Beth yw canser y fron

0

Beth yw canser y fron?
Er bod 8 yn fath o ganser y gall un o'r menywod ddod ar ei draws, mae'n digwydd yn y celloedd ym meinwe'r fron. Er y gall canser y fron darddu o unrhyw ranbarth yn y feinwe hon, y mathau mwyaf cyffredin o ganser y fron yw; deth Chwarren sy'n cynhyrchu llaeth sy'n achosi'r llall. Mae canser y fron yn fwy cyffredin yng ngwledydd Ewrop nag yng ngwledydd Asia.

Beth yw'r ffactorau sy'n cynyddu canser y fron?

Er mai canser y fron yw'r risg canser fwyaf cyffredin i fenywod, gall rhai ffactorau gynyddu'r risg hon. Pan archwilir y rhesymau hyn; gall pobl sydd wedi cael eu genedigaeth gyntaf ar ôl 30 oed, pobl sydd wedi cael eu mislif cyntaf, pobl sy'n menopos mewn oesoedd diweddarach, defnydd tymor hir o bils rheoli genedigaeth, menywod tal, yfed gormod o alcohol neu ysmygu gynyddu'r risg o ganser y fron. Mae tueddiad genetig hefyd yn bwysig ymhlith y ffactorau sy'n achosi canser y fron.

Beth yw symptomau canser y fron?

Er bod gan ganser y fron symptomau amrywiol, y symptomau mwyaf cyffredin yw; yn gyntaf y màs neu'r chwarennau yn y fron neu'r gesail. Mae arwyddion eraill o hyn yn cynnwys newidiadau ym maint neu siâp y fron, a rhyddhau gwaedlyd o'r fron. Arwyddion eraill o ganser y fron yw newidiadau mewn siâp a lliw yng nghroen y fron neu'r deth, a thynnu'r fron neu'r deth yn ôl. Mae poen a thynerwch hefyd yn symptomau.

Sut mae diagnosis o ganser y fron?

Efallai na fydd diagnosis canser y fron, fel mewn sawl math o ganser, yn dangos canfyddiadau arwyddocaol tan gamau diweddarach. Felly, mae'n bwysig bod yn ymwybodol wrth gael diagnosis cynnar. Mae yna dri dull syml ar gyfer diagnosis cynnar. Dyma'r archwiliad y gall y person ei wneud ei hun gartref, yr ail yw'r archwiliad gan y meddyg a'r trydydd dull yw mamograffeg.

Beth yw Triniaeth Canser y Fron?

Llawfeddygaeth yw'r brif driniaeth o ddewis ar gyfer canser y fron. Y dull a ffefrir hwn yw llawdriniaeth lle mae meinwe'r fron yn cael ei dynnu'n llwyr. Fodd bynnag, mae'n well cael llawdriniaeth cadw'r fron mewn rhai diagnosisau cam cynnar. Yn y dull hwn, cymerir y celloedd canser a'r rhan o'r rhan iach yw gadael. Gellir rhannu'r broses driniaeth yn driniaeth leol a systematig. Er y gellir dangos llawfeddygaeth a system therapi radio i'r broses driniaeth leol; Yn y broses driniaeth systematig, cymhwysir prosesau cemotherapi, triniaeth hormonau a thriniaeth fiolegol. Yn ystod y cyfnod triniaeth, gellir defnyddio cemotherapi cyn ymyrraeth lawfeddygol a gellir lleihau a cholli'r tiwmor. Felly, gellir atal tynnu'r fron o ganlyniad i ymyrraeth lawfeddygol.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.