Cawl betys, clustogwaith a rysáit lapio

0

Gelwir bresych du yn betys. Mae cawl betys wedi'i wneud o lysiau collard yn un o'r chwaeth draddodiadol. Mae wedi cadw ei bwysigrwydd mewn tablau o'r gorffennol hyd heddiw. Yn ôl canlyniadau'r arolwg, cawl betys yw'r cawl mwyaf dewisol gyda chyfradd o 64% yn yr haf a 77% yn y gaeaf. Mae Kale, sy'n llysieuyn gaeaf sy'n caru hinsoddau a dŵr cŵl, yn cael ei dyfu yn yr haf a'r gaeaf. Mae'n tyfu mewn ucheldiroedd a phentrefi uchel yn yr haf ac ym mhobman yn y gaeaf. Mae 66% o bobl yn tyfu bresych du yn eu caeau eu hunain, mae 8% yn prynu o'r farchnad.

Beth yw cêl

Mae yna lawer o fathau o fwyd sef y prif faetholion. Tua 50 flynyddoedd yn ôl, mae bwyta bresych du yn fwy cyffredin mewn ardaloedd gwledig. Yn ôl y wybodaeth a gafwyd o gais yr arolwg, cyn defnyddio gwrteithwyr cemegol yn y pridd, damwain niwclear Chernobyl, mae'r cêl yn cael ei dyfu'n well, yn fwy blasus ac yn iachach. Ar ôl dechrau defnyddio gwrteithwyr i amddiffyn rhag pryfed a chlefydau niweidiol ac i gynyddu'r cynnyrch, fel mewn cnydau eraill yn y caeau, gwelwyd bod y bresych du yn lleihau blas ac yn lleihau'r cynnyrch. Credir bod cynhyrchion ymholltiad a ymledodd i'r awyrgylch ar ôl trychineb Chernobyl yn gwneud bresych yn afiach. Serch hynny, mae bresych yn cael ei fwyta trwy gael ei garu.
Yn y pentrefi, arhosodd y prif fresych maethlon, du o dan yr eira yn y gaeaf ac fe'i bwyta yn y gaeaf ar ôl sychu ar y sail na ellid ei fwyta. Gwneir y broses sychu hon trwy ferwi migwrn yn y dŵr ac yna ei hongian ar y rhaff neu'r wifren ac aros yn y cysgod am wythnos. Y dyddiau hyn, hyd yn oed yng nghefn gwlad, nid yw sychu bresych sych yn cael ei wneud heblaw am y rhai sy'n ei hoffi. Gyda datblygiad technoleg, mae rhewgelloedd dwfn wedi disodli'r sychu.
Er nad yw cludiant yn cael ei ddatblygu, mae gan bobl bŵer prynu isel ac maen nhw'n bwydo eu newyn â natur, mae'r cawl bresych yn un o seigiau pwysicaf y tai. Os na fydd y cawl wedi'i orffen cyn y cyfnod yfed, caiff y dŵr ei hidlo a'i rostio â nionyn ac olew er mwyn bwyta eto. Hyd yn oed yn absenoldeb gwerth y nodwydd sydd wedi torri yn nwylo oedolion er mwyn osgoi llwgu mewn unrhyw ffordd, nid ydyn nhw wedi colli'r bendithion.

Rysáit Cawl Bresych

Cawl betys: Nionyn rhost ac olew. Ychwanegir tatws wedi'u rhewi, bulgur a ffa. Ar ôl ychydig mwy o rostio, ychwanegwch y bresych wedi'i deisio a'i gymysgu. Ychwanegir dŵr a chaiff yr halen ei daflu. Ar ôl berwi, mae dau neu dri llond llaw o flawd corn yn cael eu dwyn â llaw. Yn ystod y broses hon, mae'r cawl yn gymysg er mwyn osgoi talpio blawd corn.

Rysáit Gosod Bresych

Paratoi'r lawntiau collard: Mae winwnsyn wedi'i dorri'n fân a past tomato wedi'i rostio mewn olew. Ychwanegwch y bulgur neu'r reis a'r bresych wedi'i ferwi a'i wasgu o'r blaen a'i gymysgu. Ychwanegwch ddigon o ddŵr i wneud pryd sudd. Mae halen yn cael ei daflu. Mae'n cael ei weini ar ôl coginio. Ei wahaniaeth o lawntiau collard yw bod ganddo past tomato ac nad yw'n dwyn blawd corn.

Rysáit lapio Kale

Gwneud i'r bresych lapio: Mae'r dail bresych wedi'u berwi. Mae winwns wedi'u torri, past tomato ac olew yn cael eu rhostio ac mae bulgur a reis yn cael eu hychwanegu a'u cymysgu. Ychwanegir ychydig bach o ddŵr a hanner ei goginio. Ychwanegir y sbeisys diweddaraf. Y rhai sydd am baratoi morter yn unig gyda bulgur neu reis. Defnyddir past tomato a sbeisys hefyd yn unol â dymuniad y person. Ar ôl i'r morter mewnol gael ei baratoi, rhoddir digon o swm yn y ddeilen bresych wedi'i ferwi ac mae'r ddeilen wedi'i lapio mewn siâp bys. Ar ôl i'r dail i gyd gael eu lapio, trefnir y coiliau mewn pot. Mae'r gwythiennau neu'r dail bresych anoddaf sy'n cael eu tynnu yn ystod y broses weindio wedi'u gosod allan, gan fod y dail bresych ar y gwaelod yn ei gwneud hi'n anodd lapio'r ddeilen. Mae hyn yn atal y dirwyniadau ar lawr isaf y badell rhag llosgi tra bod y lapio yn coginio. Ychwanegir dŵr at haen uchaf y coiliau. Ychwanegwch hanner gwydraid o olew. Mae plât ar gau i'r llawr uchaf. Gyda'r pwysau a roddir gan y plât, mae'r troellau yn cael eu coginio heb eu gwasgaru.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.