Onsenler (Mathau Sba yn Japan)

0

MATHAU GWANWYN YN JAPAN (ONSENLER)
Cysyniad Onsen
Ffynhonnau poeth yn Japan onsen incwm. Yn Japan, defnyddir y term onsen i olygu dŵr poeth, hynny yw, ffynnon boeth. Fel y gwyddys, mae symudiadau folcanig yn eithaf uchel yn Japan. Ac fe esgorodd y symudiadau folcanig hyn ar onsens, ffynhonnell naturiol o ddŵr poeth, dros ganrifoedd. Mae tua 1700 o onsen naturiol ar waith yn Japan. Mae Onsens yn weithredol mewn rhai ardaloedd gwledig neu drefol. Yn enwedig yn eu gwyliau a'u hamser hamdden, mae'r Siapaneaid yn dianc o'r ddinas ac yn brysur yn eu busnes ac yn mynd i deulu onsen ac yn mwynhau'r gwyliau yma. Roedd pwrpas symud i ffwrdd o'r ddinas hon yn achosi i onsens weithredu'n bennaf mewn ardaloedd gwledig. Mae'r Siapaneaid yn mynd i'r rhai hyn, gan ymolchi ar gyfer gwyliau ac ar gyfer glanhau'r corff ac iechyd. Mae Onsenes yn llawn magnesiwm, calsiwm, llawer o elfennau a mwynau. Mae hyn wedi galluogi dewis onsens yn fwy na chyrchfannau gwyliau eraill. Mae Onsens hefyd yn chwilfrydig iawn ac mae twristiaid sy'n mynd i Japan yn ymweld â nhw.
Rheolau Onsen
Mae gan Onseners eu rheolau eu hunain. Ac mae'r rheolau hyn yn datgelu'r onsen fel cynnyrch sba gwahanol. I sôn am y rheolau, yn gyntaf oll, mae'n rhaid i gwsmeriaid dynnu eu hesgidiau wrth y fynedfa. Yna, mae cwsmeriaid gwrywaidd yn mynd i'r ystafelloedd gwisgo sgrin las a'r cwsmeriaid benywaidd i'r ystafelloedd gwisgo â sgrin goch. Dim ond y tyweli sydd ar ôl ar y cwsmeriaid. Rhaid i gwsmeriaid gael eu golchi a'u glanhau'n drylwyr cyn mynd i mewn i'r onsene. Oherwydd na ellir defnyddio sebon, siampŵ nac unrhyw offer glanhau yn yr onsen. Dim ond trwy ddefnyddio tyweli y mae Onsen yn noeth. Gellir nodi rhywfaint o onsen ar wahân tra gellir cymysgu eraill. Mae hefyd ar gael ar onsen sydd ond yn derbyn ymwelwyr o Japan. Rheol nodedig arall yw na ddylai fod tatŵ yn unman ar gorff y cwsmer wrth fynd i mewn i'r onsene, hyd yn oed os oes rhyw fath o datŵio. Fel arall, ni chaniateir iddo fynd i mewn i'r onsene. Yn ogystal, ni chaniateir i weiddi a gwys gynnal heddwch a llonyddwch yn yr onsin.
Onseners Gorau
Mae gormod o onsen yn Japan. Fodd bynnag, daw rhai onsen i'r amlwg o ran ansawdd gwasanaeth ac mewn agweddau eraill. Dyma'r prif onsen:
Kurokawa onsen
Kusatsu Onsen
Sukayu Onsen
Kinosaki Onsen
Tagaragawa Onsen
Hakone Onsen

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.