kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

Pa fis yw Tachwedd

Pa fis yw mis Tachwedd yn Almaeneg?

Ydych chi'n gwybod beth yw ystyr y gair Tachwedd?

Pa fis o'r flwyddyn yw mis Tachwedd?

Ystyr y gair Almaeneg Tachwedd yw mis Tachwedd. Tachwedd yw 11eg mis y flwyddyn.

Tachwedd

TACHWEDD

Ar ein gwefan, mae misoedd a thymhorau mewn Almaeneg a brawddegau enghreifftiol. Fe wnaethon ni ddysgu mis Tachwedd, os dymunwch, gallwch chi ddysgu holl fisoedd yr Almaen a thymhorau'r Almaen. Cliciwch am ragor o wybodaeth: Misoedd a thymhorau Almaeneg yn Almaeneg

Gallwch ddysgu Almaeneg ar-lein trwy fanteisio ar filoedd o wersi Almaeneg ar ein gwefan.

Diolch am eich diddordeb.

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig