Beth yw Comiwnyddiaeth?

0

Beth yw Comiwnyddiaeth? Pwy sy'n cael ei alw'n Gomiwnydd?

Mae comiwnyddiaeth yn ideoleg a ddatblygwyd yn seiliedig ar y syniad o berchnogaeth gyffredin. Gellir dweud bod y symudiadau yn cael eu gwneud yn unol â hynny. Yn yr erthygl hon byddwn yn ceisio rhoi gwybodaeth i chi am yr hyn yw comiwnyddiaeth, a elwir yn gomiwnyddol, sef y sylfaenydd.

Fel gair o darddiad Lladin, mae'n golygu cyffredin a chyffredinol. Gellir ei alw'n ideoleg o drefn gymdeithasol heb ddosbarth, arian a gwladwriaeth. Mewn comiwnyddiaeth, sy'n gysylltiedig â Maniffesto'r Blaid Gomiwnyddol a ysgrifennodd, mae Karl Marx ac Engels yn cefnogi'r syniad bod yn rhaid dileu cyfalafiaeth yn gyfan gwbl. Y gwahaniaeth pwysicaf wrth ystyried sosialaeth yw na ddylid cynnwys y syniad o eiddo preifat mewn unrhyw ffordd. Gellir dweud y ffaith bod y modd cynhyrchu yn nwylo'r wladwriaeth a'r ffaith bod sosialaeth yn is-gam comiwnyddiaeth. 20. Er gwaethaf ideoleg comiwnyddiaeth a adawodd ei ôl ar y 19eg ganrif, mae'n rhagweld gwireddu'r dull cynhyrchu wedi'i seilio'n llwyr ar bartneriaeth gymdeithasol a dileu'r cysyniad o eiddo preifat.

Mae'n trin pawb sy'n byw yng nghymdeithas y wladwriaeth yn gyfartal. Felly, mae'r holl gynhyrchu a gweithrediadau yn cael eu cyflawni trwy'r wladwriaeth. Mae'r meddwl hwn wedi'i gynnwys yn esboniadau Marx yn rhaglen 1875. Mynegodd Marx gomiwnyddiaeth fel 'yn ôl ei allu, yn ôl ei anghenion, yn ôl ei anghenion'. Mae comiwnyddiaeth wedi cael ei amddiffyn o bryd i'w gilydd gan lawer. Hyd yn oed yn y llyfrau hanes neu'r llyfrau athroniaeth, deuir ar eu traws yn aml yn y rhain. Cafwyd arbrofion comiwnyddiaeth hefyd mewn llawer o gymdeithasau. Yr un amlycaf yw 1917, y ceisiodd y Bolsieficiaid ei wneud ar ôl y chwyldro yn Rwsia. Fodd bynnag, mae comiwnyddiaeth, sydd wedi dod yn unbennaeth un blaid, wedi bod ar ffurf sy'n groes i ddemocratiaeth. Mae llywodraeth o’r fath sy’n torri hawliau dynol wedi gwrthod gwrthod comiwnyddiaeth gymunedol.

Beth yw Comiwnyddiaeth?

Mae comiwnyddiaeth yn gyffredinol yn ideoleg sy'n caniatáu i bobl werthuso diddordebau pobl yn gyffredinol. Mae Rwsia wedi defnyddio comiwnyddiaeth fel arf ar gyfer ei huchelgeisiau imperialaidd. Gwelir ideolegau o'r fath yn Tsieina hefyd. Comiwnyddiaeth fodern yw 20 mewn gwirionedd. Ers troad y ganrif wedi dod yn un o brif rymoedd gwleidyddiaeth y byd. Mae Maniffesto’r Blaid Gomiwnyddol, a ysgrifennwyd gan Karl Marx ac Engels, yn sefyll allan yn yr ystyr hwn. Yn lle cymdeithas gyfalafol wedi'i seilio ar eiddo preifat, mae cymdeithas gomiwnyddol lle mae cynhyrchu nwyddau yn dod i ben yn realiti.

