Diwrnod Athrawon

0

24 Tachwedd Diwrnod Athrawon

Mae cryfderau cenedlaethol, moesol a diwylliannol cenedl a datblygiad gwareiddiad yn dibynnu ar waith uwch athrawon. Gwarant ein hundeb a'n undod cenedlaethol yw athrawon.

Mae athrawon sy'n ein trin fel deunyddiau crai yn ein llywio drwy gynnal astudiaethau manwl, gofalus a chleifion arnom. Maent yn rhoi'r patrymau mwyaf prydferth i'n hemosiynau, ein heneidiau, ein syniadau a'n rhagolygon ar fywyd yn y ffordd orau.

Nhw yw'r athrawon sy'n dysgu i ni y gwir, harddwch, daioni, teimladau cenedlaethol a ffurfiwyd yn y blynyddoedd diwethaf ac sy'n cadw at egwyddorion Atatürk. Ni yw eu gwaith. Maen nhw'n treulio eu hiechyd, eu hanadl, eu hegni, eu holl ieuenctid i ni.

24 Diwrnod Athrawon Mis Tachwedd Hapus!

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.