Sut i atal y gwallt rhag cael ei drydaneiddio wrth sychu?

0

Sgipio siampŵ
Nid ydych chi'n credu y bydd eich gwallt heb siampŵ yn lân? Os gwnaethoch siampŵio'ch gwallt ddoe, a oes angen siampŵ eto heddiw? Pan fyddwch chi'n siampŵio gormod, mae'r olew naturiol yn eich gwallt yn lleihau ac mae'ch gwallt yn cael ei drydaneiddio.
Defnyddiwch lai o dyweli
Ceisio sychu gwallt gyda thywel yw un o brif achosion trydan. Pwrpas defnyddio tyweli yw tynnu gormod o ddŵr o'r gwallt. Ar ôl cael cawod, gwasgwch ddŵr gormodol o'r ceinciau yn ysgafn.
brwsh
Pan ddaw i drydaneiddio, gall y brws gwallt fod yn elyn mwyaf i chi. Dylech gribo'ch gwallt yn yr ystafell ymolchi neu ar ôl y baddon i atal gwallt rhag tanglo.
Defnyddiwch hufen nad yw'n rinsio
Un o'r ffyrdd gorau o atal trydaneiddio yw defnyddio cyflyrydd nad yw'n rinsio. Rhowch gyflyrydd gwallt i'r gwaelod trwy dylino'r gwallt. Peidiwch â gorwneud pethau os nad ydych chi am i'ch gwallt edrych yn olewog ac yn drwm.
Dangos diddordeb arbennig
Mae sychu a thorri yn dechrau ar bennau'r gwallt. Felly mae angen i chi gymryd gofal ychwanegol o ddiwedd eich gwallt. Gall cynhyrchion gwrth-drydaneiddio neu gynhyrchion naturiol fel olew cnau coco weithio ar bennau'r gwallt. Dylai eich toriadau gael eu tynnu'n aml hefyd.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.