Geiriau Almaeneg sy'n dechrau gyda'r llythyren M.

0

Geiriau, Dedfrydau ac Ystyron Twrcaidd Gan ddechrau gyda'r Llythyr M yn Almaeneg. Annwyl ffrindiau, paratowyd y rhestr eiriau Almaeneg ganlynol gan ein haelodau ac efallai bod rhai pwyntiau ar goll. Mae wedi bod yn barod i roi gwybodaeth. Gall aelodau ein fforwm gyhoeddi eu gwaith eu hunain. Trwy danysgrifio i'n fforwm, gallwch gyhoeddi eich astudiaethau Almaeneg.

Mae yna eiriau Almaeneg yn dechrau gyda'r llythyren M. Os ydych chi eisiau dysgu'r geiriau mwyaf cyffredin yn Almaeneg ym mywyd beunyddiol, cliciwch yma: Geiriau Almaeneg

Nawr, gadewch i ni roi ein rhestr o eiriau a brawddegau:

Malaria malaria
malen, streichen; paent färben (-i)
Peintiwr Maler, Kunstmaler
Malve hibiscus
nid oes gan ddyn kann nichts machen ddim i'w wneud
wanen kan nie
mae dyn wedi ei wneud o luchan
manch-, manche rhai, pwy
manche leute
manche, einige, gewisse Leute set; ac weithiau mae'r
manche, einige; felly gewis
mancher
Dilyniannau
manchmal
weithiau manchmal, gelegentlich, ab und zu
Cleient gorfodol
Mandarine Tangerine
Mandel almond (cik)
Diffyg Mangel
Mangel leiden
mangelhaft
stori tylwyth teg
Proffil Llawn View Marder


chwilen y fuwch goch gota
Mark twll botwm
Marc, marc; Bathodynnau, arwyddion, arwyddion, arwyddion, winciau, arwyddion; Arwydd symbol
Brand brand, brand
marchnad; Dydd Sul dydd Sul
bwlch yn y farchnad farchnad bwlch
Lleoliad Marmara Sea Marmama
Moroco, Arabeg Moroco, Arabeg
Mars Merih
Mars Merihli
Mawrth Mawrth
Peiriant Maschine
Mesur Maß, Größe, Ausmaß, Maßstab
Massenhaft, Großen Mengen Stack
Damwain saethu Massenunfall, Massenkarambolage
Mae Maßnahmen yn cymryd camau, yn cymryd camau
materiell, deunydd finanziell
Mathemateg fathemategol
Mätresse, meistres Geliebte
Mawnogydd Maulbeere
Man geni Maulwurf
Maurer Wall
Llygoden y llygoden
Mausoleum
Uchafswm mwyaf
Mechaniker repairman
Meddyginiaeth meddyginiaeth
Meddygaeth emenhmen i gymryd / yfed
Medina Medina
Mediterran; Mittelmeer Môr y Canoldir
mediterranes Aerdymheru hinsawdd y Canoldir
Darllenwyr Medizin yn darllen meddygaeth

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!


mein Schlafzimmer ist gelb Mae lliw fy ystafell yn felyn
mein Vater und die Seinen babamgil, dad
mein) Gorfoleddu anwylyd
mein, dein, sein / ihr, etc. () fi, eich, ei, ei, ein, eich, eu
merch meine ältere Tochter
meine einzige
meine Geduld geht zu Mae Ende bellach yn rhedeg allan o amynedd
mae meine schuhe yn clymu esgidiau bach
meine Süße mil
Meiner Meinung nach Yn fy marn i
meiner Meinung yn fy marn i, i mi
meiner Überzeugung yn fy marn i
meinetwegen (… euretwegen ac ati) oherwydd fi, (… o'ch gwlân ac ati)
Meise iskete
Mecca Mecca
Melissa
Menstruation, dynion Monatsregel, yn ôl arfer
Meddylfryd Mentalität, Denkweise
Gweld Proffil Llawn Merkur
Merkwürdigkeit, ecstasi Eigenartigkeit
Fairse Messe
Messe, Gottesdienst, defod Ritus
negeseua
Cyllell Messer
metelau; mwynau; Mwynglawdd, mwynglawdd Bergwerk
metallisch
Dull, dull, dull Verfahren
Metzger, cigydd Fleischer (-i)
Mowen meow
mich, dich, ihn, sie, uns, euch, sie (akk) fi, chi, ef, ni, chi, hwy
Misglod môr Miesmuscheln
Miete rhent
Tenant tawel
Germ Mikrobe (a Schimpfwort)
Llaeth llaeth

