Llyfr Almaeneg Hunan-ddysgu

Rydyn ni'n cyflwyno i chi ein llyfr dysgu Almaeneg, rydyn ni wedi'i baratoi ar gyfer y rhai sydd eisiau dysgu Almaeneg ar eu pennau eu hunain, y rhai nad ydyn nhw'n siarad unrhyw Almaeneg, a'r rhai sydd newydd ddechrau dysgu Almaeneg. Gallwch chi ddefnyddio ein gwerslyfr Almaeneg yn hawdd, rydyn ni wedi'i baratoi fel E-Lyfr, ar eich cyfrifiadur neu ar eich ffôn symudol.Mae ein gwerslyfr Almaeneg yn werslyfr atodol ar gyfer myfyrwyr ysgol uwchradd ac yn llyfr dysgu Almaeneg i ddechreuwyr ddysgu Almaeneg.

Mae ein llyfr dysgu Almaeneg, a gyhoeddwyd o dan yr enw Wir lernen Deutsch (WLD), ar gael i'w werthu ar Farchnad Chwarae Google.

Yn ein gwerslyfr Almaeneg, defnyddir darlithoedd Twrcaidd manwl a dealladwy poblogaidd a gwerthfawrogol. Wrth ichi ddarllen ein llyfr, bydd gennych y teimlad bod athro o'ch blaen. Cefnogir ein llyfr dysgu Almaeneg gyda digon o ddelweddau gweledol ac enghreifftiau.

Gallwch adolygu ein llyfr am ddim cyn ei brynu.

CLICIWCH YMA I BARN NEU PRYNU EIN LLYFR CWRS ALMAEN

Gellir defnyddio ein gwerslyfr Almaeneg o'r enw Wir lernen Deutsch (WLD) gan y rhai sydd eisiau dysgu Almaeneg ar eu pennau eu hunain, a gellir ei ddefnyddio fel gwerslyfr Almaeneg atodol ar gyfer myfyrwyr gradd 9, gellir ei ddefnyddio hefyd fel gwerslyfr Almaeneg ar gyfer gradd 10fed. myfyrwyr gan ei fod yn cynnwys pynciau gradd 10fed. Gellir ei ddefnyddio hyd yn oed fel adnodd defnyddiol ac addysgiadol iawn ar gyfer myfyrwyr gradd 11eg a 12fed sydd â chefndir Almaeneg gwael.

CLICIWCH YMA I DDARLLEN Y SYLWADAU AM EIN LLYFR

Gall y rhai nad ydyn nhw'n mynychu unrhyw ysgol neu unrhyw gwrs Almaeneg ddefnyddio ein llyfr dysgu Almaeneg yn hawdd i ddysgu Almaeneg ar eu pennau eu hunain. Mae ein llyfr wedi'i baratoi gyda phobl nad ydyn nhw'n siarad unrhyw Almaeneg mewn golwg ac mae gwersi Almaeneg yn dechrau o'r dechrau. Felly, bydd y rhai sy'n newydd i ddysgu Almaeneg neu'r rhai nad ydyn nhw'n adnabod unrhyw Almaeneg yn gallu dysgu Almaeneg o'n llyfr yn hawdd.Gallwch adolygu ein llyfr am ddim cyn ei brynu.

CLICIWCH YMA I BARN NEU PRYNU EIN LLYFR CWRS ALMAEN

Yn wahanol i lyfrau eraill yn y farchnad, mae ein llyfr lliwgar a darluniadol wedi rhoi pwys mawr ar ddelweddau gweledol. Mae ein llyfr wedi'i baratoi gan ystyried y rhai nad ydyn nhw'n siarad unrhyw Almaeneg, hynny yw, y rhai sy'n dechrau o'r dechrau, ac mae ein darlithoedd wedi'u paratoi mewn ffordd fanwl, glir a dealladwy iawn, gan ystyried y rhai sydd wedi cymryd gwersi Almaeneg am y tro cyntaf.

CYNNWYS EIN LLYFR HUNAN-ALMAEN

Mae ein llyfr, sy'n werslyfr ar gyfer myfyrwyr ysgol uwchradd ac yn llyfr dysgu Almaeneg i'r rhai sydd eisiau dysgu Almaeneg ar eu pennau eu hunain, yn cynnwys y pynciau a ganlyn:

LLYFR CWRS GERMAN RHAN 1

Yr wyddor Almaeneg

Erthyglau penodol i'r Almaen

Erthyglau amhenodol mewn Almaeneg

Gosod brawddeg syml yn Almaeneg

Enwau lluosog Almaeneg

Brawddegau lluosog yn Almaeneg

Brawddegau syth yn Almaeneg

Cwestiynau Almaeneg

Brawddegau negyddol yn AlmaenegLLYFR CWRS GERMAN RHAN 2:

Ansoddeiriau Almaeneg

Brawddegau ansoddeiriol Almaeneg

Rhifau Almaeneg

Gwylio Almaeneg

Dyddiau Almaeneg

Misoedd yr Almaen

Tymhorau Almaeneg

Rhagenwau Almaeneg

Rhagenwau meddiannol Almaeneg

Cyflwyno ein teulu Almaeneg

Proffesiynau Almaeneg

Ein hobïau Almaeneg

Amser presennol yr Almaen

Enw Almaeneg -i (Akkusativ)

Enw Almaeneg (Dativ)

Amseroedd yn yr Almaen: amser presennol yn yr Almaen

I gael Almaeneg (berf haben)

Ein tŷ Almaeneg

Eitemau cartref Almaeneg

Gadewch i ni gyflwyno ein cartref yn Almaeneg

Dillad a dillad Almaeneg

Ymadroddion siopa AlmaenegLLYFR CWRS GERMAN RHAN 3:

Paratoi ar gyfer yr Arholiad Ailuno Teulu A1

Brawddegau rhagarweiniol a rhagarweiniol Almaeneg

Cyfarchion a dywediadau Almaeneg o hwyl fawr

Cwestiynau ac atebion sylfaenol yn Almaeneg

Gorchmynion a cheisiadau Almaeneg

Testunau Almaeneg ac ymarferion darllen a deall

Ymarferion ysgrifennu llythyrau yn Almaeneg

Gallwch adolygu ein llyfr am ddim cyn ei brynu.

CLICIWCH YMA I BARN NEU PRYNU EIN LLYFR CWRS ALMAEN

RHAI SYLWADAU AM EIN LLYFR

 

Sylwadau ar ein Llyfr Dysgu Almaeneg
Sylwadau ar ein Llyfr Dysgu Almaeneg

Cymerir adolygiadau o Google Play Market.

MAE EIN LLYFR DYSGU ALMAEN YN GYFRIFOL I BOB FFON SYMUDOL CAMPUS, TABLAU A CHYFRIFIADURON


MAE CAIS CWIS ALMAENEG AR-LEIN

Annwyl ymwelwyr, mae ein cymhwysiad cwis wedi'i gyhoeddi ar y siop Android. Gallwch chi ddatrys profion Almaeneg trwy ei osod ar eich ffôn. Gallwch chi hefyd gystadlu â'ch ffrindiau ar yr un pryd. Gallwch gymryd rhan yn y cwis arobryn trwy ein cais. Gallwch adolygu a gosod ein app yn y siop app Android trwy glicio ar y ddolen uchod. Peidiwch ag anghofio cymryd rhan yn ein cwis sy'n ennill arian, a gynhelir o bryd i'w gilydd.


PEIDIWCH Â GWYLIWCH Y SGWRS HON, BYDDWCH YN HYSBYS
Gellir darllen yr erthygl hon yn yr ieithoedd canlynol hefyd


Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.