyn yr ydym wedi'i roi i'n hunain, yr hyn yr ydym wedi'i ddychmygu a'i roi ar waith, neu ein hymdrechion i siarad ag eraill. Mae'r wybodaeth na allwn ei chyrraedd yn ein harwain at chwilfrydedd. Yn enwedig mewn achosion o'r fath, mae yna lawer o sefyllfaoedd lle mae ein hysfa ddysgu yn dominyddu ac rydyn ni'n ceisio deall. Cynhyrchwyd llawer o ffyrdd trwy gydol hanes dyn er mwyn cyflawni'r awydd hwn i wybod cymaint â phosibl, i fwydo ein byd meddwl ac yn bwysicaf oll i ddod o hyd i ystyr. Mae bodolaeth celf yn faes gweithgaredd hynod bwysig i fodau dynol brofi boddhad ysbrydol.
O ystyried yr holl resymau hyn, mae'n hollol normal i sinema arwain cynulleidfaoedd mawr a dylanwadu arnynt yn seicolegol ac mewn ffyrdd eraill. Mae dyn wedi dilyn y gofod hwn trwy gofleidio'r gofod hwn sy'n diwallu'r angen i weld y bydysawd y mae'n byw ynddo a thrwy hynny ei adnabod yn bendant ac yn agor gorwelion newydd.
Yn y sinema, sydd â strwythur sy'n cyffwrdd â'r bydoedd unigol yn ogystal â chymdeithasol, mae yna realiti y gall pawb ei gael yn addas i'w hunain. Mae'r sinema wedi llwyddo i gwrdd â meysydd celf eraill ar dir cyffredin. Assoc. Dr. Necati Çevrir ac Asst. Assoc. Dr. Mae gan Seval Yakışan rôl ganolog ym mywyd diwylliannol y cyfryngau torfol, fel y nodwyd mewn erthygl o'r enw Değerlendirme Gwerthusiad ar Broffil Datblygiad Hanesyddol a Chynulleidfa Sin Sinma. Oherwydd bod yr holl offer hyn yn effeithio ar sinema. Unwaith eto o'r un erthygl, mae'n bosibl dweud y gall, gyda'r negeseuon a roddir gan sinema, greu golygfa gyffredin ac arwain bywyd diwylliannol mewn llu mawr. Mae hefyd yn cynyddu nifer y gwylwyr trwy annerch pobl o bob oed.
Yn ogystal â phleser ysbrydol, mae'r sinema, sydd wedi gwneud lle iddi'i hun mewn termau hanesyddol wrth drin digwyddiadau ar raddfa gymdeithasol, hefyd yn denu diddordeb dwys mewn adlewyrchu gwerthoedd cenedl, a gall ddenu sylw pob segment diolch i'w gwahanol safbwyntiau. Yn yr ystyr hwn, mae'n ymddangos fel maes lle mae goddrychedd yn dominyddu ac mae'n darparu llawer o gyfleoedd i drafod.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.