Pwy yw Nazım Hikmet?

0

Cofrestrwyd Nazim Hikmet, a agorodd ei llygaid i'r byd yn Thessaloniki, fel 15 a anwyd ym mis Ionawr 1902, ond y dyddiad geni go iawn yw 20 Tachwedd 1901. Y rheswm am y sefyllfa hon; Mae hyn oherwydd y ffaith bod y teulu eisiau i'w plant a anwyd ger diwedd y flwyddyn beidio ag edrych yn hŷn, hyd yn oed yn un oed.
Bywyd Ysgol
Dechreuodd Nazım Hikmet, sy'n fab i deulu Aydın, ei addysg yn Taşmektep yn Göztepe. Astudiodd yma yn Ffrangeg. Yn syth ar ôl graddio o'r ysgol elfennol, dechreuodd ei addysg baratoadol. Roedd Mekteb-i Sultani yn ysgol ddrud a dechreuodd ei deulu gael problemau economaidd. Am y rheswm hwn, gorfodwyd Nazım Hikmet i ddiweddu ei fywyd ysgol ym Mektebi Sultani. Y stop newydd oedd y Nisantasi Sultanisi.
Symudodd Nazım Hikmet i Ysgol Llynges Heybeliada yn 1917 a pharhau â'i addysg yma. Cemal Pasha a ddarparodd y trosglwyddiad i'r ysgol hon. Y rheswm am hyn yw bod Nazım wedi ysgrifennu un o'i gerddi cyntaf, Genau Bir Bahriyeli, dair blynedd cyn y dyddiad hwn, ac ymweliad Cemal Pasha gyda'r nos.
i wrando ar y gerdd hon gan Nazım. Cafodd barddoniaeth ddylanwad mawr ar Weinidog y Llynges Cemal Pasha ac yn ddiweddarach fe helpodd Nazım Hikmet ar gyfer ei ysgol newydd.
priodasau
Gwnaeth Nazım Hikmet ei phriodas gyntaf yn Istanbul gyda'i chymdogion Nüzhet yn 1922. Cynhaliwyd ei ail briodas gan lawer yn 1926. Yelena Yurchenko o'r enw Lena. Priododd Nazım, a gollodd ei thad yn 1932, am y trydydd tro yn 1935. Dynes gyda dau o blant oedd Piraye a symudodd i Kadikoy fel cymydog i Nazim yn 1930. Pan wnaethant gyfarfod, roedd Piraye yn dal i fod yn briod â rhywun arall, ond wrth i amser fynd yn ei flaen, fe wnaethant sylweddoli na allent aros ar wahân, a gwnaethant bopeth yr oedd ei angen arnynt i briodi yn 31 Ionawr 1935. Ar ôl Piraye. Vera Tulyakova oedd cariad olaf y bardd enwog a fu'n byw gyda Galina Grigoryevna Kalesnikova am nifer o flynyddoedd.
Mae Nazım Hikmet 62 yn awdur sydd wedi llwyddo i adael cannoedd o weithiau yn ei fywyd blynyddol ac sy'n adnabyddus ac yn cael eu gwerthfawrogi gan lawer o bobl. Llwyddodd Nazım i dynnu sylw gyda'i fywyd ar wahân i'w weithiau. Mae ei ysgrifau a'i eiriau wedi'u cyfieithu i lawer o ieithoedd y byd. Sefydlwyd theatrau yn ei enw ef ac ysgrifennwyd llyfrau. Mae ei weithiau wedi'u haddasu i lawer o ganghennau celf.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.