Pryd fydd ymprydio yn dechrau?

0

Tri mis cyntaf mis Ramadan, tra bod gwireddu cwestiwn cwestiwn mis Ramadan yn destun chwilfrydedd. Pryd fydd yr ympryd cyntaf yn cael ei gynnal? Dyma ddyddiad mis Ramadan başla

PAN FYDD RAMAZAN YN DECHRAU?

Mae ymprydio, sy'n un o addoliad sylfaenol Islam, yn cael ei gynnal yn ystod y mis hwn. Mae mis Ramadan, tymor trugaredd, maddeuant a ffrwythlondeb, yn fis y Quran Sanctaidd. “Mae Noson Pwer en, yr adroddir ei bod yn well na mil o fisoedd yn y Qur'an, yn cael ei dathlu eto'r mis hwn. Rhagwelir yn fawr gan y byd Mwslemaidd Ramadan 16 Mai 2018 Dydd Mercher Bydd y diwrnod yn cychwyn.

Sut y dylid gwerthuso mis Ramadan?

Mae'r byd Islamaidd yn profi hapusrwydd cyrchu'r siryf. Yn Ramadan, mae hinsawdd trugaredd a thosturi yn disgyn ar y credinwyr. Beth yw'r tasgau hyn? Pa fath o ysbrydolrwydd y mae Ramadan yn ei roi i chi? Sut ddylai credinwyr ystyried yr arth benodol hon? Cawsom yr atebion gan Cenksu Üçer, Dirprwy Gadeirydd y Cyngor Goruchaf Materion Crefyddol.

Mae hinsawdd Ramadan unwaith eto wedi ysgubo'r ddaear. Un o nodweddion pwysicaf y clerigwyr yw mis ayı y Qur'an gör.

Mae angen ceisio deall trwy ddarllen y Quran, dylai'r teimladau o rannu a chyd-gymorth ddod i'r amlwg
Ramadan yw traddodiad materol ac ysbrydol y canfyddiad o fodolaeth sy'n dod gyda'r Qur'an, wedi'i gywasgu i mewn i fis cyfan. Oherwydd bod y Quran Sanctaidd mewn gwirionedd yn ffynhonnell arweiniad ac iachâd i ddynoliaeth yw'r canllaw arweiniad yn yr ystyr mai Ramadan yw mis trugaredd mis trugaredd, oherwydd mis y fendith yw mis y Qur'an, felly mae'n gymwys fel swltan y lleuad 11.

Ym mis Ramadan, mae ein llyfr goruchaf, y gwaharddiadau a'r gorchmynion a ddangosir gan y Holy Quran yn cael eu hadlewyrchu ym mywyd y gymdeithas. Mae credinwyr ymprydio eisiau bwyd trwy'r dydd i ddysgu amynedd, gan orffwys y corff ac i ffwrdd o bob drwg. Mae calonnau'r Qur'an yn gymysg â'r Quran Sanctaidd.

“Rwy'n dweud y Qur'an trwy sôn am y drugaredd dan sylw, sef gwarchae sy'n cymryd holl ddimensiynau dyn. Rwy'n siarad am y gwarchae ar fendith Allahu Teala, sy'n cynnwys holl drugaredd dynoliaeth ym mhob agwedd ar ddynoliaeth. Mae gennym ein cydwybod, mae gennym eneidiau, mae gennym feddyliau, mae gennym aelodau o'r corff, a phan edrychwn ar orchmynion y Quran Sanctaidd, gwelwn fod yr adnod yn dod o'r adnod trwy ystyried yr holl uniondeb hwn. Ramazan yw'r cyfanrwydd hwn mewn gwirionedd sy'n cael ei drosglwyddo i fywyd ymarferol ar yr un pryd. "

Un o'r ffyrdd i wneud defnydd da o fis Ramadan yw parhau â'r traddodiad o ymateb, i wneud siryf malws melys…

Yn Ramadan, dylai'r teimladau o undod a chydsafiad ddod i'r amlwg a dylid arsylwi ar y fuka gwael.

Ni ddylid anghofio bod Ramadan yn gyfnod o undod a chydsafiad ... Oherwydd bod Ramadan gydag iftar, sahur a taravih, mae Ramadan yn fis lle mae credinwyr yn gweithredu gyda'i gilydd.

Gwnaeth Dirprwy Gadeirydd Cyngor Goruchaf Materion Crefyddol Cenksu Üçer rybudd pwysig hefyd ynghylch tablau iftar.

Nid oes unrhyw wastraff mewn unrhyw ffordd.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.