kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

Trwydded a Thelerau Defnyddio

Trwydded a Thelerau Defnyddio

www.almancax.com Telerau Defnyddio

Mae pob un o'r cyrsiau Almaeneg ysgrifenedig ar ein gwefan Almaeneg wedi'u hysgrifennu gennym ni a chedwir pob hawl.
Gallwch ond ddefnyddio'r dogfennau ysgrifenedig ar ein gwefan cyn belled â'ch bod yn aros mewn cysylltiad â'n gwefan.
Mae copïo ein cyrsiau yn yr un fformat neu mewn unrhyw fformat arall a'u cyhoeddi mewn unrhyw gyfryngau yn erbyn cyfreithiau hawlfraint.

Mae cyrsiau gweledol (fideo) ar ein gwefan wedi'u hargraffu ar ein gwefan gyda chaniatâd ysgrifenedig y cynhyrchydd a'i gyhoeddwr ac maent wedi'u trwyddedu i ni.
Nid oes gennych yr hawl i gopïo fideos, lawrlwytho a chyhoeddi mewn unrhyw gyfryngau gyda neu heb addasu'r cwrs hwn.

Ni chewch gopïo na dosbarthu unrhyw gynnwys ar y wefan hon, hyd yn oed yn rhannol.

Mae gwefan almanx.com yn wefan a sefydlwyd i hysbysu pobl a darparu gwybodaeth gywir a dibynadwy ar y rhyngrwyd. Nid yw'r wybodaeth, y sylwadau a'r argymhellion, y cwestiynau a'r atebion a roddir i'n gwefan yn dod o dan gyngor cyfreithiol. Felly, efallai na fydd gwneud amryw benderfyniadau yn seiliedig ar y wybodaeth a gynhwysir yma yn arwain at ganlyniadau sy'n briodol i'ch disgwyliadau. Mae hawlfraint ar yr holl gynnwys ar ein gwefan. Gwaherddir copïo, atgynhyrchu, cyhoeddi, cyhoeddi neu ddefnyddio unrhyw un neu bob un o'r erthyglau ar ein gwefan at unrhyw bwrpas. Bernir bod y rhai sy'n methu â chydymffurfio â'r gwaharddiad hwn wedi derbyn yr atebolrwydd troseddol a'r baich ariannol a'r iawndal ariannol a moesol wrth baratoi ein gwefan ymlaen llaw.

Diolch am eich diddordeb mewn cyfreithiau a hawlfreintiau.

Rwy'n www.almancax.co