Olewau Gofal Gwallt

0

Mae gwallt yn un o'r dulliau harddwch pwysig yn enwedig i ferched ers y gorffennol. Am y rheswm hwn, astudiwyd triniaethau amrywiol ar gyfer gwallt. Daw cynhyrchion naturiol i'r amlwg yn yr astudiaethau. Mae olewau llysiau yn un o'r cynhyrchion naturiol hyn.

Olewau a Ddefnyddir ar gyfer Estyniad Gwallt

Olew garlleg, olew neidr, olew llawryf, olew almon melys, olew olewydd, olew sesame, olew argan, olew mintys, olew lafant, olew rhosmari, olew camellia, olew sesame, olew oregano, olew twrpendin pinwydd, olew gwenith, olew jojoba, cnau olew, olew llin, olew fioled, olew cnau coco, olew afacado

Olewau Colli Gwallt

Gellir defnyddio olew almon melys, olew meryw, olew rhosmari, olew hadau du, olew castor, olew hadau danadl poeth, olew ewcalyptws, olew lemwn, ynghyd ag olewau a ddefnyddir i dyfu gwallt yn erbyn colledion.

Hanfod Turpendine Pine

Yn atal torri gwallt trwy wallt maethlon a gwreiddiau gwallt. Yn lleihau bran. Yn gwella cryfder a disgleirio gwallt Yn lleihau effaith cemegolion mewn siampŵ os caiff ei ddefnyddio trwy ymuno â siampŵ. Yn lleihau iro gwallt

Olew gwenith

Mae'n llawn fitaminau A, E a D. Fe'i defnyddir i atgyweirio gwallt sydd wedi'i ddifrodi. Yn atal colli gwallt trwy leithio

Olew Jojoba

Mae'n maethu'r croen y pen a ffoliglau gwallt ac yn eu cryfhau ac yn eu gwneud yn gallu gwrthsefyll torri. Mae'n darparu gwallt i dyfu a thyfu. Fe'i defnyddir hefyd fel ateb i broblemau fel ecsema, soriasis a llwgu. Defnyddir olew Jojoba hefyd i gryfhau a lleithio gwallt sych. Gellir ei gymysgu â siampŵau hefyd oherwydd ei fod yn meddalu'r gwallt ac yn ei gwneud hi'n haws agor y clymau yn y gwallt.

olew olewydd

Mae olew olewydd yn llawn braster mono-annirlawn a fitamin E. Diolch i'r cynhwysion hyn, mae ganddo strwythur sy'n cynyddu disgleirdeb y gwallt ac yn atal y gwallt rhag torri'n hawdd. Yn rhoi hydwythedd gwallt

Olew llin

Gyda strwythur sy'n cynnwys Omega 3, mae'n helpu i atgyweirio'r difrod a chryfhau'r gwallt a chynyddu disgleirdeb y gwallt.

Olew Rosemary

Yn cryfhau toriadau gwallt a ffoliglau gwallt. Ar yr un pryd, diolch i'r asidau caffeig a rosmarinig sydd mewn olew rhosmari, mae'n darparu cyfaint i'r gwallt ac yn maethu'r croen y pen ac yn dileu cosi a sychder. Mae olew rhosmari hefyd yn atal dandruff

Olew Argan

Mae'n cynnwys fitamin B ac E mewn olew argan. Gyda'r fitaminau hyn, mae'n gwasanaethu fel math o orchudd ar gyfer atgyweirio ac amddiffyn gwallt. Mae'n rhoi bywiogrwydd ac yn disgleirio i wallt trwy atal colli gwallt.

Olew Cnau Cyll

Yn atal ffurfio dandruff ar y gwallt, yn rhoi disgleirio a bywiogrwydd i'r gwallt. B1, B2. Mae'n llawn B6 a fitamin E. Yn y modd hwn, mae'n maethu'r gwallt. Defnyddir olew cnau cyll yn ychwanegol at wallt i ennill lleithder a disgleirio ar y croen.

Olew fioled

Mae olew fioled yn lleithio gwallt sych ac yn darparu ymddangosiad byw a llachar. Mae'r olew hwn hefyd yn atal colli gwallt. Mae hefyd yn atal dandruff.

Olew cnau coco

Olew cnau coco ar gyfer atgyweirio gwallt sydd wedi'i ddifrodi; Mae hefyd yn helpu i leihau dandruff, atal toriadau gwallt ac atal buildup cynnyrch mewn pores gwallt. Argymhellir olew cnau coco maethlon ar gyfer ffurfio gwallt sgleiniog a bras. Yn maethu gwallt ac yn hwyluso tyfiant gwallt Mae'r olew hwn hefyd yn cynnwys cydrannau fel potasiwm, magnesiwm, calsiwm a haearn. Mae'r cydrannau hyn ymhlith y mwynau gorau sy'n ofynnol ar gyfer gwallt.

Olew lafant

Mae olew lafant, sy'n hwyluso tyfiant gwallt, yn maethu'r gwallt ac yn atal y gwallt rhag colli gwallt. Un o fanteision pwysicaf olew lafant yw cylchrediad y gwaed yng nghroen y pen, a thrwy hynny gynyddu faint o ocsigen sydd yng ngwaelod y gwallt. Fe'i defnyddiwyd hefyd i atal llau, yn enwedig mewn plant.

Olew Almon

Mae'n llawn fitamin E a mwynau. Felly, yn maethu'r gwallt, yn cryfhau. Mae olew almon hefyd yn maethu'r amrannau ac yn darparu'r elongation a'r cryfhau.

Olew mintys

Mae'n cyflymu cylchrediad y gwaed mewn ffoliglau gwallt a chroen y pen ac yn darparu gwallt i dyfu'n gryfach ac yn gyflymach.

Olew Camellia

Mae'n olew a geir o hadau coed Camellia ac mae hefyd yn cynnwys fitaminau A, B, C ac E. Mae'n fath o olew a ddefnyddir i ymestyn gwallt yn enwedig yn niwylliant Tsieineaidd a Japan.

Olew Afocado

Lle bynnag y bwriedir ei ddefnyddio, mae'n dangos eiddo iachaol yn y rhanbarth a ddewiswyd. Mae olew afocado yn llawn brasterau annirlawn a fitamin E. Yn cryfhau ac yn maethu gwallt Yn atal torri gwallt.
Gellir defnyddio'r olewau hyn ar wahân neu gellir eu defnyddio trwy gymysgu'r olewau a ddymunir yn yr un dimensiynau.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.