kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

hysbyseb: hebrwng
hebrwng gaziantep
Hebrwng Manavgat hebrwng manavgat Hebryngwr Bella Hebrwng Manavgat hebrwng manavgat stori rhyw stori rhyw hebryngwr ochr hebrwng stori rhyw
Hebryngwr Myrtle

Cwis Almaeneg arobryn

Mae'r cystadlaethau cwis Almaeneg arobryn a drefnir gan almancax ac y gall dim ond aelodau fforwm almancax gymryd rhan, yn parhau ar gyflymder llawn. Mae cyfranogwyr mewn cystadlaethau gwybodaeth Almancax, lle weithiau mae gwobr arian, weithiau gwobr gosod addysg Almaeneg, weithiau gwobrau am ostyngiadau mewn cyrsiau iaith dibynadwy a dibynadwy, yn gwella eu Almaeneg a maen nhw'n dysgu gwybodaeth newydd.

MAE'R GYSTADLEUAETH WYBODAETH WEDI'I DDERBYN YN CAEL EI DDIWEDDARAF A CHYHOEDDIR CYHOEDDIAD PAN FYDD Y GYSTADLEUAETH NEWYDD YN CAEL EI DREFNU.

Cwis Almaeneg arobryn

Mae'r cystadlaethau cwis Almaeneg arobryn a drefnir gan almancax ac y gall dim ond aelodau fforwm almancax gymryd rhan, yn parhau ar gyflymder llawn. Mae cyfranogwyr mewn cystadlaethau gwybodaeth Almancax, lle weithiau mae gwobr arian, weithiau gwobr gosod addysg Almaeneg, weithiau gwobrau am ostyngiadau mewn cyrsiau iaith dibynadwy a dibynadwy, yn gwella eu Almaeneg a maen nhw'n dysgu gwybodaeth newydd.

Fe'i gelwir yn cael hwyl a dysgu!

Gallwch ymuno ac ennill gwobrau drwy ddilyn cwis Almanx.

Yng nghystadleuaeth gwybodaeth yr Almaen y mis diwethaf, enillodd ein haelod Fuk-18 y wobr gyntaf ac fe'i cyflwynwyd â set addysgol Almaeneg a geiriadur electronig aml-swyddogaethol yn 6.

Gallwch ddilyn cyhoeddiadau cwis almanx ar ein hafan a hafan ein fforwm.

Efallai bod y cwisiau rydym wedi'u trefnu wedi dod i ben, ond byth yn cau, hyd yn oed os ydynt wedi dod i ben, gallwch chi bob amser gymryd rhan yn ein cwisiau.

Mae tîm Almanx yn dymuno llwyddiant i chi.

MAE'R GYSTADLEUAETH WYBODAETH WEDI'I DDERBYN YN CAEL EI DDIWEDDARAF A CHYHOEDDIR CYHOEDDIAD PAN FYDD Y GYSTADLEUAETH NEWYDD YN CAEL EI DREFNU.

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig