CYFRAITH SYLFAENOL

0

CYFRAITH SYLFAENOL

Tabl cynnwys

Dyma gyfansoddiad cyntaf ac olaf yr Ymerodraeth Otomanaidd. Mae'n cynnwys teitl 12 ac eitem 119. Diffinnir teitlau'r erthygl hon yn saith erthygl gyntaf yr Ymerodraeth Otomanaidd. 12 - Erthygl 8, cyfraith gyffredinol ar ddinasyddiaeth Otomanaidd, gwybodaeth am y llywodraeth yn 26 - erthyglau 27, gwybodaeth am weision sifil, erthyglau 38 - 39, erthyglau cyffredinol Assembly-i 41-42, erthyglau pwyllgor-i ayan Mae darpariaethau'r farnwriaeth yn cael eu hystyried ymhlith yr erthyglau 59 - 60, tra bod eitemau mebusan ymhlith yr erthyglau 64 - 65. Erthyglau Llys yr Is-adrannau Mae'r erthyglau 80 - 81, yr eitemau ariannol ac 91 - 92 a'r eitemau taleithiol wedi'u cynnwys yn yr erthyglau 95 - 96. Yn olaf, mae amrywiol ddarpariaethau yn cael eu hystyried ymhlith y sylweddau 107 - 108. Mae'r Cyfansoddiad wedi'i ddiwygio 112 gwaith yn ystod ei hyd.

Mae'n sail i'r trawsnewid o frenhiniaeth absoliwt i frenhiniaeth gyfansoddiadol. Fe'i derbyniwyd ar 23 Rhagfyr, 1876 ac fe'i cyhoeddwyd gan y Sultan ar Ragfyr 24 gyda'r Hümayun. Felly, cychwynnodd y cyfnod seneddol a sefydlwyd am y tro cyntaf gyda'r cyfansoddiad. Er mwyn cael eich ethol yn ddirprwy, rhaid i un fod yn ddinesydd Otomanaidd, bod yn rhugl mewn Twrceg a bod o dan 30 oed.

Pwysigrwydd Sail Gyfreithiol

Yn ogystal â bod y cyfansoddiad cyntaf, dechreuodd y cyhoedd gymryd rhan yn y weinyddiaeth am y tro cyntaf. Am y tro cyntaf, mae gan y bobl yr hawl i gael eu hethol, eu hethol a'u cynrychioli. Am y tro cyntaf yn y wladwriaeth, rheolwyd ffurf y wladwriaeth, deddfau, deddfwriaethol, egwyddorion barnwrol a hawliau dinasyddiaeth. Gwnaed y cyfansoddiad hwn gan ddefnyddio cyfansoddiadau Gwlad Pwyl, Gwlad Belg a Phrwsia. Ni chafodd ei gyflwyno i bleidlais gyhoeddus. Mabwysiadwyd imiwnedd deddfwriaethol a rheolwyd llywodraethau lleol am y tro cyntaf. Am y tro cyntaf, rheolwyd y Goruchaf Lys gan y Cyfansoddiad.

 Prif Erthyglau Sail Gyfreithiol

Dywedwyd bod awdurdod y caliphate a'r deyrnasiad yn perthyn i'r aelod gwrywaidd mwyaf. Dywedir mai Islam yw crefydd ac iaith yw Twrceg. Rhoddwyd y Pwyllgor Gweithredol i Vekile. Rhoddwyd deddfwriaeth i'r cynulliad ayan a'r dirprwy gynulliad. Bydd aelodau cyngor Ayan yn cael eu hethol gan y swltan. Gall pob person 50000 ethol dirprwy gan y cyhoedd. Ac mae aelodau 4 yn cael eu hethol yn flynyddol. Mae yna ddetholiad dwy lefel. Dim ond y llywodraeth all wneud cynigion cyfraith. Mae'r llywodraeth yn atebol i'r swltan. Gall y Sultan agor a chau'r cyngor.

Newidiadau 1909

Gyda'r newid i'r system seneddol, gwaharddwyd sensoriaeth yn y wasg. Diddymwyd yr awdurdod alltudiaeth a'r awdurdod i ddiddymu'r senedd yn unig.

llyfr dysgu'r Almaen

Annwyl ymwelwyr, gallwch glicio ar y ddelwedd uchod i weld a phrynu ein llyfr dysgu Almaeneg, sy'n apelio at bawb o fach i fawr, wedi'i ddylunio mewn ffordd hynod brydferth, yn lliwgar, mae ganddo ddigonedd o luniau, ac mae'n cynnwys y ddau fanwl iawn a darlithiau Twrcaidd dealladwy. Gallwn ddweud gyda thawelwch meddwl ei fod yn llyfr gwych i'r rhai sydd am ddysgu Almaeneg ar eu pen eu hunain ac sy'n chwilio am diwtorial defnyddiol ar gyfer yr ysgol, ac y gall ddysgu Almaeneg yn hawdd i unrhyw un.

Sicrhewch ddiweddariadau amser real yn uniongyrchol ar eich dyfais, tanysgrifiwch nawr.

Efallai y byddwch chi'n hoffi'r rhain hefyd
Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.