BETH YW CLUDIANT ORGAN?

0

Beth yw trawsblannu organau?

Er mwyn i'r trawsblaniad ddigwydd, bydd rhoddwr a derbynnydd yn derbyn yr organ y bydd y trawsblaniad yn digwydd iddo. Trawsblannu organau yw disodli organ iach neu ran o'r organ sydd i'w rhoi gan y rhoddwr i'r organ sydd wedi'i difrodi neu nad yw'n gweithredu yn y derbynnydd. Wrth drawsblannu, gall y rhoddwr a fydd yn rhoi'r organ fod yn fyw neu'n cadaver. Er bod yn rhaid trawsblannu organau fel y galon a'r pancreas o'r gadair, gellir trawsblannu organau eraill oddi wrth unigolion mewn bywyd.
Os oes angen ichi edrych ar yr elfennau a geisir ar gyfer trawsblannu organau; yn gyntaf, mae rheidrwydd ac mae yna gred y bydd y claf yn gwella gyda'r driniaeth hon. Fodd bynnag, rhaid i'r person a fydd yn rhoi'r organ a'r claf gael caniatâd i'r trawsblaniad hwn. cleifion trawsblaniad organ gan unigolyn sydd wedi gwneud gwaith bywyd yn Nhwrci 75% - yn yr ystod o 80 25% tra dramor, mae'r gymhareb hon yw tua cyfartaledd. Ac mae trawsblaniadau cadaver o gwmpas 75 - 80.
Roedd yn y ddeunawfed ganrif pan nododd y llawfeddyg Eidalaidd Baronio y gallai trawsblaniad darn gofalus o groen o gorff y claf i'r un person.
Mae astudiaethau trawsblannu organau wedi cychwyn yn bennaf ar anifeiliaid ac yna cynhaliwyd treialon trawsblannu organau mewn pobl. Trawsblannu aren ar 1956 Muray et al.

Hanes Trawsblannu

17. ganrif, trawsblannu croen cyntaf wedi'i berfformio. Fel ar gyfer 1912, perfformiodd Alexis Carrel drawsblaniad aren mewn cŵn. Ac fe dderbyniodd y Wobr Nobel am y gwaith hwn. Yn 1916, perfformiwyd y trawsblaniad aren cyntaf o berson i berson, er i'r trawsblaniad aren cyntaf gael ei berfformio yn 1933. Fodd bynnag, perfformiwyd y llawdriniaeth trawsblannu arennau lwyddiannus gyntaf yn 1954. Cynhaliwyd yr astudiaeth hon ar efeilliaid unfath a derbyniodd y Wobr Nobel mewn Meddygaeth yn 1990.
Trawsblannu Organau yn Nhwrci
22 am y tro cyntaf Er i'r trawsblaniad calon gael ei berfformio yn Ysbyty Ankara Yüksek İhtisas ar Dachwedd 1968, arweiniodd y llawdriniaeth at golli'r claf. Y trawsblaniad organ llwyddiannus cyntaf oedd Dr. Trosglwyddwyd aren Mehmet Haberal o fam i'w fab. Gwnaethpwyd hyn trwy drawsblannu cadaver yn 1978. Parhaodd gyda thrawsblannu afu a berfformiwyd gan yr un tîm.

Pwy all ddod yn rhoddwr?

Yn ôl rheoliad y Weinyddiaeth Iechyd, gellir trosglwyddo i berthnasau hyd at y bedwaredd radd. Ar yr un pryd, gyda chymeradwyaeth y Pwyllgor Moeseg Rhanbarthol, gellir trawsblannu gan unigolion digyswllt. O ran trawsblannu organau, gellir gwireddu cyfnewidiadau rhoddwyr, a elwir hefyd yn gyfnewidfeydd trawsblannu, gyda dulliau cyfreithiol.

Sut i Drawsblannu Organau?

Os yw person yn mynd i roi ei organau ar ôl iddo farw, yn yr achos hwn, yn unol â'r gyfraith, bydd yn gwneud hynny trwy gyflwyno i'r awdurdod cymwys ar ôl cwblhau'r ddogfen gan nodi ei fod wedi rhoi ei organau ar ôl iddo farw gyda dau dyst. Yn yr achos hwn, dylid marcio'r drwydded yrru hefyd fel rhan o roi organau. Os cedwir y ddogfen gyda'r person, gellir rhoi rhodd. Fodd bynnag, mae gan yr unigolyn gyfle i roi'r gorau iddi ar ôl gwneud penderfyniad rhoi.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.