Yn achosi llid yn y glust ganol?

0

Yn achosi llid yn y glust ganol?

Yn y bôn mae ein clust yn cynnwys tair prif ran. Mae camlas y glust allanol, camlas y glust ganol a chamlas y glust allanol yn cyd-fynd â'r adrannau hyn. Mae'r glust ganol yn ofod yng nghefn y clust clust ag aer. Mae strwythur y glust ganol yn cynnwys clust clust ac ossicles. Llid y glust ganol am unrhyw reswm oherwydd firysau neu facteria llid y glust ganol yn cael ei alw. Gelwir cyfryngau otitis yn gyfryngau otitis yn yr iaith feddygol. Mae llid y trwyn a'r gwddf ymhlith y prif ffactorau sy'n achosi llid yn y glust ganol. Yn ogystal, sinysau, cnawd trwynol a tonsiliau yw'r ffactorau a all achosi llid o'r fath. Gellir gweld llid yn y glust ganol yn y ddwy glust, yn ogystal ag mewn un glust yn unig. Mae'r afiechyd hwn yn fwy cyffredin mewn plant a babanod. Mae miliynau o blant a babanod yn aml yn cael eu cludo i'r ysbyty ar gyfer cyfryngau otitis gyda dyfodiad y gaeaf. Oherwydd llid yn y glust ganol yw'r math mwyaf cyffredin o glefyd yn y gaeaf. Wrth drin y clefyd, rhoddir iachâd yn gyffredinol gyda chyffuriau gwrthfiotig. Gellir trin llid y glust ganol gyda chyffuriau triniaeth feddygol cyn gynted â phosibl gyda rheolaeth meddyg.
glust ganol

Beth yw symptomau llid y glust ganol mewn oedolion?

1: Gall poen difrifol yn y glust ddigwydd
2: Gollwng hylif o'r gamlas glywedol allanol gydag arogl drwg iawn
3: Byddardod dros dro gyda phroblemau clyw
4: Anniddigrwydd a hwyliau
5: Cyfeiliant tinitws
6: Yn llawn problemau cydbwysedd gyda phendro
7: Anhawster sylweddol wrth gysgu
8: Ychydig o ollyngiad gwaedlyd o'r glust
9: Rhwyg y clust clust ar gyfer achosion difrifol iawn.

Beth yw symptomau llid y glust ganol mewn babanod?

Pan fydd llid y glust ganol yn digwydd mewn babanod, gall poen difrifol ddigwydd yn y glust yn y safle supine. Mae crio parhaus ac aflonyddwch y babi ymhlith symptomau otitis media. Mae presenoldeb hylif drewllyd o glust y babi ymhlith symptomau pwysicaf cyfryngau otitis. Mae anorecsia a cholli cydbwysedd ymhlith yr achosion mwyaf cyffredin.

Sut mae trin llid y glust ganol?

Ar gyfer otitis media, bydd eich meddyg yn argymell triniaeth gyda gwrthfiotigau a chyffuriau lladd poen. Gyda'r defnydd o'r gwrthfiotigau mwyaf effeithiol ar gyfer cyfryngau otitis, gellir trin y clefyd mewn cyfnod byr iawn. Fel arfer gellir gwella 10 yn uniongyrchol o'r cyfryngau otitis o ganlyniad i ddefnydd gwrthfiotig bob dydd. Yn ogystal, darperir lleddfu poen i leddfu poen y claf ac i osgoi anawsterau ym mywyd beunyddiol. Efallai y bydd angen ymyrraeth lawfeddygol pan nad oes gwelliant yn y cyfryngau otitis cronig.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.