Cyfun 2

1

Yn y pwnc hwn, o'r enw Almaeneg Konjunktiv 2, byddwn yn delio â phwnc sy'n aml yn anodd i ffrindiau sy'n dysgu Almaeneg. Rydym yn cyflwyno darlithoedd Almaeneg Konjunktiv 2 a brawddegau enghreifftiol at eich defnydd chi.

Conjunctive II (Modd Dewisol)

Defnyddir Konjunktiv II i fynegi'r digwyddiadau nad ydyn nhw'n real, ddim yn siŵr a ydyn nhw ai peidio, ac y dymunir iddynt ddigwydd.

go iawn: Ich habe keinen Tennisschläger Ich spiele nicht mit.
.

afreal: Wenn ich einen Tennisschläger hätte, würde ich mitspielen.
(celwyddog: Pe bai gen i raced tenis, byddwn i'n ei chwarae gyda'i gilydd.)

go iawn: Er kann nicht perfedd spielen. Er gewinnt nicht.
(ffaith: Ni all chwarae'n dda. Ni all ennill.)

afreal: Wenn er gut spielen könnte, würde er gewinnen.
(anwiredd: Byddai'n ennill pe bai'n chwarae'n dda.)


 (Ffabrigo)

a) Fforman:

 

haben sein können mussen durfen

ich hätte wäre könnte
du hättest wärest könntest
er / sie / es hätte wäre könnte
wir hätten wären könnten
ihr hättet wäret könntet
sie / Sie hätten wären könnten

Ar wahân i ddefnyddio berfau "haben", "sein" a moddol, defnyddir "würde" + berfenw, yn enwedig mewn iaith lafar.

A YW DYDDIAU GERMAN MOR HARDDWCH?

CLICIWCH, DYSGU DYDDIAU ALMAENEG MEWN 2 FUNUD!


Enghreifftiau:

mitspielen: Vergessen: gehen:

ich würde mitspielen würde Vergessen würde gehen
du würdest mitspielen würdest taxessen würdest gehen
er / sie / es würde mitspielen
wir würden mitspielen
ihr würdet mitspielen
sie / Sie würden mitspielen

b) Satzstrukturen (Gosod brawddegau)

 

Mae'r brawddegau afreal hyn yn dechrau gyda "wenn". Yna mae'r ferf yn mynd i'r diwedd yn gyfun.

Wenn ich mehr Zeit hätte, würde Tenis spielen.
(Pe bai gen i fwy o amser, byddwn i'n chwarae tenis.)

Gwneir y brawddegau hyn weithiau heb y gair "wenn". Yna mae'r ferf yn gyfun i ddechrau.

Hätte ich mehr Zeit, würde ich regelmassig Tenis spielen.
(Pe bai gen i fwy o amser, byddwn i'n chwarae tenis yn rheolaidd.)


1. Funktion


Wenn ich eine kleine Schwester hätte, würde ich oft mit ihr spielen. (Pe bai gen i chwaer iau, byddwn i'n aml yn chwarae gyda hi.)

Neu gyda'r defnydd arall o'r ferf:
(aroglau: spielte ich oft mit ihr.)
(Roeddwn i'n arfer chwarae gydag ef yn aml.)

ginge ich oft auf o Spielplatz mit ihr.
(_______________, byddwn yn aml yn mynd i'r cwrt chwarae gydag ef.)

ließe ich sie nie allein.
(_______________, fyddwn i byth yn gadael llonydd iddo.)

Gyda Konjunktiv II gallwch hefyd:


a. cwestiwn parchus a


cais: Hätten Sie vielleicht einen Stift für mich?
(Oedd gennych chi gorlan i mi?)

Könnten Sie mir sagen, wie spät es ist?
(Allwch chi ddweud wrthyf faint o'r gloch yw hi?)

Würdest du mir bitte helfen?
(Allwch chi fy helpu?)

Ich hätte gern zehn Kinokarten.
(Roeddwn i eisiau deg tocyn ffilm.)


Wrth wneud argymhelliad:

 

Du könntest deine Haare schneiden lassen.
(Dylai eich gwallt gael ei dorri.)

Du solltest ordentlich arbeiten.
(Mae'n rhaid i chi astudio yn rheolaidd.)

 


c. Ddim yn real


cais, dymuno Wenn er mich doch nur anrufen würde!

wrth nodi *: (hoffwn pe gallai fy ffonio!)

Wenn ich doch besser Deutsch könnte!
(Hoffwn pe gallwn siarad Almaeneg yn well!)

