Pwy yw Nabi, mae Nabi yn gweithio, Gwybodaeth am Nabi

0

Yok Nid oes gennyf amynedd, mae gen i deyrngarwch,
Dewch i ni ddarganfod beth sy'n dod allan o ddau. "
Enw ei dad oedd Seyyid Mustafa ac fe'i ganed yn Sanliurfa. Bu farw 1642 Ebrill yn Istanbul. Mae ei fedd ym Mynwent Karacaahmet yn Uskudar. Daeth o deulu o'r enw Haji Gaffarzade ac astudiodd Arabeg a Phersia tra yn Urfa. Mae'r geiriau Na a bi yn ei enw yn golygu 'dim' mewn Arabeg a Phersia. Tyfodd y bardd, a'i enw iawn oedd Yusuf Nabi, mewn trallod am amser hir. Daeth hefyd i Istanbul yn 10. Y cerddor Mustafa Pasha oedd clerc y cyngor ar ôl y medhiye a gyflwynodd. Yna, blwyddyn 1665 yng Ngwlad Pwyl, IV. Mehmed. Yn 1671, aeth i Istanbul a dechrau ei addysg yma. Yn 24, pan ddychwelodd Hacı a dychwelyd, cafodd ddyletswydd kethudiaeth. Ar ôl iddo ddechrau cael ei adnabod am ei gerddi, aeth i Mora gyda Pasha yn Nabi ar ôl i Mustafa Pasha gael dyletswydd Kptan-ı Derya a'i symud o'r palas. Ar ôl marwolaeth Pasha, mae'n mynd i Aleppo. Yn ystod ei gyfnod yn Istanbul, bu’n byw yn Aleppo yn ystod ei flynyddoedd gyda llawer o enwau a chysylltiadau pwysig â’r palas. Rhan fawr o'r gweithiau a grëwyd yma yn yr oes a fu. Roedd gan lywodraethwr Aleppo, Baltacı Mehmet Pasha, Nabi gydag ef fel y grand vizier ac yn ystod yr amser hwn cyflawnodd ddyletswyddau fel y Bathdy Diogelwch a'r Prif Brif Swyddog. Cyfansoddodd Nabi, sydd â llais hyfryd mewn amryw ffynonellau, gyfansoddiadau o dan yr enw 'Seyid Noah'. Fel bardd a welodd y dirywiad a'r anhwylderau a brofwyd yn y gymdeithas fel cyfnod o'i fywyd, dechreuodd ysgrifennu barddoniaeth mewn arddull ddidactig. Yn ogystal, mae wedi mabwysiadu arddull fwy beirniadol o wladwriaeth, cymdeithas a bywyd cymdeithasol. Dadleuodd y dylai barddoniaeth gyd-fynd â'r problemau a wynebir mewn bywyd ac y dylai ddigwydd mewn strwythur sydd o fewn bywyd cymdeithasol. Mae Nabi, sydd am i'w weithiau fod mewn strwythur y gall pawb ei ddeall, wedi mabwysiadu iaith syml ac afiach. Roedd Nabi yn adnabod yr ieithoedd Dwyreiniol a'r gwyddorau Islamaidd yn dda iawn.
Sefydlodd Ysgol Nabi ynghyd â'i ddilynwyr. Roedd Rami Mehmed Pasha, Seyid Vehbi a Koca Ragıb Pasha a oedd ymhlith beirdd mawr y cyfnod hwnnw yn feirdd a oedd yn aelodau o'r ysgol hon.
17. Fe'i hystyrir yn fardd mwyaf ar ôl Nephew'r 19eg ganrif, yn ogystal â sylfaenydd ei farddoniaeth. Mae barddoniaeth ddidactig yn un o'r beirdd pwysig.

Gweithiau Nabi

Gweithiau genre pennill; Divan Twrcaidd; Ar wahân i amrywiol lawysgrifau, mae'n cynnwys copïau a argraffwyd unwaith yn Bulak (1841) ac unwaith yn Istanbul (1875). Un monotheistiaeth, pedwar naats yn y Divan, medhiyah yr henuriaid Islamaidd, II. Mustafa a III. Mae osgiliadau wedi'u hysgrifennu ar gyfer Ahmet ac ar gyfer cais arall y wladwriaeth, un cyfansoddiad, un muhammes, tri tehmis a llawer o wybodaeth hanesyddol. Cerddi arddull Masnavi yn Divan IV. Wrth ddechrau gyda Mehmed medhiye; Mae yna olygfeydd i'r swltan a phobl wych. Gwaith arall o fath pennill yw'r Divaniçi-i Gazelliyat-ı Farisi (Persan Divan). Mae gan 39 le yn y Divan Twrcaidd. Mae 32 yn waith sy'n cynnwys ghazals Persia ac amcangyfrifon o Mevlana, Mosg Hafız Molla, Selim I, Şifai, Örfi, Kelim, Naziri, Şevket, Meyi, Garibi a Talib a dwy stori Dwrcaidd fach gydag arddull mesnevi. Gwaith pennill arall yw Cyfieithu-i Hadith-i Erbain. Wrth i enw'r gwaith gael ei gyfieithu, mae'r cyfieithiad yn unigryw. Mae'r mosg yn gyfieithiad Twrcaidd o Hadiths 40 a ysgrifennwyd mewn Perseg. Mae Hayriyye ymhlith y gweithiau o fath pennill. Yn ogystal â bod yn waith enwocaf yr awdur, roedd hawlfraint ar 1071 i'w fab Ebülhayr Mehmed. Yn ychwanegol at y gweithiau y cyhoeddwyd y gwaith hwn gyda'r Divan, mae yna hefyd brintiau yr argraffwyd ef yn wahanol ynddynt. Mae Pavel de Courteille wedi cyfieithu i'r Ffrangeg a Thwrceg. Mae Nasihatname yn cynnwys y gwaith y mae profiadau ac arsylwadau Nani'nin yn cael ei drosglwyddo. Ar y llaw arall, mae Hayrabad yn adrodd hanes y cariad a'r antur a ysgrifennodd gyda mesurydd 'Mefulü, Mefa'ilü, Foul'. Sur-enwir gwaith San pennill. IV. Mae'r adloniant ym mhriodas enwaediad Mehmed yn Edirne i'w dywysogion yn mesnevi gyda disgrifiad o'r henuriaid gwladol a wahoddwyd a'r anrhegion a ddaethant. Mae 587 yn cynnwys cwpledi.
Edrych ar weithiau rhyddiaith; Fatah-name-i Kamenice; Mae 1864 yn Istanbul yn y flwyddyn yn waith a gyhoeddwyd fel History-i Kamenice. Mae'r gwaith, a gyhoeddwyd gyda threfn Muhasıp Mustafa Pasha, yn waith ieuenctid Nabi. Cyhoeddwyd Tuhfet ul-Haremeyn yn Istanbul yn y flwyddyn 1848, er ei fod yn hanesyn am ymweliad pererindod Nabi. Zeyl-i Siyer-i Veysi; Mae'n ychwanegiad at lyfr barddoniaeth Veysi yn yr ail ganrif ar bymtheg, a ysgrifennwyd hyd at Bedir Ghazal tan goncwest Mecca. Argraffwyd yn Bulak ar 1832. Gwaith diweddaraf y rhyddiaith yw Münşeat. Mae'r gwaith, sy'n cynnwys llawer o lythyrau ffurfiol a phreifat, yn cynnwys cliwiau pwysig ynghylch bywyd y scolding a bywyd y cyfnod hwnnw.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.