kamagra Mae'r gel yn caniatáu ichi berfformio perfformiad rhywiol uwch er mwyn chwarae rhan fwy gweithredol yn eich profiadau rhywiol.

gel kamagra Gallwch ddatrys eich problem codi a dod o hyd i atebion i gwestiynau beth yw gel kamagra ar ein gwefan

Pa fis yw Juli

Pa fis yn Juli Almaeneg?

Ydych chi'n gwybod beth mae'r gair Juli yn ei olygu?

Pa fis o'r flwyddyn yw Juli?

Ystyr y gair Almaeneg am Juli yw mis Gorffennaf. Mae Jul yn golygu mai Gorffennaf yw'r 7fed mis o'r flwyddyn.

JULI

GORFFENNAF

Ar ein gwefan, mae misoedd a thymhorau mewn Almaeneg a brawddegau enghreifftiol. Rydym wedi dysgu mis Juli, os dymunwch, gallwch ddysgu holl fisoedd yr Almaen a thymhorau'r Almaen. Cliciwch am ragor o wybodaeth: Misoedd a thymhorau Almaeneg yn Almaeneg

Gallwch ddysgu Almaeneg ar-lein trwy fanteisio ar filoedd o wersi Almaeneg ar ein gwefan.

Diolch am eich diddordeb.

DECHRAU EIN GWASANAETH CYFIEITHU SAESNEG. AM FWY O WYBODAETH : Cyfieithiad Saesneg

Dolenni Noddedig