GENI NORMAL

0

Mae'r broses eni yn cyfeirio at broses arferol yn y corff benywaidd. Gall prosesau geni a chyfnodau amrywio hefyd.

Dosbarthu arferol; Yn y bôn, rhennir y broses i'r cyfnod 3. Mae'n cyfeirio at y broses sy'n arwain at ymledu llawn yn dilyn crebachiadau rheolaidd yn y cyfnod cyntaf. Yr ail gam yw'r broses o ymledu llawn a phroses geni'r babi. Mae'r cam olaf yn digwydd o ganlyniad i wahanu'r brych ar ddiwedd yr ail gam. Os ydych chi am edrych ar y prosesau hyn yn fwy manwl; Yn y cam cyntaf, ar ôl i'r esgor ddechrau, a fynegir fel poenau llafur, mae'n dechrau o ganlyniad i agor ceg y groth o ganlyniad i'w ddigwyddiad rheolaidd dros gyfnod o funudau 8 neu 10. Mae'r plwg mwcws sy'n cadw'r ceg y groth ar gau yn cael ei daflu mewn ychydig o waedlyd. Y cam hwn yw'r cam llafur hiraf. Mae tua% 85 - rhan 90 o'r cyfnod geni yn ffurfio'r cam hwn. Yn y cam cyntaf, ni ddylai'r claf flino ei hun. Yn y broses hon, gall yr unigolyn gymryd rhan mewn nifer o weithgareddau i leddfu ei hun. Taith gerdded ysgafn, cawod gynnes, cerddoriaeth ymlaciol, ymarfer anadlu i leddfu'r person y mae ef / hi wedi'i ddysgu yn ystod beichiogrwydd, neu newid safle. Ar ôl proses agor centimedr 6 - 7 yng ngheg y groth, mae'r sac dŵr yn cael ei agor ar ôl i ben y babi wasgu mynediad y gamlas geni yn llawn. Ar ôl agor y sac dŵr, mae tensiwn y groth yn lleihau. Yn y modd hwn, er bod y boen yn lleihau ychydig yn ddiweddarach yn cynyddu. Ar ôl i'r cam cyntaf ddod i ben fel hyn, mae'r broses eni yn dechrau yn yr ail gam a basiwyd. Mae poenau cynyddol yn yr ail gam yn cyrraedd y lefel uchaf. Mae'r poenau y bydd y person yn eu profi yn dod mewn cyfnodau munud 2 -3 ac yn para tua munudau 1 ar gyfartaledd. Yn yr ail gam, yn ogystal â phoen, mae straen anwirfoddol yn digwydd. Er ei bod yn cymryd oddeutu awr i unigolion sy'n rhoi genedigaeth i'w plentyn cyntaf ar hyn o bryd, mae'r broses hon yn cymryd tua hanner awr i unigolion sy'n rhoi genedigaeth i'w hail neu drydydd plentyn. Mae gan y ffaith nad yw'r cyfnodau hyn yn para'n hirach yn yr unigolyn sy'n rhoi genedigaeth bwynt pwysig ym mhwynt iechyd babanod. Yn y trydydd cam, sef cam olaf y broses eni, mae'r unigolyn sy'n rhoi genedigaeth yn ymlacio ac yn dal y babi yn ei breichiau. Ar ôl yr arwyddion o wahanu yn y brych, cychwynnir tylino o ran uchaf y groth a darperir allfa'r brych. Nid yw'r cyfnod dan sylw yn fwy na hanner awr. Ar ôl cael gwared ar y brych yn llwyr, ar ôl ail-gyweirio’r toriadau, mae’r enedigaeth wedi’i chwblhau’n llwyr.

Symptomau genedigaeth arferol; gormod o amrywiaeth. Fodd bynnag, nid yw'n orfodol cael eich gweld ym mhob merch feichiog. Un o'r ffyrdd symlaf o symptomau genedigaeth arferol yw rhyddhau gwaedlyd, crebachu rheolaidd, prosesau cyflenwi dŵr. Mae yna hefyd deimlad o droethi, sy'n gyffredin iawn mewn poenau cefn.

Gwireddu genedigaeth arferol; fel arfer 38 o'r broses beichiogrwydd. - 40. Mae wythnosau mewn amrediad. Ond 37. Mae genedigaethau a fydd yn digwydd cyn yr wythnos yn cyfeirio at enedigaeth cyn amser, tra bod 42. Gelwir danfoniadau ar ôl yr wythnos yn enedigaethau hwyr.

Buddion genedigaeth arferol; i'r ddwy ochr. Hynny yw, mae'r broses eni arferol yn darparu llawer o fuddion i'r fam a'r babi. Ar ddechrau'r buddion cyntaf, mae'r risg o sgîl-effeithiau fel haint neu waedu yn llai. Ar yr un pryd, mae cwynion fel poen yn y fam sy'n rhoi genedigaeth yn llai nag toriad cesaraidd. Mae mamau'n cael eu rhyddhau yn gynharach yn ystod genedigaeth arferol. Mae esgor arferol, sydd hefyd yn darparu llawer o fuddion i'r babi, yn chwarae rhan bwysig yn ymlyniad cyntaf y babi â'r fam. Ar yr un pryd, pan fydd y babi yn mynd i mewn i'r gamlas geni yn ystod genedigaeth arferol, mae'n dod ar draws bacteria am y tro cyntaf. Mae hyn yn effeithio ar system imiwnedd y babi.

Penderfyniad ar y math o enedigaeth; Yn y broses hon, sy'n digwydd oherwydd llawer o wahanol resymau, penderfynir ar gyflenwi arferol neu doriad cesaraidd yn ôl amrywiol ffactorau. Mae esgor am gyfnod hir, heb agor ceg y groth er gwaethaf cyfangiadau, lleoliad ystum y babi yn y groth, pelfis cul, amheuaeth babi mawr, gwaedu gweithredol, ac amryw achosion o glefyd y fam yn effeithiol wrth bennu'r math o enedigaeth.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.