Powdr llaeth Milchpulver
Milchstraße Milky Way
aheste ysgafn
Gwasanaeth milwrol Militärdienst, Wehrdienst
militärisch, Militär- Military
Miliz, Gendarmerie gendarme
Biliwn o filwyr
Dueg Milz
Mimose mimosa
Minderheit <=> Lleiafrif mehrheit (-gi) <=> mwyafrif (-g)
teclynnau meddyliol, jedenfalls o leiaf
Mindestlohn
Pris sylfaenol Mindestpreis
Soda mwynau, dŵr mwynol
Isafswm lleiafswm
Sgert mini Minirock
Y Gweinidog Weinidog
Gweinidogaethau Gweinidogol
Gweinidogaeth Gweinidogol, Cyngor y Gweinidogion
minws
Cofnodion munudau
mir ist langweilig, y mae mich mawr yn diflasu fy annwyl
dwi ddim yn gweiddi trwy mi
mir ist schlecht

mit wem pwy, pwy?
Mitle wele lledaenu ich?, Wer ist am Apparat? Pwy ydw i'n ei weld?
mit Zucker (suß), gezuckert <=> ohne Zucker, ungezuckert gyda siwgr <=> heb siwgr
Elfen Mitarbeiter, Angestellter
Cynorthwy-ydd Mitarbeiter, Helfer
mae mitbringen yn dod ynghyd
gyriant mitbringen, (s).
Mitbürger, Staatsbürger dinesydd, dinesydd
miteinander
Aelod lliniaru
Mitglied der Familie, Angehöriger
Dod yn aelod o Mitglied sein (-e)
Mitglied sein von aelod (o)
Trugaredd Mitleid; drugaredd
Mitleid haben mit trucy (-e)
mitleidig <=> mitleidlos, unbarmherzig trugarog <=> didrugaredd, didrugaredd
llofruddion nesaf i'w cymryd (-i)
mitnehmen wrth ymyl / ar hyd / ar hyd y dreif
mitnehmen (wen), (hin-) bringen (von ach nach…) cymryd
mitschreiben, sich notizen machen note
Cinio Mittag
Cinio yn Mittagessen
hanner dydd
mittags, cinio immer im yn marw Mittagszeit
Mittagspause amser cinio
Mitte / Ende / Anfang Mai Canol haf, diwedd, dechrau
Mitte; mitten hinein; Mittendrin; yn der Mitte media; canol; canol; yn y canol
mitteilen, bekanntmachen, melden, berichten
mitteil hynny; ansagen; öffentlich bekanntmachen; annoncier hynny; anodi
Mitteilung; Bekanntmachung; Cyhoeddiad Anzeige
cyfrwng mittel
Mittel und Wege
Mittel und Wege yn canfod i ddod o hyd i (canfod)
Mittel und Wege suchen für aramak chwilio am ddatrysiad (-e)
Mittel, Werkzeug, cerbyd Fahrzeug, offeryn blas
Mittel, Werkzeug; Offeryn offeryn
Mittel; Verkehrsmittel, Fahrzeug; Cerbyd, cı
Mittelalter Medieval

