SIFILIAETH LIDYA

0

Lydia yw'r rhanbarth rhwng Menderes a Gediz Rivers. Mae'r Lydiaid, sy'n cael eu hadnabod wrth enw'r rhanbarth hwn, o bobl Indo-Ewropeaidd. BC 687 - CC. Roeddent yn byw rhwng 546. Y brifddinas yw Sardeş. Giges oedd brenin cyntaf y wladwriaeth a sefydlwyd yn 680 cyn Crist. Gan ei fod yn rheolwr pwerus, estynnodd Giges ffiniau'r wladwriaeth i Kızılırmak. Bu'n ymladd yn erbyn y Kimmers am amser hir
Edrych ar drefn gronolegol brenhinoedd y cyfnodau gwareiddiad mwyaf datblygedig; Gyges (680-652-BC), Ardys (652-625-BC), Sadyattes (625-610-BC), Alyattes BC; 610 575-
Croesus (575-546 BC).
Defnyddiodd y Lydiaid, y gwareiddiad cyntaf i ddefnyddio arian, aur, arian, ac electrolytau am arian. Cyfnod olaf y brenin Croesus yw cyfnod cyfoethocaf a mwyaf disglair gwareiddiad.
Iaith yn Lydia
Ni ddefnyddiwyd yr iaith, a ddefnyddiwyd yn y seithfed ganrif cyn Crist, ers y ganrif gyntaf cyn Crist. Ac ymhen amser daeth yn iaith farw.
O ganlyniad i gloddiadau yn Sardes, 5. a 4. Cafwyd hyd i weithiau Century Lydian. Ac mae'r wyddor yn y testunau hyn yn deillio o wyddor Dwyrain Gwlad Groeg.
Roedd tebygrwydd i'r wyddor Roegaidd yn yr ysgrifau yn y gymdeithas a gafodd ei heffeithio'n fwy gan y Gorllewin nag Anatolia. Defnyddiwyd y math hwn o molars yn yr arysgrifau o amgylch Sardis yn 100.
Crefydd yn Lydia
Er nad oes llawer o wybodaeth am y strwythur crefyddol, mae'n cael ei siapio gan y dylanwad Ioniaidd. Ond mae'r fam dduwies Cybele ar bwynt parchus. Roedd llawer o dduwiau Gwlad Groeg fel Zeus, Apollo ac Artemis yn cael eu haddoli. Roedd beddrodau o'r enw tumuli. Roedd y beddrodau, a elwid yn tumuli, wedi'u haddurno â chladinau marmor, ond roedd cred mewn bywyd ar ôl marwolaeth. Roedd traddodiad o gladdu'r meirw.
Cymdeithaseg-Economeg
arian; Yn gyfnewid am nwydd a llafurlu, cyn defnyddio'r darn arian, defnyddiwyd grawnfwydydd, bwyeill, gwartheg a nifer o ddarnau arian fel arian. Yn ddiweddarach, fodd bynnag, roedd yn cynnwys darnau metel crwn a bach, yr oedd y pwysau yn perthyn iddynt, yr oedd arfbais neu arwydd y wladwriaeth yn perthyn iddynt. Enw'r lluniau ar y darnau arian oedd 'mathau'. Yn y darnau arian cyntaf, dim ond ochr flaen y math, tra yn ddiweddarach yn y cefn a ddechreuodd ddigwydd. Ar y dechrau, tra darlunnwyd pen llew neu darw, ymhen amser, dechreuodd y mathau a oedd yn cynrychioli'r dinasoedd a'r llywodraethwyr ddigwydd.
Roedd y darnau arian yn cynnwys arysgrifau. Yn yr ysgrifau hyn, roedd enw'r cyhoedd neu'r rheolwr a gyhoeddodd ddarnau arian, enw'r swyddog â gofal am argraffu darnau arian a'r wybodaeth yn esbonio'r math o ddarn arian, yn ogystal â'r dyddiad a'r uned.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.