Sut i olchi gwallt

0

Os oes gennych wallt cyrliog
Er ei bod yn ymddangos bod gwallt cyrliog yn gryf, mae ganddo strwythur cain mewn gwirionedd. Felly, dylech osgoi golchi gwallt cyrliog bob dydd ac osgoi cynhyrchion gwallt sy'n cynnwys sylffad.
Os oes gennych wallt cain
Mae gwallt tenau y pores gwallt yng ngwaelod y pore olew i gael mwy o wallt na mathau eraill o wallt yn cael eu iro'n gyflymach er mwyn i chi olchi'ch gwallt bob dydd. Dylai'r rhai sydd â gwallt mân osgoi siampŵau wedi'u seilio ar hufen a silicon.
Os ydych chi wedi Trin Gwallt
Mae'r gwallt wedi'i drin yn dod yn fwy sensitif. Dylech drin eich gwallt yn ysgafn a lleihau amlder golchi. Gallwch hefyd ddefnyddio siampŵau ar gyfer amddiffyn lliw gwallt wedi'i drin â lliw a siampŵau sy'n helpu i amddiffyn gwallt sawl gwaith y mis. Efallai y byddai'n well gennych ddŵr cynnes neu oer wrth olchi'ch gwallt oherwydd bod dŵr poeth yn achosi i'r llifyn lifo'n gyflymach.
Os oes gennych Broblemau Dandruff
Ni ddylai'r rhai sydd â phroblemau dandruff ddefnyddio siampŵau sy'n cynnwys sinc. Yn lle siampŵau sy'n cynnwys sinc, bydd sebon tar a siampŵau yn eich helpu i osgoi dandruff. Mae dandruff yn digwydd pan nad oes llawer o secretiad olew, a bydd defnyddio olewau cynnal a chadw a thriniaethau lleithder yn datrys y broblem hon. Instyle

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.