BYWYD A GWAITH KECKÜREK NECİP FAZIL

0

Pwy yw Necip Fazıl Kısakürek?

Nid yw Necip Fazıl Kısakürek'i bron yn gwybod. Sultan o Feirdd neu Bardd o sidewalks a elwir hefyd yn Mae Necip Fazıl Kısakürek nid yn unig yn fardd ond hefyd yn awdur ac yn ddyn meddwl. Heblaw am ei bersonoliaeth lenyddol, mae Necip Fazıl Kısakürek wedi casglu llu mawr o bobl o'i gwmpas gyda'i feddyliau a'i farn. Llwyddodd Necip Fazıl Kısakürek i fynegi ei syniadau a'i deimladau yn glir a heb betruso. Mae'n fardd a meddyliwr gwahanol iawn oherwydd y newidiadau yn ei ffordd o fyw a chyfoeth ei seilwaith.

bywyd                

Ganwyd Necip Fazıl Kısakürek, 25 Mai 1905 ym mhlasty ei dad-cu Mehmed Hilmi Efendi. Mae'r wybodaeth hon ar gael o hunangofiant Necip Fazıl Kısakürek '' O and Me '' a ysgrifennodd ei hun. Enw go iawn Necip Fazıl Kısakürek yw Ahmed Necip. Addysgwyd ei dad, Abdülbaki Fazıl Bey, ym Mekteb-i Hukuk, cyfadran cyfraith y cyfnod, a gwasanaethodd mewn gwahanol swyddi. Ei mam yw Mediha Hanım. Maraclı yw Necip Fazıl Kısakürek gan ei dad.
Dysgodd Necip Fazıl Kısakürek ddarllen ac ysgrifennu gan ei dad-cu Mehmed Hilmi Bey. Mae bywyd addysg Necip Fazıl Kısakürek ychydig yn gymhleth. Dechreuodd ei addysg yn yr ysgol Ffrangeg yn Gedikpaşa a pharhaodd â'i addysg yn Ysgol America, Ysgol Gymdogaeth Büyükdere Emin Efendi, Ysgol Büyük Reşid Paşa Numune ac Ysgolion Vaniköy Rehber-i İttihad yn y drefn honno.
Graddiodd o Ysgol Numune Heybeliada y llynedd a chofrestrodd i Ysgol Llynges Heybeliada yn yr un flwyddyn. Ar ôl pum mlynedd o addysg, ni raddiodd ac ar hyn cofrestrodd yn Adran Athroniaeth Istanbul Darülfünun yn 1921. Ond ni allai gwblhau ei addysg yma. Gyda'r ysgoloriaeth a roddwyd gan y Weinyddiaeth Addysg Genedlaethol, cymerodd y ffordd i Baris, Ffrainc. Yno parhaodd â'i addysg yn Adran Athroniaeth Sorbonne.
Nid oedd gan Necip Fazıl Kısakürek fywyd myfyriwr iawn ym Mharis. Mae wedi cael ei hun mewn celf ac adloniant. ar derfynu grantiau a dderbyniwyd gan y Wladwriaeth wedi dychwelyd i Dwrci.
Wedi dychwelyd yn ôl i Dwrci a dechrau gweithio yn yr Iseldiroedd Bahr-i Sefit Banc. Wedi hynny, bu’n gweithio yng nghanghennau Ceyhan, Istanbul a Giresun o Ottoman Bank. Yna bu’n gweithio yn İşbank am naw mlynedd.
Yn 1939, penodwyd Hasan Ali Yücel, a oedd yn Weinidog Addysg Genedlaethol ar y pryd, i Ystafell wydr Ankara yn aelod cyfadran. Mae hi wedi cael ei phenodi gan y Weinyddiaeth i ddysgu yn Academi Celfyddydau Cain Istanbul. Bu hefyd yn dysgu yng Ngholeg Robert, lle daeth â’i yrfa fel gwas sifil yn 1942 i ben. Parhaodd i ennill bywoliaeth o'r erthyglau a ysgrifennodd.
Parhaodd i ysgrifennu ar gyfer Cylchgrawn Büyük Doğu, a sefydlodd. Mae hefyd wedi cyhoeddi erthyglau ac erthyglau mewn papurau newydd dyddiol fel Haber and Son Telegram. Roedd yn well gan Necip Fazıl Kısakürek ddefnyddio llawer o lysenwau yn ei ysgrifau. Mae Ahmet Abdülbaki, Ne Fe-Ka ac Ozanbaşı yn rhai ohonyn nhw.
Necip Fazıl Kısakürek 25 Mai 1983 ar Erenköy2 yn ei dŷ ei hun wedi marw mewn bywyd. Claddwyd ef ym Mynwent Eyüp Sultan gydag angladd mawr.

