Geiriau Almaeneg sy'n dechrau gyda'r llythyren O.

0

Geiriau, Dedfrydau ac Ystyron Twrcaidd Gan ddechrau gyda'r Llythyr O yn Almaeneg. Annwyl ffrindiau, paratowyd y rhestr eiriau Almaeneg ganlynol gan ein haelodau ac efallai y bydd rhai diffygion. Mae wedi bod yn barod i roi gwybodaeth. Gall aelodau ein fforwm gyhoeddi eu gwaith eu hunain. Gallwch hefyd gyhoeddi eich gwaith cwrs Almaeneg trwy danysgrifio i'n fforwm.

Mae yna eiriau Almaeneg yn dechrau gyda'r llythyren O yma. Os ydych chi eisiau dysgu'r geiriau mwyaf cyffredin yn Almaeneg ym mywyd beunyddiol, cliciwch yma: Geiriau Almaeneg

Nawr, gadewch i ni roi ein rhestr o eiriau a brawddegau:

iawn, yn Ordnung? Iawn?
ob - ip… medik- (Poss.) - (n) - (Fallendung)
digartref
Obelisk obelisk
oben <=> heb ei godi (ı) neu <=> i lawr (ı)
oben, Oberseite <=> unten, Unterseite i fyny <=> i lawr
obendrein, außerdem, darüber hinaus
Prif Weithredwr Oberbefehlshaber
Maer Oberbürgermeister
Arwyneb Oberfläche
arwynebol oberflächlich
oberflächlich (etw. oberfl. machen); Kölscher Wisch dall uwch
Oberseite, nach oben, über, auf; oben, auf top; top; ar
Oberst miralay, cyrnol
Cymer loches rhag Obhut, Asyl finden (-e)
rhwymedigaeth verpflichtend, zwingend, notwendig, unvermeidlich gorfodol, gorfodol, hanfodol
Ffrwyth ffrwythau, ffrwythau
Obst-, Gemüsehändler / -laden greengrocer
Cacen ffrwythau Obstkuchen
Salad ffrwythau Obstalat
Ffrwythau rhwystr


Ffrwythau cymysg yn Obstsorten der Saison, Früchtekorb
Er y daeth obwohl er gestern cam ddoe
Wetter keinen Hund vor die Genre jagt bin ich einkaufen gegangen. Hyd yn oed yn y tywydd hwn, er na daflodd y ci y ci (er na wnaeth) es i siopa.
Ochse ych, gwartheg
Ochse (auch Schimpfwort) ych
aroglau neu, neu
oder richtiger… neu'n hytrach…
Stof Ofen
offen gestanden; auf perfedd Deutsch a dweud y gwir
offen siarad awyr agored sprechen
offen, geöffnet; öffentlich; halbnackt, obszön; uffern, klar (Farben) <=> geschlossen, gedeckt, versteckt, heimlich; dunkel, gedeckt ar <=> i ffwrdd / cudd; tywyll
offenbar, wohl mae'n debyg
Llun o offiziell, amtlich (yn swyddogol)
Swyddog tramgwyddwr
Oft, yn amlach
O, Gott.
O weh alas
ohne ... zu uno yn ddiarwybod (o)
ohne fett heb lawer o fraster
ohne Widerrede, widerspruchslos
ohne zu ohne dass - meden
ohne Zwischenfall yn afresymol
ohnegleichen, beispiellos unigryw
ohnehin beth bynnag
ohnmächtig yn anymwybodol
Clust Ohr
Ohrfeige, slap Backpfeife
Clustdlysau Ohrring
Okra okra
Plannu Hydref
Octopws
Oleander Oleander
Olewydd yr Olewydd
Olew olewydd olewyddol
Nain Oma
Omelette Omelett
Omelett mit Hühnerleber omelet iau cyw iâr
Omelett mit Wurst omelette
Wncwl Onkel. ewythr
Onkel (Bruder des Vaters); Yncl (Anrede an ältere Männer)
Yncl Onkel, Bruder der Mutter
Taid Opa

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!


Opera Oper
Gweithrediad
Gweithrediad (med.)
Ymgyrch (med., Milit.)
operier
operier
operiert
Opferbereitschaft, aberth selbstlosigkeit, cysegriad
Opferfest, Aberth Ramadanfest / Gwledd Ramadan
opferfreudig, opferbereit, aufopfernd altruistic, anhunanol
Opiwm opiwm
Gwrthblaid yr wrthblaid
opt. Lens llin
optimistisch, Optimist <=> pessimistisch, Pessimist optimistaidd <=> pesimist
lliw oren oren = oren = oren
Oren, oren Apfelsine
Mae orengen auspressen yn gwasgu oren
Sudd oren Orangensaft
Tegeirian Tegeirianau
ordentlich, geordnet, glatt, eben
ordn
ordnen, yn Ordnung bringen edit
Cychod Ordnung, (politische), Rhestr, Trefn twyllo
Ordnung, gorchymyn Reihenfolge
Sefydliad
Orgasmus Orgasmus
Ort, mae dem sich yn marw Männer / Frauen aufhalten selam <=> harem
Ort, Platz, Stelle; Boden, lle Erde
Ort, dinas Stadt, tref
Ostanatolisches Rhanbarth Dwyrain Anatolia Gebiet
Dwyrain Osten, Orient
Dydd Pasg Osterfest
Pasg Ostern
Cefnfor Ozean

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.