Beth yw Moderniaeth, Eginiad Moderniaeth

0

Mae gan y gair modern fel gair darddiad hanesyddol sy'n dyddio'n ôl i'r 5ed ganrif OC. Mae'r gair "modernus", sy'n deillio o'r gair Lladin "mono" sy'n golygu "ar hyn o bryd" o ran ystyr, wedi cymryd ei ffurf bresennol dros amser. Defnyddiwyd y gair modern am y tro cyntaf i egluro bod y Rhufeiniaid wedi torri’n llwyr gyda’r diwylliant Paganaidd yr oeddent wedi’i fabwysiadu yn eu hen amser. (Kızılçelik, 1994, t. 87) O'r safbwynt hwn, mae moderniaeth yn ymddangos mewn strwythur sy'n troi ei gefn ar yr hen, yn pwysleisio'r gwahaniaethau gyda'r newydd, ac yn cofleidio'r newydd yn y modd hwn.

 

O ran ystyr, gwelwn fod cysyniadau "newydd, cyfoes, addas ar gyfer y presennol" yn cyfateb yn union. Yn y cyd-destun hwn, mae moderniaeth, sef y cysyniad deilliedig olaf, wedi datblygu o'r gair modern, fel y gellir ei ddeall o'r drefn a roddir uchod. Defnyddir y cysyniad hwn i egluro newidiadau mwy a mwy radical.

 

Mae'r mudiad moderniaeth / moderneiddio, y gellir ei dderbyn fel digwyddiad mwyaf y ganrif 17, wedi llwyddo i ddatgelu canfyddiad byd newydd yng nghymdeithasau'r Gorllewin lle daeth i'r amlwg. Mae'r cysyniad hwn, sy'n bodoli ym mhob maes a all effeithio ar gymdeithas (economaidd, gwleidyddol, cymdeithasol, ac ati), wedi lledaenu ledled y byd ac wedi arwain y llu. Mae'r ddealltwriaeth o foderniaeth, y gallwn wneud esboniad bach iddi am resymoli bywyd cymdeithasol, yn ddyledus iawn i'r Mudiad Goleuedigaeth, y mae'n seiliedig arno ar ei darddiad athronyddol. Yn ogystal, mae'r ffaith bod y pedwar chwyldro sylfaenol a adawyd ar ôl (Chwyldro Gwyddonol, Chwyldro Gwleidyddol, Chwyldro Diwylliannol a Chwyldro Diwydiannol) wedi llwyddo i fodoli yn brawf bod ganddo broses hir a radical.

 

Moderniaeth, sy'n hanfodol i hanes dynoliaeth a'r presennol, ac sy'n ein galluogi i fod mewn sefyllfa lle'r ydym heddiw, yn ei datblygiad o'r amser y daeth i'r amlwg hyd heddiw; Mae'n un o'r prif ffactorau siapio ym mhob maes o wyddoniaeth i gelf, o chwaraeon i lenyddiaeth.

Mae'r cysylltiad rhwng moderniaeth a rhesymoledd wedi arwain at fecaneiddio a lledaeniad diwylliant ffatri. Mae gan y canlyniad hwn lawer o fyfyrdodau cymdeithasol-ddiwylliannol a daeth y myfyrdodau hyn â thrawsnewidiadau unigol yn ogystal â bod yn gymdeithasol. Gwelir bod y mudiad moderneiddio sy'n anelu at ddianc rhag traddodiad yn gwneud trefniadau pwysig sy'n achosi unigrwydd yn y maes unigol ac mae'r sefyllfa hon yn creu unigolion newydd, undonog a hunan-ganolog.

Mae'r sinema, a ddaeth i'r amlwg yn y cyfnod moderniaeth ac sydd â chymhwysedd pwysig wrth gyrraedd masau mawr, yn offeryn pwysig ar gyfer treiddio'r meddwl ac mae wedi datblygu ei faes dylanwad a'i ddulliau gyda'r datblygiadau ym maes technoleg. O ganlyniad i'r chwyldroadau diwylliannol a thechnolegol wedi cyrraedd ei gyflwr presennol.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.