Bywyd Celf

Yn ôl y cofnodion, cerdd gyntaf Necip Fazıl Kısakürek yw'r '' Arysgrif '' a gyhoeddwyd yn Yeni Mecmua ym mis Gorffennaf 1923. Cafodd y gerdd hon ei chynnwys yn ddiweddarach yn ei lyfr 'Spider Web ıyla dan yr enw Bir A Grave Stone'. Hyd at 1939, roedd llawer o'i gerddi a'i straeon yn parhau i gael eu cyhoeddi mewn cylchgronau fel Yeni Mecmua, Milli Mecmua, Hayat, Anadolu a Varlık, a phapur newydd Cumhuriyet. Yn enwedig yng nghylchgrawn Hayat, mae ei weithiau wedi denu sylw ac wedi denu sylw.
Cerddi Necip Fazil Kısakürek o'r enw Sidewalks Bardd o sidewalks Mae wedi cael ei alw fel.
Cyhoeddwyd drama theatr gyntaf Necip Fazıl Kısakürek, Tohum, yn 1935. Y rheswm am ei ddiddordeb mewn theatr oedd yr actor meistr Muhsin Ertuğrul. A llwyfannwyd Tohum hefyd gan Muhsin Ertuğrul.
Pan gyfarfu Necip Fazıl Kısakürek ag Abdülhakim Arvasi, newidiodd ei ddealltwriaeth o gelf a dechreuodd materion cyfriniol a chrefyddol ddod i'r amlwg. Ac fe gyhoeddodd y cyfnodolyn Tree, sydd â dyfnder ysbrydol yn y blaendir. Daeth Sabahattin Ali, Ahmet Hamdi Tanpinar, Ahmet Kutsi Tecer a llawer o awduron a beirdd eraill ynghyd. Fodd bynnag, bu’n rhaid cau’r cylchgrawn hwn oherwydd diffyg diddordeb ac amhosibilrwydd ariannol.
Yn ddiweddarach, ysgrifennodd y ddrama theatr konulu Creating a Man istik ar bwnc cyfriniol a metaffiseg.
Yn 1943 cyhoeddodd gylchgrawn y Great East a sefydlu cymdeithas wleidyddol gyda'r un enw. Fel llywydd y gymdeithas hon, mae'n darlithio mewn sawl rhan o'r wlad ac yn casglu o amgylch y llu. Cafodd ei arestio gan wahanol lywodraethau a'i ddedfrydu i'r carchar.
Ar ôl 1950, mae'n treulio cyfnod cynhyrchiol iawn mewn llenyddiaeth. Aildrefnodd ei hen lyfrau a pharhau i gynhyrchu llawer o weithiau.

Personoliaeth Lenyddol

Rhoddodd Necip Fazıl Kısakürek, a ddechreuodd ei fywyd llenyddol gyda mesur sillaf, ystyr arbennig i farddoniaeth sillaf gyda'i ymadroddion gwreiddiol. Y teimlad pathetig, ingol a'r dyfnder seicolegol yn ei weithiau yw elfennau mwyaf rhyfeddol y bardd. Mae nodweddion symudiadau llenyddol ac athronyddol yn gyffredin iawn yn ei gerddi.
Thema bwysicaf ei gerddi fu ofn. Ac mae thema ofn i'w gweld yn glir yng ngherdd y Pavements, sy'n ei wneud yn cael ei adnabod fel Bardd Sidewalks.
Yn ei weithiau, mae wedi rhoi llawer o sylw i bynciau cyfriniol a chyfriniaeth.

Gweithiau Necip Fazıl Kısakürek

Ni ellir dweud bod holl lyfrau Necip Fazıl Kısakürek wedi'u cyhoeddi. Cerddi pwysig Necip Fazil Kisakurek yw Spider Web, Me and Beyond, Hank, Sidewalks, Infinity Caravan.
Enghreifftiau o straeon a nofelau yw Kafa Kağı, Lie in the Mirror, My Stories a Mesum Yakut.
Dywedais fod Neci Fazıl Kısakürek wedi cynhyrchu llawer o weithiau ym maes theatr. Y rhai mwyaf adnabyddus o'r rhain yw Creu Dyn, Hadau, Gwasgnod, Cerrig Amynedd a Dyn mewn Cape Du.
Mae hefyd wedi cynhyrchu gweithiau ym maes cofroddion, traethodau, jôcs, ysgrifau gwleidyddol a hanesyddol.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.