Sut mae trawsblannu afu yn cael ei berfformio?

0

Sut mae trawsblannu afu yn cael ei berfformio?

Tabl cynnwys

Mae yna rai ffactorau risg wrth drawsblannu afu. Yn yr amodau heddiw, mae'r gyfradd hon yn sefydlog ar gyfer pob meddygfa, ond mae'r gyfradd llwyddiant dros 90%. Cleifion ag afu disylw a chamweithrediad llawdriniaeth trawsblannu afu gellir dod yn ôl yn fyw gyda. Mae sirosis a methiant yr afu ar flaen y gad o ran afiechydon yr afu. Mewn afiechydon o'r fath, deuir â'r claf i fywyd iachach cyn gynted â phosibl trwy drawsblannu.

Mae gan gleifion 2 opsiwn yn y cam o drawsblannu organau. Mae'r llawdriniaeth hon yn digwydd trwy organau a gymerir o gadwyni a phethau byw. Fel y gwyddys, gall aros am drawsblaniad organ gymryd misoedd neu hyd yn oed flynyddoedd. Gan fod gormod o gleifion yn aros, mae'n ymddangos fel siawns y bydd y tro hwn yn dod i'r claf newydd. Y cam cyntaf wrth gyflawni'r llawdriniaeth yw dod o hyd i'r afu addas. Bydd holl swyddogaethau hanfodol cleifion a fydd yn cael llawdriniaeth ar yr afu yn cael eu newid yn uniongyrchol. Yn ystod y llawdriniaeth, mae pibellau gwaed hanfodol yn cael eu torri a'u gwahanu'n uniongyrchol o'r afu. Mae'r llongau hyn wedi'u datgysylltu o'r afu am gyfnod. Yn yr achos hwn, nid yw'n bosibl i'r claf deimlo unrhyw beth oherwydd ei fod wedi derbyn anesthesia cyffredinol.

Yn gyffredinol, mae hyd cyfartalog y llawdriniaeth yn amrywio rhwng 4 a 6 awr. Mewn rhai achosion, gall y broses hon fod yn hir neu hyd at 18 awr. Mae posibilrwydd o bob math o gymhlethdodau yn ystod y llawdriniaeth. Mae'r meddyg bob amser yn siarad am hyn gyda'r claf ymlaen llaw, ac mae'r feddygfa'n cael ei pherfformio ar ôl i'r claf gael ei dderbyn. Rhaid i feddygon a'u staff, sydd â strwythur a all ymyrryd ar unwaith trwy leihau'r risgiau, fod ag offer technegol.
karaciğer

Beth yw cam trawsblannu afu?

Yn cwmpasu'r broses bwysicaf a heriol ymhlith trawsblaniadau organau gweithrediad trawsblannu afu Dyma'r math o weithrediad a gyflawnir yn gyffredinol pan nad yw'r rhoddwr ar gael i'r creadur byw. Er mwyn cael llawdriniaeth trawsblannu, rhaid i berthnasau cleifion â marwolaeth ymennydd roi organau yn uniongyrchol. Ni all y ffaith mai dim ond grwpiau gwaed sydd yr un peth wrth roi organau warantu y bydd yr organ a drawsblannwyd yn addasu i'r derbynnydd. Yr afu yw un o organau pwysicaf a mwyaf y corff. Yn gyffredinol, mae ei bwysau oddeutu un cilogram a hanner. I'r cyfeiriad hwn, rhaid i'r derbynnydd a'r trosglwyddydd fod mewn cytgord. Yn enwedig mae'r cysyniad o uchder a phwysau yn bwysig iawn yn hyn o beth.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.