Bys canol Mittelfinger
Mittelmeergebiet Arfordir Môr y Canoldir Twrcaidd
Mittelpunkt, canolfan Zentrum
drwy mittels (Gen./Nom)
llofruddiaethau trwy'r eglwys
mittelschlank, rundlich, swmp mollig (top), chubby
lliniaru strasse strasse yng nghanol y ffordd
mitten durch o'r canol (-in)
Hanner nos yn Mitternacht
Hanner nos yn Mitternacht
Mae Mitternacht, am Mitternacht am hanner nos
Dydd Mercher Mittwoch
Pickles Amrywiol Cymysg
Mae'r cymysgedd; ysgubo
Dull ffasiwn
modern modern
ffasiwn, der letzte Schrei ffasiwn diweddaraf
modisch, nid der Mode
Mohammed Muhammet
Mokka-) Tasse fıncan
Moleciwl moleciwl
Monarch (mewn) monarch
Monarchie monarchy, gwryw sengl
monatelang am fisoedd
monatlich; Monatsgehalt y mis
Cylchgrawn Monats-, Wochen-) Zeitschrift (misol, wythnosol)
Monatsgehalt yn fisol, cyflog
Mis mis / / Sonnenfinsternis / eclipse solar
Mond; Monat Moon
Golau lleuad Mondlicht, golau lleuad
Mondschein Moonlight
Dydd Llun
Moesoldeb moesol
moralische) Schuld; Trosedd Strafbare Handlung, Straftat
Llofruddiaeth mord
morgen yfory
morgen abend nos yfory
morgen früh bore yfory
mae morgen zurückkehren yn dychwelyd yfory
Morgendämmerung Dawn
morgens, am morgen yn y bore
boreau mingens, jeden morgen bore
Morgenschicht, Mittagschicht, Abendschicht, Nachtschicht
Mosg Moschee (i)
Mosgito Moskito, Stechmücke
Moslem, Mohammedaner Mwslim
Peiriant Modur

modur motorisiert
Gwyfyn Motte
Dodrefn Möbel
möbliert <=> unmöbliert wedi'i ddodrefnu <=> heb ddodrefn
möchte Sie etwas zum Wein? A fyddech chi'n hoffi rhywbeth mewn gwin?
möchten Sie etwas dazu? Eisiau rhywbeth wrth ymyl chi?
Möchten Sie noch etwas trinken? A fyddech chi'n hoffi rhywbeth arall?
möge es nützlich sein y clwyf
möge im Neuen Jahr alles nach deinen / euren Wünschen gehen yn y flwyddyn newydd
mögen die schlechtesten Tage so sein = wie glücklich
möglich posibl, yn bosibl
yn ôl pob tebyg möglicherweise
Posibilrwydd, posibilrwydd, peryglus
Lladdwr lladd
Seagull
Mull-) Gwisgo Bandiau
Croesodd Multiplikationszeichen, Malzeichen
Ffrwydron
Rowndiau Munition, Kugel
murmur
Mynydd Murmeltier Poeth
Misglen Muscheln
Amgueddfa'r Amgueddfa
Musik Music
Musik hören, der Musik zuhören yn gwrando ar gerddoriaeth
Offeryn Musikinstrument
Nodyn cerddorol Musiknote
Cyhyrau Muskel, cyhyrau
Cadw cyhyrau Muskelkater
muss ich sagen? oes angen i mi ddweud wrthych? A oes angen i mi ddweud (beachte: mit Dativ)?
musst du wissen ydych chi'n gwybod
Numps (Beispiel)
Dewrder
Dewrder ar y cyd
Mut haben zu… e dewrder
Morâl zusprechen Mut
mutig, tapfer <=> mutlos, feige dewr, dewr <=> dewr
Mam mutter
Mam-gu Mutter der Mutter
Nain yn y Mutter des Vaters
Mutter; Haupt, Ur-, Grund-, Stamm-, Leit- ana
Muttermund, Scheide oddi ar y ffordd
Mamolaeth Mutterschaft
Mam Mambren
Muttersprache <=> Iaith frodorol Fremdsprache <=> iaith dramor
Sul y Mamau Muttertag
wedi blino

moel
Blinder Müdigkeit
Mühe verursachen (jmdm.)
Mühe, Anstrengung, ymdrech Bemühung
Melin Mühle
Ni chaniateir i Müll arllwys garbage yma, nid ydych chi'n gadael yma
Müll, Sbwriel Abfall
Bin garbage Müllcontainer
Melinydd Müller (mewn)
Sganiwr Müllwerker
mundlich
Hunan-weindio
Münze, Spielmarke, Rhif Ffôn:
Roedd darn arian Münzfernsprecher yn gweithredu dros y ffôn
Mwy o weithwyr proffesiynol o'r enw mürrisch
mürrisch dreinschauend <=> liebenswürdig, sulund freundlich <=> wyneb yn gwenu
(-e) (Verneinung: Nid oes rhaid i mi, ac ati)
Muterese Beret
Mütze, Kopfbedeckung; Ü teitl y ffrydiau
Myrthe myrtle

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.