Wenn der Bus doch bloß käme!
(Rwy'n dymuno i'r bws ddod!)

Ich wünschte, mein Freund wäre hier.
(Rwy'n dymuno bod fy ffrind yma!)

* Gallwn wneud ymadrodd dymuniad ffug heb ddefnyddio'r gair "wenn". Yna mae'r ferf yn aros yn y pen gyda chyfuniad.

Würde er mich doch nur anrufen! (Rwy'n dymuno y gallai fy ffonio!)
Könnte ich doch besser Deutsch! (Hoffwn pe gallwn siarad Almaeneg yn well!)

2. Forman (Ffurf y sefydliad)

 

Mewn berfau rheolaidd: defnyddir ffurf Präteritum. spielen -> spielte

Yn Almaeneg heddiw, defnyddir würde + berfenw yn gyffredinol.
würde -> spielen

Berfau afreolaidd: Ffurf gyfagos: Präteritum + -e
daw yn a, o, u -> ä, ö, ü. wissen -> wüsste
kommen -> käme

Y siâp hwn; Dim ond mewn "haben", "sein", "Modalverben" y mae'n digwydd, a'r berfau afreolaidd a ddefnyddir yn aml. (käme, ließe, fände, wüsste, bliebe, ginge usw.).

Ymarferion gyda Konjunktiv 2:


1. Wie läuft es bei euch, wenn du crank bist?

Ergänze marw Sätze. Es gibt oft mehrere Möglichkeiten.

pwdin hätte wäre musste sollte könnte

Wenn ich erkältet wäre, _______

_______ ich sehr mude und schlecht gelaunt.
_______ ich sehr früh ins Bett gehen.
_______ ich keine Chwant, rhedynen neu zu lesen.
_______ am Abend meine Freundin anrufen, damit sie mir erzählt,
oedd alles passiert ist.
_______ ich meine Mutter brathu, mir einen Tee zu kochen.
_______ ich ailuf achten, dass ich niemanden anstecke.
_______ ich unseren Hausarzt aufsuchen.
_______ ich marw Medikamente nehmen, die er mir verschreibt.
_______ ich viel Flüssigkeit trinken.
_______ ich einige Tage zu Hause bleiben.
_______ ich mindestens eine Woche nicht zum Training gehen.
_______ ich nachholen, oedd ich yn der Schule versäumt habe.


2. Wähle einen Satzanfang aus und schreibe dazu alle deine Gedanken auf.


Wenn ich auf einer einsamen Insel leben würde,… ..
Wenn meine Eltern berühmte Filmstars wären,… ..
Wenn ich nach dem Abitur mein Studium nicht sofort beginnen könnte, …….
Wenn ich Prasident wäre, ……
Wenn ich zehn Geschwister hätte, ……
Wenn es in der Schule keine Noten gäbe, ……


3. Wunschsatz


Mit dem Konjunktiv kann dyn auch Wünsche ausdrücken. Studiere die Beispiele und formuliere dann den Wunsch.
Wenn ich doch den Bws noch erreichen würde!
Wenn der Lehrer mich doch heute nicht aufrufen würde!
im Lotto gewinen
reich sein
lehrer werden
zeit haben
eine freundin haben
yn Berlin sein
yn Europa
yn Paris einkaufen
eine weltreise machen
chwyddo mond fliegen


4. Erwartungen


a) A oedd erwartet man von dir?

 

Darganfyddiad Meine Mutter, ich musste ___________________________________.
Mein Vater ist der Meinung, ich sollte ____________________________.
Meine Freundin meint, ich könnte __________________________________.
Meine Oma wäre froh, wenn __________________________________________.
Mein Klassenlehrer wünscht, ich ____________________________________.
Ebit Meine Schwester, ich sollte __________________________________.
Meine Freunde finden, ich durfte ruhig auch mal ____________________.
Sagin Mein Bruder, ich wäre ________________________________________.
Meine Schwester meint, ich würde ___________________________________.


b) Und umgekehrt? A oedd erwartest du von den anderen? A oedd wünschst du?


Ich wünschte, meine Mutter wäre ein wenig verständnisvoller!
Wenn meine Mutter doch etwas verständnisvoller wäre!
Wäre doch n _____________________________________!
Toll Es wäre, wenn mein Lieblingslehrer nicht felly ______________!
Ystyr geiriau: Ich würde mich freuen, wenn ___________________________________!
Wäre ich doch _________________________________!
Hatte doch meine Freundin ____________________________!

MICHAEL / DEUTSCHLEHRER

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
1 sylw
  1. ahmet yn dweud

    gwybodaeth dda

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.