Beth Yw Awtistiaeth, Achosion, Symptomau Awtistiaeth, Triniaeth Awtistiaeth

0

Beth yw awtistiaeth?

Mae problemau sy'n gysylltiedig â chyfathrebu a rhyngweithio cymdeithasol yn anghysur sy'n ei amlygu ei hun fel maes diddordeb cyfyngedig, ymddygiad ailadroddus. Mae'r cyflwr hwn yn parhau am oes. Mae'n digwydd yn ystod tair blynedd gyntaf bywyd person.

Symptomau Awtistiaeth

Osgoi cyswllt llygad ag eraill yn y plentyn, peidio ag edrych ar y plentyn pan gaiff ei alw gyda'i enw, gweithredu fel pe na bai'n clywed y geiriau a'r brawddegau a ddywedwyd, ailadrodd nifer o eiriau mewn amgylcheddau a lleoedd amherthnasol, methu â dangos rhywbeth gyda'r weithdrefn bys, nad yw'n gysylltiedig â'r gemau a chwaraeir gan gyfoedion y plant. gwelir ymddygiadau fel oedi, ysgwyd, llifo a symudedd gormodol. Yn ychwanegol at y symptomau hyn, mae'r llygaid yn sownd ar bwynt penodol, ychwanegir cylchdroi'r eitemau, leinin i fyny, gorymateb i newidiadau arferol, ymddygiad i'r cyfeiriad o beidio â bod eisiau cofleidio ac ymateb i'r plentyn. Efallai ei fod yn ddifater tuag at yr amgylchedd. Gellir eu cysylltu â gwrthrych neu ddarn. Maent yn ansensitif i ddulliau dysgu arferol, peryglon a phoen. Mae bwyta'n afreolaidd.

Dulliau Triniaeth mewn Awtistiaeth

Diagnosis cynnar yw'r ffactor pwysicaf sy'n effeithio ar lwyddiant y broses drin. Mae effaith a difrifoldeb awtistiaeth yn amrywio o blentyn i blentyn. Felly, mae'r broses drin, dwyster a difrifoldeb hefyd yn newid. Mae plant ag awtistiaeth yn dangos ymatebion da o ganlyniad i'r broses driniaeth a gymhwysir trwy ddull y gellir ei bennu fel person.

Beth yw isdeipiau awtistiaeth?

Syndrom Asperger; yn ychwanegol at y problemau mewn cysylltiadau cymdeithasol a chyfathrebu mewn plant ag awtistiaeth yn gyffredinol, gwelir diddordebau cyfyngedig. Mae ganddynt wybodaeth fanwl mewn meysydd cyfyngedig iawn. Ond dros amser maen nhw'n dechrau siarad. Yn ogystal â bod â deallusrwydd arferol neu uwchraddol, mae ganddyn nhw ddiddordeb hefyd mewn teganau mecanyddol. Maent yn dod ar draws problemau ymddygiad.

Anhwylder Disintegrative Plentyndod; Mae 3-4 fel arfer yn amlygu ei hun yn oed. Ac mae angen datblygu diagnosis o'r cyflwr hwn cyn 10 oed. Mae'r cynnydd mewn gweithgareddau yn amlygu ei hun fel aflonyddwch, pryder a cholli'r sgiliau a gafwyd o'r blaen yn gyflym.

Syndrom Rett; dim ond mewn merched y gwelir yr anhwylder hwn. Y symptom amlycaf yw datblygiad arferol yn y pum mis cyntaf ar ôl genedigaeth arferol, ac yna bydd pen y babi yn dod i ben yn raddol a gostyngiad mewn diamedr y pen. Mae'r plant hyn yn rhoi'r gorau i ddefnyddio eu dwylo at bwrpas ac yn gadael gyda symudiadau llaw nodweddiadol. Nid yw areithiau'n datblygu ac mae plant bach â nam ar gerdded.

Enwau Eraill Anhwylder Datblygiadol Cyffredin (Awtistiaeth Annodweddiadol); rhoddir bwtan ar waith os na fodlonir y meini prawf diagnostig ar gyfer anhwylder datblygiadol gwasgaredig, sgitsoffrenia, anhwylder personoliaeth sgitsotypal neu anhwylder personoliaeth swil ac nad yw'r symptomau presennol yn ddigonol i wneud diagnosis.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.