CANSER UTERAL

0

Beth yw canser y wterin?

Er ei fod ymhlith y mathau mwyaf cyffredin o ganser mewn menywod, mae'r mil o ganserau 500 ar gyfartaledd yn cael eu diagnosio'n flynyddol. Er ei fod yn fath o ganser a elwir yn endometriwm a groth, fe'i gwelir yn gyffredin mewn menywod ôl-esgusodol. Mae'n digwydd pan fydd y celloedd yn y groth yn dod yn gelloedd annormal annormal. Y math mwyaf cyffredin yw canser intrauterine.

Symptomau Canser y Wterine

Gwaedu annormal yn y fagina a gwaedu y tu allan i'r cyfnod mislif yw symptomau mwyaf cyffredin y math hwn o ganser. Rhyddhau trwy'r wain a gwaedu o faint anarferol rhwng cyfnodau a chyfnodau yw symptomau mwyaf cyffredin canser y groth. Fodd bynnag, gall fod symptomau anghyffredin hefyd. Yn yr un modd â sawl math o ganser, arsylwir hefyd arwyddion o wrando ar yr abdomen, problemau treulio, y pelfis a phoen cefn a blinder. Mae symptomau fel poen yn yr abdomen isaf neu boen yn ystod cyfathrach rywiol yn bresennol.

Achosion Canser y Wterine

Er nad yw'r achosion yn hysbys, mae llawer o fathau o ganser yn deillio o hormonau. Gellir gweld anhwylder hormonaidd, mislif, menopos cynnar, anffrwythlondeb a menopos ymysg menywod.
Diagnosis Canser y Wterin
Er y gellir rhagweld canser gan symptomau canser, mae yna lawer o ddulliau diagnostig. Defnyddir biopsi endometriaidd, uwchsain y fagina, hysterosgopi a dulliau erthyliad.

Triniaeth Canser y Wterin

Y cam cyntaf yn y broses drin yw atal y tiwmor rhag lledaenu. Yn y broses drin, cymhwysir dulliau triniaeth llawfeddygaeth, ymbelydredd (ymbelydredd); Penderfynir ar y dull triniaeth yn ôl p'un a yw'r claf eisiau plentyn yn ddiweddarach neu os nad yw'r feddygfa'n opsiwn a bydd y clefyd yn dangos ei hun eto.

Ffactorau Risg ar gyfer Canser y Wterine

Fel gyda llawer o afiechydon, mae gormod o bwysau yn ffactor risg ar gyfer canser y groth. Tamoxifen a ddefnyddir i drin neu atal afreoleidd-dra mislif, dim plant, anffrwythlondeb, canser y fron, hanes teuluol o ganser y groth, ysmygu, defnydd hirfaith o bils rheoli genedigaeth dos uchel, diabetes, pwysedd gwaed uchel, pledren y bustl afiechyd, pobl â chlefyd throit, a'r rhai sy'n defnyddio estrogen tymor hir heb progesteron ar gyfer triniaeth menopos.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.