Y rheswm sylfaenol mewn gwirionedd yw'r awydd i sefydlu cymdeithas yn seiliedig ar berchnogaeth ddiderfyn a chyffredin. Yn gyffredinol, un o agweddau pwysicaf comiwnyddiaeth yn ddi-os yw ei fod yn cael ei dderbyn gan lawer o bobl oherwydd ei ddull egalitaraidd a dosbarthiad cyfiawnder cyhoeddus. Fodd bynnag, wrth gwrs, mae safbwyntiau gwrthwynebol am yr iwtopia hon, ac wrth gwrs mae agweddau'r bobl sydd o dan ei harweinyddiaeth yn bwysicach.

Beth yw Comiwnyddol? Pwy sy'n cael ei alw'n Gomiwnydd?

Mewn gwirionedd, mae'n bwysig gwybod pan ddywedir comiwnyddiaeth, ei bod yn bwysig iawn y gall comiwnyddiaeth oroesi gan ei fod yn amddiffynwr go iawn. Gelwir pawb sy'n pro-gomiwnyddol o ran gramadeg yn gomiwnyddol. Fodd bynnag, mae angen gwybod bod y cysyniad hwn a ddefnyddir ar gyfer pobl ddibwys ac anfoesol mewn cymdeithas yn ddull anghywir. Mewn gwirionedd, yn hytrach na bod yn ffigwr crefyddol, mae'n ymddangos fel math o lywodraeth. Eisoes un o'r rhesymau pwysicaf pam nad yw'r syniad o gomiwnyddiaeth yn cael ei adfywio yn ein gwlad yw bod strwythur crefyddol a strwythur cred y bobl sy'n eirioli ac yn arloesi'r syniad yn wan. Felly, ataliwyd egino syniad o'r fath yn ein gwlad.

Fodd bynnag, perchnogaeth gyffredin y dull cynhyrchu, cydraddoldeb cydraddoldeb ymhlith pobl, yw'r pwyntiau a fydd yn arwain at ganlyniad cadarnhaol i'r gymdeithas yn gyffredinol. Ni chyrhaeddodd Mao yn Tsieina a Lenin yn Rwsia y syniad o wireddu comiwnyddiaeth yn llythrennol. Os yw palasau a phlastai yn cael eu hadeiladu yn y byd a bod rhywun yn mynd i fyw yma, wrth gwrs byddai'n anghywir ceisio gweithredu comiwnyddiaeth trwy osod yr egwyddor o gydraddoldeb.

Yn Rwsia, nid oedd gan bobl sy'n byw mewn cestyll, palasau, plastai yr un teimladau â'r rhai sy'n byw mewn tai sianti. Mae hyn i gyd yn dangos yn gyffredinol ei bod yn ymddangos bod comiwnyddiaeth yn amhosibl ei weithredu. Mae'r syniad na all cymdeithasau di-wladwriaeth fyw ledled y byd a bod y cenhedloedd absoliwt eisiau byw o dan wladwriaeth benodol yn gwneud y syniad hwn yn amhosibl.

Pwy yw Sylfaenydd Comiwnyddiaeth?

Nid gwyddoniaeth yw comiwnyddiaeth. Nid gwyddoniaeth mohono chwaith. Ideoleg a math o gred yw comiwnyddiaeth mewn gwirionedd. Yn wreiddiol roedd yn Iran o'r enw Mejdek. Mae Mejdek yn addoli'r tân. Credai'r shah Persiaidd yn Kubad Mejdek. Yn 1848, cyhoeddodd Karl Marx y Datganiad Comiwnyddol am y tro cyntaf gyda'i ffrind Engels. Am y rheswm hwn, fe'i gelwir yn Karl Marx, tad Comiwnyddiaeth. Er mai hwn yw'r rhyngwladol cyntaf, sefydlwyd yr ail ryngwladol yn Ewrop. Yn olaf, daeth Stalin i’r amlwg gyda’i agwedd Leninaidd a Marcsaidd oherwydd y trydydd rhyngwladol a wnaed gan Stalin.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.