Omer Hayyam

0

Seryddwr, bardd, mathemategydd, gwyddonydd ac athronydd o Iran yw Omar Khayyam. Enw go iawn Ömer Hayyam yw Gıyasettin Ebul Feth Bin İbrahim El Hayyam. Mae yna gymdeithasau wedi'u sefydlu yng ngwledydd y Gorllewin ar ran Omar Khayyam. Mae'n enwog iawn am ei Rubai. Mae'n un o'r enwau a wnaeth farc ar lenyddiaeth Iran. Mae ganddo lawer o ddyfeisiau a gweithiau pwysig mewn mathemateg, seryddiaeth, meddygaeth a ffiseg. Mae'n cael ei ystyried yn un o'r ysgolheigion mwyaf a godwyd gan Ibn Sina ar ôl y dwyrain. Ganwyd 1048 yn Nishapur yn Iran. Yn yr erthygl hon, byddwn yn ceisio rhoi gwybodaeth am fywyd, geiriau a phersonoliaeth Ömer Hayyam.

Pwy yw Ömer Hayyam?

Yn enedigol o Nishapur yn 1048, cymerodd Omar Khayyam ei gyfenw, sy'n golygu tenter mewn newyddian, o broffesiwn ei dad. Roedd gan Hayyam, a enillodd enwogrwydd fel ysgolhaig yn ystod ei oes, ddiddordeb hefyd mewn cerddoriaeth a barddoniaeth yn ogystal â dognau. Yn ystod cyfnod Seljuk, ymwelodd â chanolfannau gwyddoniaeth fel Merv, Bukhara a Balkh ac aeth i Baghdad. Dangosodd Karahanlılar, Shams ul Mulk a Seljuk Sultan Melikşah ddiddordeb mawr a rhoi gwerth i Khayyam. Ymwelwyd ag ef yn aml yn ei balasau a'i wasanaethau. Yn ei amser ei hun ac yn ei oesoedd diweddarach, sonnir yn aml am fiqh, llenyddiaeth, diwinyddiaeth, ffiseg, seryddiaeth a hanes gyda'i waith amlwg.

Bywyd Ömer Hayyam

Mae Ömer Hayyam, a oedd yn byw rhwng 1048 a 1131, yn adnabyddus am ei gerddi athronyddol. Ysgrifennodd ar ffurf quatrains yn bennaf. Gwnaeth enw iddo'i hun hefyd fel gwyddonydd rhagorol sy'n adnabyddus am ei waith ym meysydd seryddiaeth a mathemateg. Cymerodd Hayyam y ffugenw o broffesiwn ei dad. Mae hefyd wedi rhoi ei enw i'r ardal yn ardal Beyoğlu yn Istanbul. Dyma enw'r stryd sy'n mynd i lawr i Tepebaşı yn Tarlabaşı Boulevard. Mae'n ffisegydd enwog. Defnyddiwyd yr ehangiad binomial gyntaf gan Ömer Hayyam. Yn gyffredinol, oherwydd ei frwdfrydedd dros adloniant yn ei gerddi, ysgrifennodd rwbiadau. Hayyam, a ddaeth i’r amlwg gyda’i astudiaethau mathemategol yn canolbwyntio ar reolau rhif ac algebra, yw’r gwyddonydd cyntaf a brofodd y gellir defnyddio rhifau rhesymegol fel rhifau rhesymegol. Fel un o weithiau mwyaf gwerthfawr algebra, mae ei holl ffigurau yn cael eu dosbarthu yn ôl eu rhifau gwreiddiau gyda'i waith kanıtlar Tystiolaeth ar gyfer problemau algebra '.
Sefydlodd Khayyam, a wnaeth waith gwych ym maes seryddiaeth, arsyllfa yn Isfahan ar gyfer cywiro calendrau. Daeth yn seryddwr enwocaf y cyfnod. Gan ystyried calendrau Khayyam, Gregorian a Hijri, sy'n lle pwysig ar gyfer Hanes Gwyddoniaeth y Byd, paratôdd galendr Celali a wnaed gyda chyfrifiad llawer mwy cywir. Darganfuwyd a ffurfiwyd triongl Pascal yn wreiddiol cyn Pascal. Mae'n cael ei gydnabod fel un o wyddonwyr mwyaf blaenllaw'r byd mewn mathemateg a seryddiaeth. Gwyddys mai 158 yw nifer y Rubai. Fodd bynnag, cynhyrchir mwy na mil o weithiau pan gyfrifir y rhai sy'n gost iddo. Yn ogystal, gelwir Omar Khayyam fel y person gwrth-ryfel cyntaf y gwyddys amdano mewn hanes.

Geiriau Omer Hayyam

Fel gwyddonydd, athronydd, seryddwr a mathemategydd amlwg, rhoddodd Omar Khayyam y byd yn llawn doethineb ac addewidion. Fel y dywedasom o'r blaen, gadewch i ni geisio rhoi ychydig o enghreifftiau o eiriau a cherddi Ömer Hayyam a ysgrifennodd lawer o'i gerddi mewn quatrains. Mae Omar Hayyam, sy'n dweud mewn gair, '' Gwahanu, hiraethu, mae popeth yn cael pleser, yn eich deall chi yn ogystal ag aros amdanoch chi '' yn egluro pwysigrwydd cariad. 'Nid yw'r meddwl yn gwerthfawrogi arian, ond nid yw'n tynnu yn y byd heb arian. Mae llaw fioled wag yn plygu ei wddf, nid yw aur rhosyn yn anwybyddu'r bowlen, '' meddai Omar Khayyam, ni ddylai fod yn werth yr arian ar yr un pryd, ond dylid ei reoli, meddai. Un o'i eiriau pwysicaf oedd Adalet Justice yw enaid y bydysawd.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.